Home

Zdroje pitné vody pro prahu

Hlavní zdroje pitné vody pro největší moravské město leží pod obcí Březová nad Svitavou, necelých 50 km severně od Brna. Dohromady je tvoří 42 studní a tzv. březovské přivaděče překonávají mimo jiné i členitý terén v okolí Blanska, kde byly vyraženy tři masivní štoly, každá o délce několika set metrů Hlavním zdrojem pitné vody pro hlavní město Praha je úpravna vody Želivka, která metropoli zásobuje ze 75% a která vodu upravenou ozonizací do města dopravuje štolovým přivaděčem dlouhým téměř 52 km. Provoz úpravny byl zahájen v roce 1972 a k zpracování využívá vodu z blízké nádrže Švihov

Vodní zdroj Želivka je nejvýznamnější zdroj pitné vody pro Prahu a okolí. Po zhodnocení variant bylo usnesením vlády z 18. září 1963 schváleno využití Želivky jako zdroje pitné vody (pro zajištění zvýšené potřeby vody do doby dokončení alespoň 1. etapy výstavby na Želivce). Úpravna vody Želivka je hlavním zdrojem pitné vody pro hlavní město Prahu, významnou část Středočeského kraje a pro část kraje Vysočina. Dodává 73 % z celkové spotřeby pitné vody (zbytek je dodáván z ÚV Káraný, třetím - záložním - zdrojem pitné vody je ÚV Podolí) Zdroje pitné vody pro Prahu - distribuce. Zpět Nahoru Tisk. Aktuální kvalita vody. Mapa kvality vody. Zákaznická linka. 601 274 274. nebo. 840 111 112. Projekt Voda pro Prahu je komplexní projekt, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu pitné vody pro obyvatele hl. města Prahy a zároveň přispět ke zlepšení morfologického stavu a kvality vodních toků na území hl. města Prahy. Hlavní cíl projektu je složen z několika konceptů: Koncept č. 1 projektu j

Zdroje pitné vody; Zdroje pitné vody. Zpět. Pitná voda se v České republice v naprosté většině případů získává buď úpravou vody ze studní, vrtů či pramenišť, nebo úpravou vody povrchové - z potoků, řek, rybníků či vodních nádrží. Linka pro řešení vašich požadavků týkajících se našich služeb je. Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie Vodárna v Káraném je strategickým zdrojem pitné vody nejen pro hl. město Prahu, ale též pro centrální část Středočeského kraje. Do Prahy a jejího okolí dodává Káraný velmi kvalitní pitnou vodu v množství cca 1.000 l/s, s možnou kapacitou až téměř dvojnásobnou

Pitná voda ve městech: Odkud ji berou Praha a Brno

Zdroje pitné vody § 21 1. § 22 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Provoz úpravny vody v Brně-Pisárkách byl v květnu 2013 ukončen. Od roku 2001 plnila úpravna Pisárky již jen funkci zdroje rezervního s využitím při případných havarijních stavech a při mimořádných provozních situacích a od roku 2008 vodu do vodovodní sítě již nedodávala Ačkoli jsou zdroje pitné vody pro Prahu z Želivky a Káraného v současné době dostačující a pro bezproblémové zásobování by měly stačit určitě alespoň dalších deset let, v budoucnosti se může situace změnit. V rozhovoru pro portál Naše voda to uvedl předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) Pavel Válek. Podle prognóz. Podobně jako při stavbách jiných přehrad však to, co bylo spásou pro statisíce či miliony lidí, tvrdě poznamenalo život tisíce jiných - voda zaplavila několik vesnic včetně Švihova, po kterém zůstalo alespoň jméno přehrady. Dodávky želivské pitné vody do Prahy byly zahájeny 1. února 1973 Káranské vodní zdroje začaly být využívány začátkem 20. století, kdy byl v Praze stále zřetelnější nedostatek kvalitní pitné vody.. Roku 1889 byl schválen zákon o vzniku a provozu vodárny a vodovodu pro Prahu č. 48 ze dne 16. srpna 1899. Na jeho základě bylo zveřejněno zadání projektu na společný vodovod měst Prahy, Karlína, Smíchova, Královských Vinohrad a.

Zdroje pitné vody pro Prahu Natural sources of drinken water in Prague. bachelor thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (627.7Kb) Abstrakt (86.99Kb) Abstrakt (anglicky) (87.35Kb) Posudek vedoucího (220.3Kb) Posudek oponenta (221.9Kb) Záznam o průběhu obhajoby (153.2Kb) Permanent lin Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Zdroje pitné vody Prevence před povodněmi Evidence vodních nádrží.

zdrojů pitné vody, Příspěvek SFŽP ČR: 291 000 Kč) Deblín, Jihomoravský kraj Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro městys Deblín (Výzva NPŽP č. 8/2016 - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody, Příspěvek SFŽP ČR: 735 000 Kč dc.contributor.advisor: Dvorský, Jaroslav: dc.creator: Pavlatová, Šárka: dc.date.accessioned: 2020-07-08T11:40:14Z: dc.date.available: 2020-07-08T11:40:14

Znečištění pitné vody může pocházet z nejrůznějších zdrojů. Nejvíce se na něm podílí zemědělství, doprava, průmyslová výroba, těžba, služby, ale také přirozené zdroje. Konkrétně se znečišťování vod děje cestou vypouštění odpadních vod z továren a domácností nebo při zemědělské produkci Praha - Spása pro Prahu a řadu dalších obcí, ale také tvrdý zásah do životů tisíců lidí. I tak by se dalo charakterizovat vodní dílo Želivka (Švihov) na stejnojmenné řece, které vzniklo jako obrovská zásobárna pitné vody. Její pravidelné dodávky do české metropole byly zahájeny před 40 lety, 1. února 1973

Možná právě dostatek čisté a pitné vody způsobil, že Prahu nedecimovaly tyfové epidemie. Pro dobrou představu o výkonnosti vodárny v Káraném slouží fakt, že už před zhruba sto lety se čerpalo 880 litrů za sekundu z 567 studní Ze středních Čech zní obavy ze znečištění zdroje pitné vody pro Prahu. Společnost Carborundum plánuje postavit poblíž Jizery, která protéká ochranným pásmem, novou linku využívající zdraví škodlivý naftalen

Projekt Voda pro Prahu •Projekt se zabývá kvalitou surové vody všech 3 hlavních zdrojů pitné vody pro Prahu: •VN Švihov na řece Želivce 3100 L.s-1 •Vodárna Káraný na řece Jizeře 1500 L.s-1 •Vodárna Praha Podolí na řece Vltavě (záložní zdroj) 800 L.s-1 •Rozsah analýz: zahájenos 45 látkami,díkyrozšiřujícís Matematické vyhodnocení kvality zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu Ing. Radka Hušková, Ing. Jaroslava Palasová, Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. Pražské vodovody a kanalizace a. s. Kvalita pitné vody dodávané jednotlivými úpravnami pro hlavní město Prahu je průběž-ně kontrolována podle ČSN 75 7111 Pitná voda (dále. Zdroje Vejprty [Zdroj vody pro vodojemy Vejprty] Prísecnice VN [Hradište] Kadanská Jesen [Kadanská Jesen] Konice [Konice] Kotvina [Kotvina] Královské mlýny, Písecný potok [Zdroj vody pro vodojem Kovárská V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář. Zákaznická data Vstup do zákaznického portálu , kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty Máme za sebou řádově tisíce studní na klíč a i u vás vyhloubíme vrt, který bude kvalitním a stabilním zdrojem pitné vody, vydrží vám desetiletí a nebude se např. zanášet. Pokud je studna u objektu pro trvalé bydlení, nabídneme vám sníženou sazbu DPH 15 %

Místní zdroje podzemní vody měly a mají pro zásobování obyvatel Ostravy svůj nezastupitelný význam. Pitná voda získaná z podzemních zdrojů je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů pro své optimální složení z hlediska zdravotních požadavků Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes předal třem starostům rozhodnutí o podpoře za celkem 5, 5 milionu korun. Díky veřejným prostředkům z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR vznikne průzkumný vrt i připojení nových zdrojů pitné vody pro občany města Pelhřimova i obcí Polesí a Kámen

(9) Pro účely žádosti o schválení nového provozního řádu z důvodu uvedení nového zdroje pitné vody do provozu se dokládají rozbory vody z nového zdroje a v případě, že je nutná také úprava této vody jiná než dezinfekce, dále rozbor upravené vody z technologické zkoušky úpravny vody v těch ukazatelích, ve. Legální a spolehlivé vrtané studny VODNÍ ZDROJE, a . Žádný jiný zdroj pitné vody by neměl být během léčby k dispozici. Pokud se příznaky onemocnění výrazně nezlepší během 3 dnů, je třeba přehodnotit léčebný postup Kolem zdrojů pitné vody a v jejich okolí existují tzv. ochranná pásma, která chrání zdroje vody před znečištěním Hlavní město finalizuje změny v zásobování metropole pitnou vodou. Na základě dohody se společnostmi Vodárna Káraný a Želivská provozní, které provozují zdroje pitné vody pro hlavní město, začne od 6. listopadu pro Prahu nakupovat vodu městská firma Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Po 15 letech tak dochází ke změně struktury systému nákupu vody pro. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les

Úpravna vody Želivka(80 %pitné vody pro Prahu) : 1.Odběr surové vody z nádrže -každý ze 2 výtlačných řadů má 5 odběrných oken 1.8x1.8 m v různých výškových úrovních věžového objektu přehrady Þ volba vhodnéúrovněz hlediska kvality vody. 2. Čerpánísurovévody do úpravny -2 výtlačné řady (DN 1400 a DN 1600) Zdroje pitné vody. Pitnou vodu do veřejného vodovodu v Opavě dodává společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (SMVaK). Podle výsledků Sčítání lidu, domácností a bytů 2011 je na veřejný vodovod v Opavě napojeno 94 % obydlených bytů, podle evidence SMVaK to v roce 2012 bylo 99,8 % obyvatel Kdo by si ale myslel, že i Podolská vodárna se podílí na dodávkách pitné vody pro Prahu, mýlil by se. I když - kdysi tomu tak opravdu bylo. Výkon Podolské vodárny činil 35 - 40 tisíc kubických metrů vody za jeden den. A to vody z Vltavy

(Portál hlavního města Prahy

 1. Praha - Vedení Prahy plánuje modernizaci úpravny vody Želivka, která je největším zdrojem pitné vody pro Prahu.Radní pro infrastrukturu Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN) řekla, že půjde o investici v řádu stovek milionů korun. Nová technologie by si měla lépe poradit s některými chemickými látkami, především s pesticidy..
 2. Úpravna vody Podolí Úpravna vody je velmi významným záložním zdrojem pro Prahu - studená rezerva Od r. 2004 bylo Podolí v provozu průměrně 1 měsíc, 3produkce pitné vody byla 1,300,000 m což odpovídá 0,97 % z celkového objemu vyrobené vody PVK, a. s . V r. 2003 byla produkce vody vyšší
 3. Úprava vody představuje proces, jehož výsledným cílem je získat lepší kvalitu vody. Lepší kvalita vody garantuje prodloužení životnosti spotřebičů, lepší chuť vody, kvalitu pokožky a vlasů, odstranění problémů souvisejících s vodním kamenem. Provedený rozbor vody je prvotní krok k potvrzení nebo vyvrácení podezření o nekvalitní vodě
 4. Kvalita vody je sledována od zdroje vody, přes úpravnu vody, distribuční síť, jednotlivé vodojemy až po kohoutek u spotřebitele. Probíhá plánovaná kontrola kvality vody napříč celou vodovodní sítí a také kontrola kvality po událostech, které by mohly kvalitu pitné vody ovlivnit, jedná se o havárie, manipulace v rámci.
 5. Každodenně zajišťujeme pitnou vodu a staráme se také o dlouhodobou dostupnost dodávek. Technologie pro úpravu vody jsou přizpůsobeny místním podmínkám a vyho..
 6. Ochranu zdrojů pitné vody a jejich ochranných pásem upravuje zákon č. 254/2001 Sb.,o vodách. Podle vzdálenosti od vodního zdroje, a podle stupně ochrany, rozlišujeme dva stupně ochranných pásem pro zdroje pitné vody. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ustavuje, jakou vodu lze považovat za pitnou
 7. Pískovny nepředstavují jen zdroj stavebního materiálu, ale jsou také často útočištěm pro živočišné druhy i zdrojem čisté vody. Díky záběrům z dronu se můžete podívat na to, jak vypadá z ptačí perspektivy pískovna Křenek

Vodní zdroj Želivka - Wikipedi

2.2 PITNÁ VODA. 2.2.1 Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Veřejnou vodovodní síť a k ní příslušející úpravny pitné vody pro zásobování odběratelů pitnou vodou od počátku roku 1998 spravuje Pražská vodohospodářská společnost a.s. Provozovatelem vodovodního systému je organizace Pražské vodovody a kanalizace a.s Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto: žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m, nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m Povrchová voda z řeky Bystřice je v oblasti na prahu Nízkého Jeseníku jediným využitelným zdrojem pro výrobu pitné vody. Kvalita povrchového zdroje je nízká a během roku míra znečištění organickými látkami i dramaticky kolísá. TO Nedávný únik nebezpečných látek do řeky Úhlavy zdůraznil potřebu náhradního zdroje pitné vody pro Plzeň. Už před 13 lety se mluvilo o tom, že by jím mohla být Radbuza. Město poté začalo s vykupováním potřebných pozemků pro vodovodní potrubí, na záměr existuje i platné územní rozhodnutí. Problémem jsou ale peníze České příspěvky se týkaly zejména případových studií vztahujících se k VN Švihov - zásadního zdroje zásobování pitnou vodou pro Prahu, Středočeský kraj a kraj Vysočina. Zahraniční příspěvky (německé, irské a americké) probírali efektivitu různých opatření k zachování a zlepšování kvality vody v povodích

Modernizace úpravny vody Želivka - klíčového zdroje pitné

Do sobotního protestního pochodu proti těžbě štěrkopísku, která by mohla ohrozit zdroj pitné vody pro 140.000 na jihovýchodě Moravy se zapojily tisíce lidí. Průvod vyrazil ze tří okolních měst, vyvrcholil setkáním na místě plánované těžby. Akci zorganizoval spolek Za vodu pro lidi 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, představuje zdroje pitné vody pro cca 2,16 mil. obyvatel. Obr. 1.1. Pozice hydrogeologických rajonů tvořených kvartérními, na Moravě i kvartérními a svrchn Sněmovna dala šanci ústavnímu zakotvení ochrany vody a případně i půdy a práva na pitnou vodu. V dnešním úvodním kole podpořila hned tři poslanecké návrhy. Odolaly snaze ODS na zamítnutí a nyní je posoudí výbory i ústavní komise dolní komory

Ačkoli jsou zdroje pitné vody pro Prahu z Želivky a Káraného v současné době dostačující a pro bezproblémové zásobování by měly stačit určitě alespoň dalších deset let, v budoucnosti se může situace změnit. V rozhovoru pro portál Naše voda to uvedl předseda.. Další stavbou je náhradní zdroj pitné vody pro Plzeň, protože dnes bere město vodu jen z řeky Úhlavy. O dalším zdroji se bavíme delší dobu. Je pro nás důležitý v rámci krizového řízení města, uvedl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Hořící kamion u Úhlavy. Studií existuje několik This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Výroba a dodávka vody - Pražské vodovody a kanalizace, a

 1. Zdroje vody ¾Zdroje - podzemní voda (ČR - 47%) - povrchová voda především z horních toků Nejvíce diskutovaná epidemie z pitné vody poslední doby - Walkerton (2000) Zdroje - Martinice (pro Březnici) - ochranná pásma 1. stupně.
 2. Pro mnoho zemí je řešením nedostatkem pitné vody odsolování mořské vody. Mořská voda obsahuje 77 chemických prvků. Slaná voda se bere tehdy, jestliže obsahuje 3,5 % soli. Představme si asi litr slané vody, ve které je rozpuštěno 35 g různých solí a taková voda není pitná
 3. I když z Káraného proudilo do města osm set litrů vody za sekundu, pořád to ještě nestačilo a dalším dodavatelem pitné vody se stala úpravna vody v Praze - Podolí, která zahájila provoz v roce 1929. V současnosti je hlavním zdrojem pitné vody pro Prahu úpravna vody Želivka, která využívá vodu z blízké nádrže Švihov
 4. Vyhláška pro kvalitu pitné vody uvádí optimální koncentraci jak vápníku, tak hořčíku. Tyto limity připravují hygienici, kteří nejlépe ví, co náš organismus potřebuje. Každý z nás také ví, že máme vypít více než dva litry tekutin denně
 5. Kompletní zpravodajství ze světa celebrit. Rakovina herečky ze seriálu Cesty domů: Slova podpory a obdivu kolegů
Jeden ze tří přivaděčů pitné vody pro Prahu praskl

Voda pro Prahu - penizeproprah

V obcí Káraný, kde se nachází druhý nejvýznamnější zdroj pitné vody pro Prahu, se staráme o provoz vodovodu, kanalizace i ČOV. Zákaznická linka (pondělí - čtvrtek 7.30 - 15.00, pátek 7.30 - 11.00) tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8. Havárie a poruchy (24 hodin denně) tel.: 724 311 153. VÍCE INFORMACÍ. možná aplikace těch přípravků, které pro daný typ zdroje nepředstavují významné riziko kontaminace. Je třeba zdůraznit, že zachování kvalitních zdrojů pitné vody bez nežádoucí kontaminace rezidui chemických látek má v rámci předpisů EU stejně vysokou prioritu, jako ochrana zdraví lidí. Člensk Na co můžete dotaci získat. Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu Od roku 2015 do jara 2020 se řada lokalit v povodí Moravy, zejména oblast Hornomoravského úvalu, Olomoucko, Přerovsko a Haná, potýkala s nedostatkem vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a pro výrobu pitné vody Celý systém pracuje gravitačně a významná je i kvalita vody, která zůstává na úrovni vody vhodné pro kojence. Průměrný obsah dusičnanů 5-7 mg/l je stejný jak v rozborech z roku 1940. V následujících více než dvaceti letech byl heraltický vodovod využíván jako rozhodující zdroj pitné vody pro Třebíč

Zdroje pitné vody - ČEVAK a

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody: 01.06.2005: 35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť: 15. Vodárna v Káraném je strategickým zdrojem pitné vody nejen pro hl. město Prahu, ale též pro centrální část Středočeského kraje. Do Prahy a jejího okolí dodává Káraný velmi kvalitní pitnou vodu v množství cca 1.000 l/s, s možnou kapacitou až téměř dvojnásobnou Ohrožení zdrojů pitné vody S tím prostě nelze souhlasit. Ohrozilo by to i některé zdroje pitné vody, významné pro město. Jsme toho názoru, že vynakládané finanční prostředky by měly směřovat do jiných oblastní regionu a přípravy projektu na vybudování vodního kanálu Odra - Labe - Dunaj by se měly zastavit

Zdroje pitné vody (Voda, eAGRI

 1. Poděbradská pískovna funguje už šedesát let. Za tu dobu v ní díky těžbě vzniklo pět jezer a několik vrtů pitné vody. Právě těžba totiž přispívá ke stabilitě zdroje, který zásobuje tři čtvrtiny Nymburska i v době významného sucha
 2. Zdroj pitné vody Káraný, a
 3. Zdroje pitné vody pro Prahu
Obce v okolí Švihova si zaslouží pomoc – Vodárenství

Legální a spolehlivé vrtané studny VODNÍ ZDROJE, a

 1. Dotace pro obce na zdroje pitné vody pokračují
 2. Zásobování pitnou vodou — Brněnské vodárny a kanalizace, a
 3. Praha posiluje potenciál zdrojů pitné vody pro své
 4. Želivská nádrž: Kvalitní voda pro Prahu i hrob mnoha obcí
 5. Vodní zdroj Káraný - Wikipedi
 6. Zdroje pitné vody pro Prahu CU Digital Repositor
 7. Zdroje pitné vody pro Prahu Digitální repozitář U

Vodárenská úprava pitné vody - WikiSkript

 1. Vodní zdroj pro Prahu výrazně změnil okolí Želivky - Deník
 2. Z kohoutků teče Želivka, Káraný a někdy i Podolí - Pražský
 3. Ze středních Čech zní obavy ze znečištění zdroje pitné
 4. Zdroje pitné vody - voda
 5. Hydranty pro požární účely - Severočeské vodovody a
 6. Vrtání studní - záruka 2000 l denně VODNÍ ZDROJE, a
 7. Ostravské vodárny a kanalizace a
Praha životní prostředí 2010Praha životní prostředí 2011Miluše HorskáŽelivská nádrž: Kvalitní voda pro Prahu i hrob mnoha obcíVodojem Flora prochází rozsáhlou rekonstrukcí - TZB-info
 • Melanie laurent piano.
 • Drahé záclony.
 • Český rozhlas jazz playlist.
 • Snehove zpravodajstvi nadejkov.
 • Savoy josefův důl.
 • Alpa 500ml.
 • Květiny pro znamení panna.
 • Suvenýry z islandu.
 • Casino bonus za registraci bez vkladu 2019.
 • Výměna touch id iphone 6.
 • Chrpa slovensky.
 • Romantické dvojice.
 • Avg antivirus recenze.
 • Tomáš klus čas.
 • Ruchadlo vynálezce.
 • Delta airlines checked baggage price.
 • Licna vs drát.
 • Fotolab ostrava ostrava.
 • Wisc iii interpretace.
 • Stulpnerova poustevna.
 • Webkamera vrchlabí kruhový objezd.
 • Jak se zbavit kožní plísně.
 • Svilušky mšice.
 • Kočičí hřbet.
 • Význam růže tetování.
 • Hp scan and.
 • Odsun němců z polska počet.
 • Narozeninové rámečky.
 • Nikon d7500 bazar bazos.
 • Fitness dance plzen.
 • Poke miska.
 • Šafrán tablety.
 • Vodík helium.
 • Čistič na zubní náhrady.
 • Sýr provolone náhrada.
 • Koruna pralines ostrov.
 • Pestovani ze seminek.
 • Infalin duo zanet zvukovodu.
 • Propiska se jménem v krabičce.
 • 21 century.
 • Tesák troják.