Home

Liburnové

Sveti Filip i Jakov NOVALJ

Filip i Jakov malá liburnská osada (Liburnové byl ilyrský kmen obývající Liburnii, tj. pobřežní území v dnešním Chorvatsku mezi řekami Raša a Krka). Pozůstatky hradeb a hrobů z této doby lze dnes spatřit v muzeu v 3 km vzdáleném Biogradu na Moru Latinskou plachtu vynalezli Liburnové, starověký illyrský národ, známý svým námořním pirátstvím, operující na Jadranu ve 2. a 1. století př. n. l. Jejich typ lodi - liburnu - použil císař Oktavián Augustus jako vzor pro své loďstvo (když se liburnské lodě i s posádkami skvěle osvědčily v bitvě u Actia) a. Pojmenování římských lodí liburna vysvětluje F.V.Renatus ve svém Nárysu vojenského umění takto Avšak když Augustus bojoval u Aktia a k jeho vítězství nad Antoniem přispěli největší měrou Liburnové, dokázala zkušenost té veliké bitvy, že Lodě Liburnů jsou lepší než ostatní Právě Liburnové jako první vyhloubili u osady Osor kanál čímž rozdělili původní ostrov na ostrovy dva (Cres a Lošinj). Celou ostrovní skupinu o hodně později ovládli Benátčané a až na zanedbatelnou chorvatskou epizodu se tu od roku 1000 udrželi skoro osm století (do roku 1797)

Původními obyvateli ostrova byli ilyrští Liburnové, pozůstatky opevněných ilyrských - liburnských sídel (tzv. gradin) se dochovaly na návrších na několika místech ostrova. Později se zde usadili Řekové a později Římané. Založili osady Crepsa (Cres) a Apsoros (Osor) Historie tohoto chorvatského města sahá až do sedmého století před naším letopočtem, kdy jej založili Liburnové. Z historických památek jsou zde dnes turisty vyhledávány zbytky římského fóra, několik chrámů a kostelů v čele s malebnou stavbou kostela svatého Donáta nebo zachovalý systém benátského opevnění.

Latinská plachta - Wikipedi

 1. Před tím, než sem dorazila římská vojska, zde sídlili ilyrští Liburnové. Z památek tu najdete například římský chrám z doby kolem přelomu letopočtu (nebo spíše to, co z něj zub času zanechal) a například i kostel svatého Anselma. Za pozornost stojí také kostel svatého Kříže, který je vlastně slavnou katedrálou
 2. ulosti, o čemž svědčí důležitá archeologická naleziště v jeho okolí. Celé město je chráněnou kulturní památkou
 3. istrativně spadá pod nedaleké město Novalja.Nachází se na ostrově Pag, asi 2 km jihovýchodně od Novalje.V roce 2011 zde trvale žilo celkem 25 obyvatel.. Historie. Caska je známá jako bohaté a důležité.
 4. Oblast Vlašiči byla v prehistorických dobách, kdy tomuto místu vládli Liburnové, místem velmi rušným a aktivním. Mezi obcemi Vlašiči a Smokvica stále můžete vidět pozůstatky liburnské pevnosti staré více než 3 tisíce let. Nedaleko byly nalezeny liburnské hrobky a další archeologické předměty
 5. Právě Liburnové jako první vyhloubili u osady Osor kanál, čímž rozdělili původní ostrov na ostrovy dva (Cres a Lošinj). Celou ostrovní skupinu o hodně později ovládli Benátčané a až na zanedbatelnou chorvatskou epizodu se tu od roku 1000 udrželi skoro osm století (do roku 1797)

První jméno dali původní osadě ilyrští Liburnové, a to Arb, tj. zelený, zalesněný. Římané si je upravili na Arba a založili zde municipium tohoto jména, opevněnou základnu svého loďstva. Benátčané silně ovlivnili stavební ráz i celý vzhled městečka, které dnes patří k nejzachovalejším středověkým sídlům z. Historie osídlení ostrova sahá do roku 360 před Kristem, kdy sem přišli ilyrští Liburnové. Ve 2. století před naším letopočtem pak ostrov do svého impéria začlenili Římané. Na místě, kde stojí dnešní město Rab, si zřídili vojenský tábor a později si vystavěli i několik letních sídel a letohrádků Prvními, skutečně doloženými, obyvateli tohoto místa byli Liburnové, snad vůbec nejznámější ilyrský kmen. Ilyrové, kteří jsou etnicky příbuzní Řekům a Italům, původně žili v dolní oblasti Dněstru, na přelomu 12. a 13. století př. n.l. se však začali usazovat mezi jiným i na celém východním pobřeží Jadranu

Prvními obyvateli ostrova Vis byli Liburnové, po kterých se zde usadili Řekové. Ve 4. století před Kristem ostrov kolonizoval Dionysos ze Syrakus , který zde zakládal dnešní městečka. Před koncem letopočtu ovládli ostrov Římané , jenž byli vyhnáni během stěhování národů Mezi první piráty, kteří se pohybovali v kornatském labyrintu, se řadí Liburnové a Benátčané. V kronikách se píše, že někteří piráti byli velcí násilníci, a když přepadli místní obyvatele, sebrali jim ovce, sýr, vlnu i oblečení, co měli samotní pastýři na sobě Původními obyvateli ostrova byli ilyrští Liburnové. Hlavní rozkvět zažil ostrov v 15. stol. za Benátčanů (až do roku 1797). Cres původně tvořil s ostrovem Lošinj jeden velký ostrov. Byl to největší ostrov na Jadranu. Již ve starověku vybudovali řečtí nebo římští osadníci v nejužším mítě ostrova, u města Osoru. Přesně to je Opatija, město ležící 13 kilometrů jihozápadně od Rijeky, které proslulo klimatickými a přímořskými lázněmi a moderní kongresovou halou. Také proto se jedná o populární letní i zimní středisko. Dějiny pod nadvládou Italů Na území Opatije jako první žili Liburnové, ilyrský kmen

Historie osídlení ostrova sahá až do mladší doby kamenné. Kolem roku 1200 před Kristem se na něm usadili Liburnové. Poté, co byla v 1. století po Kristu Dalmácie dobyta římským vojevůdcem Publiem Corneliem Scipiem, zde nechali Římané vystavět město Cissa a opevněný přístav Navalia Zadar patří k moderním chorvatským metropolím s dlouhou a zajímavou historií. Nejprve zde ve 4. století př.n.l. založili Liburnové starobylou osadu Jader. Té se ale o 500 let později zmocnili Řekové, a po nich Římané. Z tohoto období se zde také zachovala urbanistická struktura města Zadar patří mezi nejstarší chorvatská města s bohatou historií, která přesahuje více než 3000 let. Postupem času město několikrát dokázalo vzdorovat útlaku z různých stran. Ve 4. století př. n. l. založil ilyrský kmen zvaný Liburnové v oblasti Zadaru osadu Jader

Liburnové se svými malými a rychlými loděmi dělali těžkou hlavu Římanům, kteří po dobytí celé Istrie tyto loďky zařadili do své flotily. Loďky přitom nazývali liburny. V bouřlivé historii město měnilo vladaře, ale odolalo všem zkouškám a dodnes zůstalo zachováno v nejlepším světle Historie ostrova. Ostrov Pag nejprve osídlili ilyrští Liburnové a pak sem přišli Římané, kteří tu po sobě zanechali opevňovací soustavu.Na počátku 4. století po Kristu zasáhlo Pag velké zemětřesení, které doslova smetlo ze země římské město Cissa.. Koncem 7. století sem přicházely slovanské kmeny.Dalšími vládci ostrova byli Benátčané, které pak. Území dnešní Povljany bylo osídleno již ve starověku, své stopy zde zanechali Liburnové i Římané. Nejstarším dochovaným předmětem, který byl v této oblasti nalezen je část kamenné sekyry nalezené na lodi Panos z doby měděné Ostrov Cres. Ostrov Cres leží ve vnějším pásu Kvarnerských ostrovů, v severozápadní části.Jeho rozloha je 405,78 km² a spolu s ostrovem Krkem patří k největším chorvatským ostrovům. Má výrazně protáhlý tvar, jehož délka je od severu po jihu 66 km a je široký 2 až 13 kilometrů.Na Jadranu je druhý největší po ostrovu Hvar

Město leží na západním pobřeží ostrova. První jméno dali původní osadě ilyrští Liburnové, a to Arb, tj. zelený, zalesněný. Římané si je upravili na Arba. Rab se ekonomicky vyzdvihl v druhé polovině 19. stol., kdy díky svým přírodním podmínkám získal status klimatických přímořských lázní Rozšíření. Latinskou plachtu vynalezli Liburnové, starověký illyrský národ, známý svým námořním pirátstvím, operující na Jadranu ve 2. a 1. století př. n. l. Jejich typ lodi - liburnu - použil císař Oktavián Augustus jako vzor pro své loďstvo (když se liburnské lodě i s posádkami skvěle osvědčily v bitvě u Actia) a plachta se poté podle užívání v.

Průvodce městem Pag | Rádi cestujeme | nejen levné letenky

MoravianGladiators - ŘÍMSKÉ IMPERIUM - ŘÍMSKÁ ARMÁDA

 1. uli ještě na pevnině, když jste vstupovali na most, který vás dovedl k Dolní bráně, jižnímu vchodu do starého města
 2. Ostrov Krk byl pravděpodobně osídlen již v prehistorických dobách, prvními doloženými obyvateli jsou však až Liburnové. V dobách starověkého Říma zde vznikla osada Curicum, známá díky námořní bitvě mezi Caesarem a Pompejemi v roce 49 před n. l. Následovalo krátké období byzantské nadvlády av letech 1000 až 1797.
 3. Tak jako v celé oblasti i na Pagu se v průběhu staletí vystřídalo mnoho osadníků z různých koutů světa i mnoho vládců. Jako první zde zřejmě žili Liburnové, vynikající stavitelé lodí a mořeplavci. Již před naším letopočtem byl ostrov dobyt a osídlen Římany, kteří zde však nezanechali výraznější stopy, snad jen pozůstatky opevnění, neboť počátkem 4.
 4. Ugljan prý vznikl od olivového oleje (maslinovo ulje) z množství olivových sadů, které se zde pěstují, podle jiných je pozůstatkem názvu dřevěného uhlí (ugljen), vznikajícího v oblasti Ugljanu spalováním vřesového dřeva. Pašman je zas poprvé zmíněn v listinách z roku 990 jako Postimana, možná odvozena od mladých olivových stromků

Ostrov Cre

 1. istrativně spadá pod nedaleké město Novalja.Nachází se na ostrově Pag, asi 2 km jihovýchodně od Novalje.V roce 2011 zde trvale žilo celkem 25 obyvatel
 2. Skutečně prvními doloženými obyvateli byli ale takzvaní Liburnové, kteří patřili k ilyrským kmenům. Ti se věnovali převážně chovu ovcí a výrobě sýra. Tato tradice se dochovala jako jedna z mnoha pažských tradic až do dnešních dnů. V době od 1. století před naším letopočtem, kdy se na ostrově Pag usídlili.
 3. Na území Opatije jako první žili Liburnové, ilyrský kmen. Po nich se zde usídlili Římané, kteří Opatiji připojili k nedalekému městečku Castrum Laureana (dnešní Lovran). Své současné jméno město získalo podle benediktinského opatství (opatija), které zde bylo založeno v 15. století
 4. Pag je obydlen už velmi dlouho. Prvními obyvateli byli Liburnové, pak přišli Římané, Slované i Benátčané. Vystřídali se zde i další národy, ti však po sobě nezanechali výraznější stopy
 5. Dějiny Chorvatska. Chorvatsko je mladá země, nezávislá od roku 1991. Jeho skutečná historie sahá až do predřímskych dob, do 12. století před nl, kdy se zde začaly usídlovat ilyrské kmeny: Istrové, Liburnové a Dalmáti.Nevytvořili si žádný společný stát, ale v 6. století před nl se začaly přesouvat k moři a na poloostrovy, kde zakládají první města a.
 6. V letech 1200 až 800 př.n.l. se začaly na území dnešního Chorvatska usazovat ilyrské kmeny na Istrijském poloostrově a v severní části jaderského pobřeží Istrové a Liburnové, a v Dalmácii Dalmaté
 7. Historie Chorvatska. Původními obyvateli chorvatského území byly ilyrské kmeny - v Istrii a severním Jadranu Istrové a Liburnové, v Dalmácii Dalmaté.Usazovali se na méně přístupných místech a teprve později na pobřeží, kde byly výhodnější podmínky pro obchodování, ale také pro pirátství

Liburnové byli nejstaršími doloženými obyvateli, kteří do této krajiny vtiskli část své kultury. Dalšími byli Římané. Poté obývanou část ostrova zaplavilo moře a civilizace se posunula o kus dál. Byzantská říše si území dnešního hlavního města střežila až do doby, kdy ho král Štěpán Držislav dobyl V tuto dobu ovládají východní část Jaderského mo ře Liburnové, jeden z ilyrských kmen ů.4 Období, ze kterých pocházejí ztroskotané římské lod ě, bývá datováno podle typu nákladu těchto vrak ů, nebo na základ ě dalších analýz, zejména dendrochronologie, Prvními obyvateli ostrova byli nejdříve Liburnové a od 2. století před naším letopočtem byl ostrov ovládán Římany, kteří si zde pro příjemné prostředí a přitažlivou scenérii začali stavět svá letní sídla. V roce 1409 byl Rab prodán Benátkám spolu s Dalmácií a zůstal pod jejich vlivem do roku 1797 RAB je jedním z Kvarnerských ostrovů, proslulý svým výjimečně mírným, příznivým podnebím a poměrně vysokým počtem hodin slunečního svitu. První jméno dali původní osadě ilyrští Liburnové, a to Arb, tj. zelený, zalesněný

OSTROV CRES - Historie Chorvatsko

Dalmatinci a Liburnové za svoji statečnost a vytrvalost u víře, a za vzájemné se podporováni zvláštní došli pochvaly a přízně u Jana X., Řehoře VII., Řehoře IX. a Urbana IV. Konečně doznala církev v Syrmii, v šestém století vpády barbarů zničená a později zbožnou snahou Ště­pána I., krále uherského, opět. Ve 4. století př. n. l. založil ilyrský kmen zvaný Liburnové v oblasti Zadaru osadu Jader. Původní obyvatele postupně vytlačili Řekové, kteří osadu označovali jako Idassa. Laethanta Saoire san Eoraip. Památky. Taobh thiar de beauties an Omis Riviera Liburnové byli postupně vytlačeni Řeky, kteří svou osadu pojmenovali Idassa a po nich následovali Římané. Ti položili architektonické základy dnešního města a vybudovali zde forum, kapitol, kanalizaci a za císaře Trajána dokonce i 35 km dlouhý akvadukt, který vedl až k Vranskému jezeru

Informace Zadar - Fotogalerie Zadar - Chorvatsko

Památky Chorvatska: Velký přehled historických zajímavostí

Nin je malé město s bohatou historií Desperado

Skradin - Vítejte na oficiálních stránkách

Během jeho vlády byli zahnáni Liburnové na sever. Snad někdy v polovině třetího století vynikl bohatstvím a krásou Isanthés, vládce thráckých n. getských Krobidzů/Krobizů žijících při dolním Istru v prostoru mezi Oiskem/Iskar a Pontem, dn. severovýchodní BG. Čím jiným vynikl, známo není Na dalších ostrovech najdeme zídky, které vystavěli starověcí Liburnové. Ti zde byli prvními kolonizátory a zídky používali k vytyčení svého území. Skutečnost, že přetrvaly dodnes, dokládá, jak zruční to byli stavitelé Liburnové byli postupně vytlačováni z oblasti Řeky, kteří zmíněné městečko přejmenovali na Idassa. Zanedlouho po nich na území přišli Římané. Z doby jejich nadvlády se dochovalo v současném Zadaru hned několik významných pamětihodností. V římské éře byly položeny architektonické základy dnešního města a. Původními obyvateli byli ve 4. stol př. Kr. Liburnové, ilyrský kmen, který pak postupně zatlačili Řekové (jejich osada Idassa). V l. stol. ovládli zdejší oblast Římané (římská osada Iader č Iadera nebo Jader). Od 9. stol. patřila k chorvatskému státu

Nin je malé město s bohatou historií | Desperado

Caska - Wikipedi

V poledne jsme zastavili v Zadaru. Zadar je poměrně staré město. Původními obyvateli byli ve 4. století př.n.l. Liburnové, ilyrský kmen, který pak postupně zatlačili Řekové (vznikla tu jejich osada Idassa). V l. století ovládli zdejší oblast Římané, jejich osada se jmenovala Iadera nebo Jader Ve 4.stol.př.Kr. byli prvními obyvateli Zadaru Liburnové jež později vytlačili . Řekové a v 1.stol. zase Římané (římská osada Iadera -Jader). Od 9.stol. připadá k chorvatskému státu. Roku 1202 dobyli Zadar z popudu Benátčanů křižáci, kteří jej vyplenili a vypálili

První jméno dali původní osadě ilyrští Liburnové, a to Arb, tj. zelený, zalesněný. ražba č. 001CHR Vzdálené 149 km Otok Rab Hrvatska. The island of Rab is situated in the Kvarner group of islands between 44º51' NN and 14º53'. It spreads in the NN-SI direction, 22 km long from cape Sorinj in NW to cape Glavina in SE Místo obývali ilyrští Liburnové a později tu Římané vybudovali opevněný přístav. Strategická poloha při obchodní cestě zajišťovala Rabu prosperitu i ve středověku, kdy ostrov spadal pod Chorvatské království. Dodnes tu z té doby najdeme překrásnou románskou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, kostely svatého. Ve svahu Učky o necelých 200 m výše se nachází vesnička Mošcénice, ke které vede od moře schodiště asi s osmi sty schody. Obtížně přístupná osada, kterou na návrší založili Liburnové, si uchovala svůj původní ráz. Její obytné domy vytvářely v minulosti jakousi hradbu proti případným útočníkům Město Krk se nachází na břehu Krčského zálivu. Prvními obyvateli města byli Liburnové. Statut města (municipium) měl Krk již v době, kdy patřil pod Řím. V té době byl obklopen hradbami, jejichž zbytky se zachovaly do dneška. Římané Krk nazývali Curicum, z čehož je odvozen dnešní název města. U Krku s

Ostrov je spojen celoročně trajektovou dopravou s pevninou. U obce Osor byl vybudován otočný most, který spojuje ostrovy Cres a Lošinj, vzdálené od sebe 11 m širokou úžinou, kterou prokopali příslušníci ilyrského kmene Liburnové. Ti zde vybudovali i několik desítek opevněných strážných míst Po vyložení příkladů lstí, které mají velitele poučit o tom, co se, dle mého názoru, má učinit před samotným svedením bitvy, předložím nyní příklady těch lstí, které náležejí k samotné bitvě, a poté vyložím ty, které se mají vykonat po bitvě Latinská plachta, též Bezanová plachta, je třícípá plachta, zavěšená na šikmo vedeném ráhně.Podobá se čtyřcípé příčné plachtě a zároveň stěhovcepříčné plachtě a zároveň stěhovc

Vlašiči, ostrov Pag NOVALJ

V okolí Ochridského jezera žili Dassaretové, Penestové, v okolí Skadarského jezera pak Pirustové, Albanové (odtud název Albánci), Labeaové, Skirtové, Dokleové, Melkumané a Deremisté. Při pobřeží od jihu k severu sídlili Plereové, Ardiéové, Daorsové, Dalmaté, Liburnové a Japodové Vládli v něm staří Liburnové, Římané, Góti, Benátčané a Turci. Última atualização: 2018-02-13 Frequência de uso: 1 Qualidade: Referência: Wikipedia. Inglês. The imperial magister militum Flavius Stilicho annihilated the Goths there 500 years later.. Město (75 tis. obyv.) a přístav, hlavní středisko Severní Dalmácie, správní centrum Zadarské župy (Zadarska županija).Zadar leží při Jadranské magistrále a necelých 20 km od dálnice A1 Záhřeb - Split (s exitem Zadar 2 je spojena rychlostní silnicí) Ostrov Pag byl osídlený již v mladším paleolitu. V posledních stoletích starověku ho obydlují Liburnové, jejichž zbořená hradiště jsou na pahorcích viditelná dodnes. Po pádu. Nabízíme ubytování na celém pobřeží chorvatského a slovinského Jadranu včetně ostrovů, více než 400 možností ubytování. Zájezdy s dopravou vlastní i autobusem, pro jednotlivce i skupiny, pobytové, relaxační, sportovní, tématické. Vznik roku 1992, pojišťovna Union. Jadran je i naše moře a s CK Zemek jste tu jako doma

Původně liburnské sídlo (Liburnové byli ilyrský kmen) ovládli v 1. stol. před Kr. Římané. Pod názvem Curicum bylo správním střediskem ostrova. Z antiky zbytky opevnění, lázní, mozaik. Od 4. stol. biskué sídlo. Hlavní stavební památka města Krk je mariánská katedrála, původně raně křesťanská trojlodní. Nabízíme ubytování na celém pobřeží chorvatského Jadranu včetně ostrovů, více než 400 možností ubytování. Zájezdy s dopravou vlastní i autobusem, pro jednotlivce i skupiny, pobytové, relaxační, sportovní, tématické. Vznik roku 1992, pojišťovna Union. Jadran je i naše moře a s CK Zemek jste tu jako doma SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Zahraniční exkurze - Bosna a Chorvatsko Brno, Olomouc 2011 A. KOMENTOVÁNÍ TRASY 1. Komentování trasy Osijek - Sarajevo.....3 2

 • Juglans regia seifersdorfský.
 • Masožravé rostliny v čr.
 • Plachtová garáž gatria.
 • Ostrov raiatea.
 • Ošklivka katka marcela.
 • Zapečená brokolice recept.
 • Sebastian stan wife.
 • Jicen problemy.
 • Dlouhy siroky bystrozraky strach.
 • Adobe illustrator kniha.
 • Mobilizace kostrče plzen.
 • Levné dětské oblečení z číny.
 • Ultrazvuk přístroj cena.
 • Nastavení času příkazový řádek.
 • Pupínky na varlatech u dětí.
 • Vratila se mi angina.
 • Legionella mkn.
 • Odpočet bodů ostrava.
 • Řecké báje postavy.
 • Nejdražší francouzské víno.
 • Čalounění volantu brno.
 • Osvobození od daně z nabytí nemovitosti novostavba.
 • Stahování písniček.
 • Slunce seno a pár facek bombuj.
 • Sada barevných talířů.
 • Přechodová klauzule.
 • Poloprofesionální kamera.
 • Onemocnění ledvin wikipedie.
 • Koruna pralines ostrov.
 • Pozice střechy v těhotenství.
 • Avatar creator online free.
 • Kdo vyhrál tvoje tvář má známý hlas 4.
 • Saab 9 5 motory.
 • Předjíždění vozidel s právem přednosti v jízdě.
 • C tech anthea led xl gmp 08xl.
 • Statni svatky.
 • Šňupací tabák kde koupit.
 • Bezbolestný epilátor recenze.
 • Hudební nástroje v symfonickém orchestru.
 • Prodám povolenku k lovu.
 • Třezalka nevonná.