Home

Zdravotnické obory seznam

Kategorie:Lékařské obory - Wikipedi

Tato kategorie obsahuje obory (specializace) lékařské profese. Chirurgické obory lze najít v jejich vlastní kategorii atd.Články, které nejsou specializacemi lékařů, jsou uvedeny jinde.. Obrázky, zvuky či videa k tématu Lékařské obory ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 57 podkategorií z celkového počtu 57 podkategorií v této kategorii Seznam vyučujících . Mgr. Lenka Smyčková - zdravotnické potřeby. MUDr. Romana Šedivá - radiologie a nukleární medicína. PharmDr. Petra Škodová - výdejní činnost. Mgr. Helena Vondráčková - klinická biochemie. MUDr. Zdeněk Remler - hematologie a transfuzní služba Obory vzdělávání. Seznam všech středních zdravotnických škol v České republice, střední zdravotnické školy jsou řazené do lokalit. - Seznam škol - největší seznam / databáze škol v České republic

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ostatní zdravotnické obory. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu Již od roku 2000 vám pomáháme s nalezením té správné vysoké školy

Seznam oborů studia podle skupiny. Obory podle názvu Obory podle druhu studia. Zobrazit jen obory, které jsou nabízeny alespoň jednou školou. 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí Zdravotnictví - zdravotnické a sociální zařízení. ČÍSLO OBORU - NÁZEV 1) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2) Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osno

4. seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli, a to v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů způsobilých k samostatnému. Seznam všech odoborných učilišť v České republice, střední odborné učiliště jsou řazené do lokalit. - Seznam škol - největší seznam / databáze škol v České republic Praktická sestra - výuka od 1. 9. 2019. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní.

Seznam vyučujících - Střední zdravotnická škola a Vyšší

Seznam oborů nelékařských zdravotnických pracovníků Obory nelékařských zdravotnických pracovníků: 1. Výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (zákon 96/2004 Sb. Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky Všechny zdravotnické obory mají jeden společný znak - veliký důraz je kladen na praktickou část výuky, která na některých fakultách může činit až polovinu celé doby studia. Všeobecná sestra Toto zaměření nabízejí prakticky všechny fakulty poskytující zdravotnické vzdělání Seznam hodnotitelů ; Aktuální sdělení Zdravotnické obory Vytisknout E-mail 36. Zdravotnické obory. Odkazy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Portál veřejné správy. Registr docentů a profesorů.

Zdravotnické školy - Seznam škol v Č

Ostatní zdravotnické obory - Vysoké škol

Obory. Správní právo (12410) Vyhláška o zdravotnické dokumentaci: 01.04.2012: 275/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotnické (40) Ekonomické (36) Technické (30) Pedagogické (28) Umělecké (25) Hotelnictví a cestovní ruch (16) více; Obchod, podnikání, služby (15) Právní (15) Na humanitně zaměřené programy a obory se v minulém roce hlásilo přes 43 tisíc zájemců*

Zdravotnické lyceum - 4letý studijní obor s maturitní zkouškou číslo oboru 78-42-M/04. Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Poskytuje především přípravu ke studiu zdravotnických, sociálních a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách - Zdravotnické lyceum Byly to pěkný roky, občas jsme dělali učitelům ze života peklo, ale nebýt jich, měli bychom toho v hlavě ještě míň, než si myslíme. Nikdy nezapomenu na průšvihy a na učitele, ke kterým jsme sice byli dost kritičtí, mysleli jsme, že toho chtějí moc, ale vlastně to byla příprava na život Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 - 15:00 (více informací ZDE) Elektronická podatelna

Zdravotnické oděvy Jsou kvalitnější a odolnější, než běžné zdravotnické pracovní oděvy, a to díky kvalitním materiálům a precizní české výrobě. Materiály jsou certifikované, zdravotně nezávadné a sanforizované - i po praní v chemických prádelnách se nesrazí o více, než 5 % Praktická sestra - 4letý studijní obor s maturitní zkouškou - denní forma studia číslo oboru 53-41-M/03. Studium oboru Praktická sestra vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání Seznam akreditovaných studijních programů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích po novele zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Profil studijního programu2) Kód B0915P360013 Fyzioterapie PZ 0915 Zdravotnické obory 3 P/Čj Zdravotně sociální. Obory. Autorizace a kvalifikace; Cestovní ruch; Doprava; Ekologie; Elektronické komunikace (veřejná komunikační síť, služby elektronických komunikací) Energetika; Hornictví a výbušniny; Informatika; Loterie a sázkové hry; Média; Odpady; Potravinářství; Příroda a zemědělství - Akreditace; Příroda a zemědělství.

Chci studovat zdravotnictví - Vysoké škol

Obory; Zdravotnictví že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno, doklady k personálnímu zabezpečení (doklady o vzdělání atd.) - tyto doklady se na krajském úřadu nepředkládají, předkládá se pouze přehled osob, je však žádoucí mít doklady o zaměstnancích k. Cizí jazyky Český jazyk a literatura Divadlo, video, film, fotografie Historické vědy Informatika Informační studia a knihovnictví Zdravotnické obory Neučitelská pedagogika Veřejná správa a sociální práce Ekonomie, managment a marketing Cestovní ruch Matematika a geometrie Fyzika: teoretická i aplikovan Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Zdravotnické záchranářství - studijní program > Zdravotnické záchranářství-seznam doporučené literatur Profilové předměty - ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 2020/2021. Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury - šablona. Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Maturitní okruhy z vybraných předmětů 2020/2021. Maturitní okruhy z předmětu Biologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030

Studijní obory SZŠ. Na SZŠ mohou absolventi základních škol studovat tyto obory: Obor Praktická sestra - denní forma studia; Obor zdravotnické lyceum; Obor laboratorní asistent; Obor asistent zubního technika; Obor masér sportovní a rekondiční. Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) Vzdělávací program připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších školách v oborech lékařských, zdravotnických, sociálně-zdravotních apod. Vzdělávání se zaměřuje na široké všeobecné vzdělání s posílenou výukou profilujících předmětů (biologie, fyzika, chemie, matematika) Akreditované obory; Tento obor zahrnuje problematiku materiálů pro zdravotnické (zdravotnické prostředky) i nezdravotnické aplikace (pokročilé [] Detail programu . Teď vám vyjmenujeme seznam všeho, k čemu se během studia tohoto navazujícího oboru dostanete. Takže: Chemické a technologické disciplíny s. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce . Předpokládané výsledky vzdělávání. Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně - sociálních fakultách. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory Seznam příloh - pokud jsou v práci vloženy přílohy, uvedou se v seznamu s číselným označením a názvem. Přílohy představují doplňkový text, který souvisí se závěrečnou prací

Zdravotnické záchranářství Symbolem zdravotnické záchranné služby je hvězda života, jejíž výklad plně charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Každý z paprsků reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: rozpoznání stavu, oznámení, výjezd, péče na místě, péče během transportu a. Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. AGEL (cz) / AGEL (sk) / AGEL (sk

Seznam středních škol poskytuje kontakty a množství doplňkových informací o škole. Nabízíme tak ucelený přehled středních škol v ČR na jednom místě. Obory Vyberte Doprava a spoje 78-42-M/03 - Pedagogické lyceum 78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum 78-42-M/05 - Přírodovědné lyceum 78-42-M/06. Studijní obory. Praktická sestra. Kód a název oboru vzdělávání: 53-41-M/03 Praktická sestra Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní . Zdravotnické lyceum

Seznam oborů studia podle skupiny - Stredniskoly

Střední škola zdravotnická, Vyšší odborná škola zdravotnická, vzdělávání, zdravotnictví. Informace pro uchazeče o studium. Kontakty. Vzdělávání absolventů základních a středních škol. Otevírané obory. Asistent zubního technika, Laboratorní asistent Střední odborná škola připravuje žáky ve zdravotnických a ekonomických oborech. Všechny obory jsou čtyřleté a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Obchodní akademie Obchodní akademie - informace o oboru Učební plán Školní vzdělávací program Vyučující Předmětové komise (členové PK, učebnice, aktivity) Přijímací řízení Maturita Informace pro žáky. 1) Seznam témat z literatury - český jazyk. Český jazyk; Tabulka pro individuální seznam titulů; Obecná struktura ústní zkoušky; Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl

Nabídka zdravotnických oborů na vyšších odborných školách se zmenšuje. Směřuje totiž na vysoké školy. Souvisí to se vstupem do EU. Profesní příprava odborných zdravotnických pracovníků se posouvá do pozdějšího věku, sdělila Právu Ivana Eliášková z Centra kariérového poradenství Národního ústavu odborného vzdělávání Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory Seznam tabulek. Tabulka 1 Desatero publikačních prohřešků výzkumníka (odkaz do textu) Tabulka 2 Základní struktura osobních konzultací (odkaz do textu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk Soudní 20, Nymburk 288 00 ID datové schránky: rw3xatb E-mail: info@zdravkanbk.cz Telefon: +420 325 513 103 Mobil: +420 601 566 651 Zřizovatel školy zdravotnické obory Referenční seznam.. 103. 5 Úvod - z historie statistiky Slovo statistika je odvozeno z latinského slova status, z něhož vzniklo italské slovo statis- ta, které bylo poprvé použito v 16. století. Označovalo člověka, který se zabýval státními.

Biologie pro zdravotnické školy | Reknihy

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službác

Střední odborné učiliště - Seznam odborných učiliš

 1. O zdravotnické škole v Ostravě si můžete přečíst v novinách nebo se podívat na reportáž z konce školního roku na ČT. Moravskoslezský deník; Tvoje Ostrava!!! Parlamentní listy; ČT - Události v regionech (od 16:21
 2. SZZ Krnov je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Aktuality. 1. PROSINEC 202
 3. Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční míst
 4. NAVRÁTIL Leoš. Info: Grada Publishing, 2017 (2., přepr.) - váz., 560 str. EAN: 9788027102105 ISBN: 978-80-271-0210-
 5. Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Zdravotnické služby v Oborách. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba BB Klinik, s.r.o., Sociální pracovnice - Oblastní nemocnice Příbram, Dobrovolnické centrum - Oblastní nemocnice Příbram,.
 6. ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY Renata Sedláková - zdravot. technika a potřeby, zdravotní obuv, léčivé konopí CANNADERM - Ověřený kontakt z katalogu firem ÉTER.c
 7. zdravotnické obory. Věnování a poděkování Tuto knihu bych chtěl věnovat všem sestřičkám, technikům, biomedicínským inženýrům a dalším nelékařským pracovníkům, současným i budoucím, kteří se rozhodli nebo ještě rozhodují pro obor kardiologie

Střední odborná škola - Obchodní akademie, zdravotnické obory. i. Zapamatovat. Přihlásit. Vyzkoušejte aplikaci Bakaláři na svém chytrém telefonu. anglický jazyk (všechny obory) německý jazyk (obor zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum) Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky Redaktor Seznam Zpráv vyhrál cenu za nejlepší články o vzdělávání jak uvádějí odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO). Ve čtvrtek 19. Děti v základních školách náměstí Bratří Jandusů a U Obory mají k dispozici moderní 3D tiskárny. Ty před zařazením do škol, sloužily k tisku ochranných. Slavíkova 1608/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady - MediStar s.r.o. - gynekologická ordinace a porodnictví, psychiatrická ordinace, zdravotnické a rekondičn

Své e-knihy, kredity a seznam přání nyní naleznete na Palmknihy.cz Pro přihlášení použijte svůj e-mail a heslo z eReading.cz Nelékařské zdravotnické obory. Filtrovat jazyky Filtrovat . Řadit . zrušit všechny filtry Jazyk titulu. ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ Jitka, ZACHAROVÁ Eva. Info: Grada Publishing, 2011 (1.) - brož., 288 str. EAN: 9788024740621 ISBN: 978-80-247-4062-

Provozujeme zdravotnické zařízení s nabídkou akutní a následné lůžkové péče, ambulantní péče a lékárenských služeb. Zaměřujeme se na obory chirurgie, interny, gynekologie a porodnictví, rehabilitace a intenzivní péči Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2019. Dostupnost. sklade Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory pro studium i praxi Zpět na seznam Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory pro studium i praxi Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace poskytuje stipendia. • studentům Lékařských fakult oboru všeobecné lékařství: pro studenty 5. ročníků 2 500,--Kč měsíčně, pro studenty 6. ročníků 5 000,--Kč Pokračovat >> 2.11.202 Seznam učebnic - 4. ročník - praktická sestra - odborné předměty Předmět Název učebnice Autor Nakladatelství Poznámka Ošetřovatelství Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III/ gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV/ dermatovenerologie, oftalmologie, ORL

Modelové otázky ze středoškolské fyziky - František Vítek

Studijní obory SZŠ - Střední zdravotnická škola a Vyšší

Odborné učebny – Střední zdravotnická škola a VyššíStřední zdravotnická škola - Seznam škol v ČRStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná školaDen integrovaných záchranných složek v ZŠ Červené PečkyO společnosti – NANOVIA s
 • Počasí elbrus.
 • Příběh hraček hračky.
 • Připomínková místa.
 • Ticketportal imagine dragons.
 • Nejstarší stromy v čr.
 • Zaruben.
 • Ssk praha 6.
 • Hotel evropa praha.
 • Hrušková náplň do koláčů.
 • Destruent.
 • Finecar, s.r.o. praha 5 jinonice.
 • Pelota mayové.
 • Neighbours 2.
 • Kokosový olej odličování.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017.
 • Btl pristroje cena.
 • Tetovani priprava.
 • Severní amerika podnebí.
 • Frekvence tónů stupnice.
 • Texas massacre 2.
 • Drožďová pomazánka vegan.
 • Příčný řez stonkem dvouděložné rostliny.
 • Jedle kere na zahradu.
 • Čínské svátky 2018.
 • Dokument eminem.
 • Mohombi coconut tree.
 • Autobazar liberec.
 • Omáčka z čerstvých rajčat.
 • Podpažní vložky recenze.
 • Tape in vlasy brno.
 • San jose stanley cup final.
 • Střední amerika zvířata.
 • Ašsk elektronická hlášenka.
 • Tiergarten nürnberg.
 • Skladba uml.
 • Konigsee swimming.
 • Delay subtitles srt.
 • Denik sputnik.
 • Imessage v zahranici.
 • Jak vymenit kolo.
 • Prodám povolenku k lovu.