Home

Sčítání pod sebou 3 třída

Počítání - 3. třída - Umíme matik

 1. Počítání - 3. třída. Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu - dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Sčítání pod sebou. Odčítání pod sebou
 2. Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné Sčítání a odčítání od 20 do 100. Sčítání do 100 obrázkově. lehké. Pexeso. lehké. Slovní úloh
 3. Sčítání a odčítání pod sebou Sčítání Pokud chcete sečíst například 1683 + 10555 můžete samozřejmě použít kalkulačku , ale určitě je dobře umět sečíst velká čísla i bez kalkulačky a počítače, jen s tužkou a papírem a to vás na téhle stránce naučíme
 4. ÚVODNÍ STRÁNKA > Matematika 3. třída. SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 - hry a cvičení na procvičení sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem desítky : PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000
 5. Sčítání a odčítání pod sebou; Násobení a dělení Diktát - souhrnný diktát 3. třída (1) Diktujte a doplňte chybějící písmena. Toulavý pes. Opuštěný ps_k pob_hal po lese. V_plašil zajíce a chv_li ho hon_l. Nap_l se z hluboké brá_dy v_jeté traktorem. Našel práz_nou plechovku od konzervy a očichal ji

Matematika - procvičuj sčítání a odčítání pod sebou i vedle sebe do 100, stále si říkej, že násobení je opakované sčítání. str. 56, 57 - Slovní úlohy si důkladně přečti a promysli, ať víš, co s nimi máš dělat. Písemně - str. 57/ cv. Sčítání a odčítání pod sebou do 1000 (PDF) 18. 2. 2015. Příklady z matematiky k vytištění - sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou. Opraveny chybné věty 20. 9. 2014. Děkujeme za nahlášení chyb. Online cvičení na doplňování párových souhlásek (f/v, p/b, s/z, t/d, ť/ď, š/ž) 23. 1. 201

Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Písemné sčítání Písemné odčítání s pomůckou NOVÉ Písemné odčítání Počítání Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Pyramidy 5 úrovní Odčítací pyramidy 5 úrovní Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky 5 úrovní Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Trojúhelníky s podmínkou. Při sčítání sčítáme sčítance, takže pokud chceme sečíst 2 + 3, pak dvojka i trojka se nazývá sčítanec. Výsledkem je pak součet, tedy pětka ve výrazu 2 + 3 = 5 je součet. Sčítat můžeme prakticky jakákoliv čísla, ať už přirozená jako 1, 5, 157 nebo záporná -4, -74 Matematika - 3. třída - Sčítání do 1000 . start . Spočti 10 příkladů na sčítání do 1000, můžeš i s kalkulačkou, ale rychleji se to dá z hlavy. Příklad 240 + 329 = 569 611 + 291 = 902 Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy:. Procvičování. Dobyj hrad - písemné sčítání (10 x 3 příklady). Dobyj hrad 2- písemné odčítání (10 x 3 příklady). Totemy - písemné sčítání . Písemné sčítání a odčítání do 1000 (funguje v IE). Počítáme s žirafami (3 cvičení na sčítání, 2 na odčítání) - funguje v prohlížeči Internet Explorer. Učební materiál pro generování pracovních listů.

M - písemné sčítání pod sebou, bez přechodu přes desítku. Vysvětelní, pojmenování pozic a řádů, zápis příkladů do čtvereč. sešitu, PS 9/6 ČJ - písank sčítání a odčítání čísel nad 10 000. Čísla nad 10 000. řazení čísel. Římské číslice. zápis a čtení římských číslic. Anglický jazyk 3. třída Sčítání, odečítání a násobení pod sebou + dělení se zbytkem: Kalkulátor. Kalkulátor pro dvojici reálných čísel včetně zkoušky správnosti výsledku ÚVODNÍ STRÁNKA > Matematika 3. třída > Sčítání a odčítání do 100. Vyhledávání Hledat: Sčítání a odčítání do 100. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU HRAVÉ SPOJOVAČKY: SČÍTÁNÍ DO 100 BEZ PŘECHODU PŘES DESÍTKU: ODČÍTÁNÍ DO 100 BEZ PŘECHODU PŘES DESÍTKU: SČÍTÁNÍ DO 100 S PŘECHODEM PŘES.

Nauč se počítat > Sčítání a odčítání do 1000 > Tisk: Sčítání a odčítání do 100 Generování příkladů . Vygeneruje soubor PDF s 12 příklady na sčítání a 12 příklady na odčítání. M: Učebnice s. 34/1, 3 doplnit jemně tužkou, 4 a 6 vypočítat na papír. 34/5 přepsat do sešitu M1 a vypočítat. Nezapomeňte vždy sčítance pod sebou podtrhnout a psát jednotky pod jednotky, desítky pod destíky atd. Cvičení mi můžete zaslat ke kontrole. Čt + sloh: pokračujte ve čtení rozečtené knihy Závorky a sčítání a odčítání pod sebou - 2. třída 678 příkladů vždy po ruce, sčítání a odčítání pod sebou do sta, počítání se závorkami - malá násobilka, kombinace počítání se závorkami a porovnávání vypočtených hodnot, velké mezery mezi řádky zajišťují přehlednost pro malého školáka, drátěná. sčítání a odčítání do 1000. sčítání, odčítání, pracovní list. sčítání, odčítání, pracovní list2. písemné + a - sčítání a odčítání pod sebou Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: cviceni.testy@seznam.czcviceni.testy@seznam.c

M- procvičujeme násobilku 2- 5, sčítání pod sebou do 100. Přeji všem brzké uzdravení. 21. 9. M- sloupeček 25, na folii: 18. 9. M- sloupeček 24, na folii. čtení- čítanka str. 10. PRV- kdo nestihl na straně 10 vymalovat poslední 3 značky, dodělá doma. Přeji hezký víkend a nemocným brzké uzdravení. 17. 9. M- sloupeček. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída Postupujeme podobně jako při sčítání desetinných čísel: obě čísla doplníme na stejný počet desetinných míst a zapíšeme pod sebe tak, aby pod sebou byly desetinné čárky

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DO 1 000 000. Písemně sčítej. Do okének začni psát od jednotek a posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal na řád desítek. Tak pokračuj, až napíšeš všechny cifry výsledku. Nezapomeň nakonec udělat mezeru mezi řády stovek a tisíců, bude-li třeba i mezi statisíci a miliony Odčítání pod sebou nespočívá ve formě zápisu, ale právě v tom postupu, který usnadňuje počítání přes desítku. Pochybuju, že by učitelka očekávala, že si to děti vycucají z prstu nebo že to všem vysvětlí rodiče. V tom příkladu, který uvádíš, se taky přes desítku nepočítá Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Autor: www.jiridobry.c Vychází se z činností přidávání a ubírání, schématy znázorňujících sčítání jsou obvykle kroužky dvou barev nebo je použito i znaménka plus a odčítání bývá znázorňováno škrtáním (viz příloha, obr. 2,3). Obecnější pohled na sčítání a odčítání, který by ukazoval souvislosti mezi těmito početními.

4

Začneme nové učivo - čísla do 10 000. Nejdříve se podívej na všechna čtyři výuková videa pod sebou. 2. V učebnici na straně 30 udělej úkoly ústně, na straně 31 udělej ústně 7, 8, 11 a na číselné ose si ukaž úkol 14. Na straně 32 udělej ústně úkoly 15, 18 a 20. 3 Téma: Sčítání a odčítání v oboru 0-100 Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 1. stupeň ZŠ. 2. ročník. 3. ročník. matematika. písemné sčítání a odčítání. pracovní list. sčítání a odčítání pod sebe. sčítání a odčítání v oboru do. Zobrazit dokumenty autora list Sčítání a odčítání v oboru do 100 - cv. 3 - Počítej a zapisuj podle vzoru a cv. 4 - Vypočítej s . pomocí rozkladu, pamětné násobení a dělení č. 2, 3 - ústně. Školákov - Matematika 2. třída - Násobení a dělení 3 - Početní trenažéry. Čtení - psaní: číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 3 - 5 řádk MATEMATIKA - 3. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: 1. Opakování: TISÍC - čtení, zápis a posloupnost čísel: Početní výkony: Porovnávání čísel do 1 000: NÁSOBENÍ 6 DĚLENÍ 6: Sčítání a odčítání (300+600, 900-300) NÁSOBENÍ 7 DĚLENÍ 7: Sčítání a odčítání (300+65, 365-65

Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

Sčítání a odčítání pod sebou - Diktáty a příklad

D.Ú. učebnice str. 52 cv. 42 šest příkladů i se zkouškami přepsat pod sebe jako písemné sčítání nebo odčítání Učebnice str. 57 cv. 2,3, jen příklad napsat do sešitu List se slovními příklady cv. 18, řešení na papí K tomu můžete použít staré dobré sčítání pod sebou. Napište si 350 nad 650 a počítejte. Dostanete 3,900. Tento postup je ve skutečnosti hodně podobný klasickému násobení pod sebou, avšak rozdělením čísla na desítky a jednotky máte možnost počítat více z hlavy a vyhnout se troše násobení a přenášení 9. třída - Elektrické jevy Zapojení za sebou a vedle sebe Zapojení za sebou (sériové) Pokus: Zapoj tři spotřebiče tak, že tvoří jednoduchý obvod, stejně jako je obvod na obrázku. Na různých místech změř napětí a proud. Závěr: Napětí je na všech místech stejné, ale proud se v různých místech liší 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída Sčítání desetinných čísel díl.3. Co je to činitel, co součin, jak mezi sebou odlišit záporné a kladné hodnoty + malý test pro pochopení látky. Dokument je vybaven obrázky a vizuálními příklady pro pochopení látk Třída 3.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení M počítání: sčítání a odčítání dvojciferných čísel pomocí rozkladu, slovní úlohy s více čísly M s. 10 cv. 4, s. 12 cv. 3, 13 cv. 4, geometrie: úsečky shodné M s. 11

Matematika 3. třída :: ŠKOLÁKO

Video: Diktát - souhrnný diktát 3

Od 30. 11. 2020 probíhá prezenční výuka žáků 3. ročníku ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. Aktuální rozvrh je k dispozici na škole online. Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka. Zadání v předmětech český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk bude ve škole online Matematika - sčítání pod sebou, šipky (PS 10-11), rodokmen, šipky, mince ad. (U 11-12) Prvouka - voda, vodní toky, nádrže (U 17) Anglický jazyk. Zahradníček - Rhyme time and Quizzy´s Questions (PS page 15-17). At happy house - playroom, rocket. Drahorádová - At happy house - playroom. Svobodová - At happy. Třída 3.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení 50 - 8), početní řetězce: postupné přičítání, postupné odčítání, písemné sčítání a odčítání pod sebou, M s. 28 - 30, geometrie: úsečka (modelován.

3. třída

M - zopakujte si násob.,dělení - 3 a 4 ciferným činitelem , sčítání a odčít. pod sebou. uč. str. 37 a 38 + slovní úlohy. Rozvrhněte si úkoly na několik dnů . Na můj email nebo přes Teams mně každý zašle kopie vypracovaných úkolů z ČJ str.30/cv. 17,19,20. z M str. 37/ cv. 2, 4, 5, 3. třída třídní učitelka: Mgr. Hana Fremundová Rozvrh platný od 30.11.2020 - 3. třída příchod ke škole 7:40 - 7:50 hod, konec vyučování 11:50 hod Třída 3. B - ZŠ Pod Žvahovem. 8:00. 9:00. 10:00. 11:00. 12:00. PONDĚLÍ. 1.skupina . zahájení + samostatná prác

Přehled cvičení Nauč se počítat (procvičování matematiky

Třída I.B psát sloupečky pod sebou, do sešitu napsat zelený rámeček str.16 PL na nácvik znamének (+, =), sčítání čísel do 3, rozklady umět zapisovat příklady podle diktátu VV - malování do soutěže Děti ,pozor, červená. Třída 3.B Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Matematika - sčítání pod sebou PS 10/13, násobilka, N tabulka, mříž U13, PS 12. Prvouka - orientace v krajině, práce s mapou. Anglický jazyk. Zahradníček - Playroom, robots, rocket, opakování barev, PS 19, 20 3. Třída Český jazyk - Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou - pracovní sešit.pdf. 8 MB; 0. násobení a dělení 10 a 100 Pracovní sešit 2.png. 795x1109; 208 kB; 0. sčítání a odčítání do 1000 pod sebou 1.pdf. PS - 6/2, 3, 4 ONLINE a 6/5, 8 samostatně (sčítání pod sebou nechávám na vysvětlení do školy) PRO DOBROVOLNÍKY - PL viz příloha . ČESKÝ JAZYK. SLABIKÁŘ - strana 16. PS KE SLABIKÁŘI - přečíst cvičení 1 a 5, cvičení 3 doplnit a cvičení 4 celé NA STRANĚ

Období 23.11. - 27.11.2020. On-line výuka, procvičování Přirozená čísla v oboru do 1 000 000- porovnávání a zaokrouhlování čísel Matematika 4- učebnice - str. 29,31- online výklad (příloha sken) Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - společné procvičení str. 27, procvičení str. 28 Početníček - společně online str. 23- část, procvičení str. 23 Video výklad. 08 (2 ° 3 a kolik mi zbyde do 6 a opíšu další číslo- 8) 27 ( 2 ° 3 a kolik mi zbyde do 8 a opíši další číslo - 7) 05 (9 ° 3 a kolik mi zbyde do 27 a opíši další číslo - 5) 20 (1 ° 3 a kolik mi zbyde do 5 )a dále připisuji nulu. 20 (6 ° 3 a kolik mi zbyde do 20) a opět připíši nul matematika 6.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument 3. třída 20.4. - 24. 4. 2020. Český jazyk - pokud máte hotovo, tak pokračujte: Učebnice str. 95 - 96- Vyjmenovaná slova máme za sebou, nyní budeme jen opakovat- nemusíte nic opisovat, jen si pročtěte a ústně doplňujte Pracovní sešit str. Tentokrát nic Písanka str. 19 Pracovní lis Anotace: Učební materiál zaměřený na opakování sčítání pod sebou do 1000 s přechodem. Je určen jako pracovní listy k vytištění a individuální práci žáků

3. Tento týden jsme začali opakovat učivo ze 4. ročníku. Zatím jsme probrali zápis v desítkové soustavě, zaokrouhlování, sčítání a odčítání pod sebou, přednost operací a slovní úlohy. Vyzkoušeli jsme si, jak těžké je vytvořit příklad, který dokáží sami vypočítat Videonávod na e-třída. M. Učebnice 1. díl str. 47. Rozcvička. Sčítání a odčítání pod sebou. Rozcvička. Pracovní list 18. Písemně do školního sešitu cv.58/23. ČT. Harry Potter. pracovní list 7-9. nepouštějte prosím dětem k vypracování tohoto úkolu film. Psaní. Písemné sčítání a odčítání desítek (pod sebou). Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky. Geometrie - rýsování a měření úsečky; přímka. Prvouka. Význam lesa. Zima. Zimní radovánky. Anglický jazyk . Opakování lekce PLAYROOM. Animals. LEKCE 2. School time. Colours, numbers, things in the classroom Hokejisté Liberce podlehli ve 23. kole extraligy doma Plzni 3:6 a potřetí za sebou nebodovali. Indiáni na ledě Bílých Tygrů uspěli poprvé od 24. listopadu 2017 po pěti porážkách za sebou a drží se na druhé pozici o dva body za Třincem, který má ale tři zápasy k dobru. Dvakrát za vítěze skóroval Matyáš Kantner a tři asistence si připsal Filip Suchý Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

Matematika pro 3. ročník ZŠ. TEST - odečítání pod sebou do 1000 (tisíce) TEST - sčítání pod sebou do 1000 (tisíce) TEST - násobení dvojciferným číslem pod sebou do 1000000 (miliónu 3.B třída - Zadání úkolů na pátek 20. listopadu 2020 - nové učivo - písemné sčítání - výklad učiva učebnice strana 42, cv. 1 - písemně do školního sešitu strana 42, cv.5 - domácí úkol do domácího sečitu strana 42. cv.2 (bez zkoušky) - piš pod sebou - přesně jednotky pod jednotky, desítky pod desítky! AJ. 3. třída‎ > ‎ČeskÝ jazyk‎ > ‎mluvnickÉ kategorie‎ > ‎ pád podstatných jmen Všechny tyto pomůcky zakoupíte nyní levněji na www.lesynapadu.cz Jak naučit odčítání pod sebou. Nauč se počítat > Přehled cvičení. Matematika pro 1. a 2. třídu. Sčítání a odčítání do 10 3 + 4 = 7 Online cvičení: Porovnávání čísel. Tisk do PDF. Kartičky na procvičování. S námi se můžeš také naučit číst Odčítání pod sebou (střední). 60 zadání. Typicky zabere: 9.

On-line cvičen

Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školác

Sčítání a odčítání pod sebou do 1000 (PDF) Příklady z matematiky k vytištění - sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou. naucsepocitat. 18. 2. 2015. Příklady z matematiky pro interaktivní tabuli Mat - sčítání pod sebe 1. Klikni na 2. Sčítej pod sebou. 3. Použij 4. Klikni na zelené tlačítko a odešli svou práci Other, Math Compatible with: Chromebooks, computers, iPads, iPhones, Android tablets, Android phones, Kindle Fire.

Matematika: učebnice str. 24 cv. 3 - vypočítej příklady d),e),f) a udělej u nich i zkoušku záměnou sčítanců.Trénuj písemné sčítání pod sebou. Český jazyk: procvičuj kapitolu význam slov na test ( středa nebo čtvrtek Desetinná čísla odčítání a sčítání (pracovní list č. 3) 1. Vypočítej zpaměti: a) 0,02 + 0,13 = 0,15 b) 1,2 + 0,22 = 1,4 Na stránkách www.naucsepocitat.cz je nyní možné tisknout příklady z matematiky na sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou (do 1000). Aplikace vygeneruje 12 příkladů na sčítání a 12 příkladů na odčítání na jeden list A4. Sčítání a odčítání trojciferných číse Opakování učiva 5.ročníku: sčítání, odčítání, násobení pod sebou, dělení jednociferným dělitelem: AJ: U 1A - present simple- přítomný čas prostý - zopakovat pravidla!!! Fy Skupenství látek a jejich částicová stavba. Př . Z: Buňka a její části- mitochondire, vakuola, chloroplasty, cytoplazma.

Sčítání a odečítání — Matematika

Matematika - Sčítání do 100

Pětiminutovky určené k pamětnému procvičování sčítání a odčítání. Žáci počítají příklady ve sloupcích, výsledek vždy zapisují do následujícího neúplného příkladu. Na závěr se sami přesvědčí o správnosti své práce Třída 6A . Řídíme své učení (sčítání, odčítání, násobení a dělení). Mrkneme také na Indické násobení, třeba se někomu zalíbí více než klasické násobení pod sebou. V prostředí Váhy budeme řešit rovnice. 19. - 23. října DISTANČNÍ VÝUKA přes Google učebnu Racionální čísla - sčítání a odčítání Autor: Miroslava Klosová Mgr. Použití: 7. třída Datum vypracování: 6. 11. 2012 Datum pilotáže: 26. 11. 2012 Anotace: Pracovní list obsahuje příklady na sčítání a odčítání racionálních čísel (hl. desetinných), a to kladného Početníček str.10/3, 11/1- pět příkladů na pís. sčítání - připomeň si písemné odčítání dvojcif. čísel 470-289, 682-434, 574-66, - nové učivo - písemné odčítání čtyřciferných čísel - učebnice str. 35/1,3 (tři příklady Více » vydáno: 20. 10 3.4. Sčítání a odčítání desetinných čísel sčítání: 28,156 + 0,0056 + 100,02 = ? - sčítáme vždy číslice na stejné pozici, tedy desetiny s desetinami, setiny se setinami, jednotky s jednotkami, - pokud si sčítance napíšeme pod sebe, musíme dbát na to, aby čísla měla desetinnou čárku vždy pod sebou, tedy

Cvičení 2 Hra - zkuste si sami se sebou zahrát hru. Pište ji do sešitů. Cvičení 3 a) tedy pod sebe násobení i sčítání. Na straně 73 jsou zajímavé úlohy pro chytré hlavy. Přečtěte si a zkuste něco vyřešit. Pod nadpisem 3 Matematika - 5. třída V období od 14.10.2020 - 2.11.2020 opkujeme dělení jednociferným číslem, násobení dvoj, trojciferným číslem pod sebou. První část - matematika 4.třída, 3. díl odevzdají žáci ve středu 21.10.2020 do školy mezi 8.00 a 12.00 hodinou Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm Sčítání desetinných čísel - Vysvětlení látky. Umístěte čísla pod sebe tak, aby desetinné čárky byly nad sebou. 3,14159: 3,14159 + 1,87 + 1,87. Výsledek: Výsledek: Tím, že doplníte nuly, upravíte sčítance tak, aby měli stejný počet desetinných míst. Sčítání pod sebou | Sčítání zlomků. Třída 4.A. Úvodní stránka > Novinky. 13.01.2012 15:46. V pondělí bude písemka z matematiky bude v ní: počítání s předností, více násobné sčítání pod sebou, písemné násobení pod sebou, písemné dělení, zaokrouhlování, liché a sudé číslice, triky s nulama, slovní úloha a geometrie..

M - doufám, že se vám sčítání desetinných čísel zpaměti dařilo a všichni jste provedli kontrolu s panem učitelem na web. stránkách. Dnes budeme sčítat písemně, tedy pod sebou. Uč. 101/pozorně si přečti červené věty nad cv. 5, potom toto cv. vypracuj do ŠS. Můžeš si opět pro kontrolu pustit web. stránku (6. video) ZŠ Elementária - Soukromá základní škola, Vzdělání a výuka v Plzni. Škola Elementaria Plzeň týden 23.11. - 27.11. II.třída. 7:35 - 7:45 hod sraz před budovou školy, vstup do školy jednotlivě dle pokynů p. učitelky a AP, kontrola roušek, hygiena, dezinfikování; žáci nesmí do budovy školy vstoupit bez roušky; rodičům je vstup do budovy školy zakázá 8. třída. Týden 8. - 12. 6. 2020 Odkaz na něj i na záznamový arch naleznete pod tímto textem. - 15. 5. 2020 Milí osmáci, máme za sebou další týden. Tématem pro příští týden jsou Klady a zápory. Pokud můžete, vypracované úkoly posílejte ke kontrole jednotlivým vyučujícím. Pokud si s něčím nebudete vědět. ČJ- str. 12 cv. 2, 3 jsme doplňovali na průsvitku, str. 13 cv. 3 jsme si řekli společně a slova potom psali do sešitu. M - procvičovali jsme sčítání s přechodem přes desítku. Písanka - str. 6 dokončit. AJ - dnes opět zvířata ( a snake, a crocodile, a tiger, a monkey, a lion, a zebra) věta I can see.. Seznamujeme se s.

Tyto příklady vypočítej písemně pod sebe do sešitu matematika 2: 81 - 44, 46 - 28, 24 - 17, 92 - 56, 73 - 46 Písemné sčítání. Úterý 3. 11. 2020: On-line výuka v 8:40. Do výuky si, prosím, připravte učebnici, sešit matematiky 2 (velký link.) a pero.. Produkt Sčítání a odčítání pod sebou 1 můžete zakoupit i v náročnějšívariantě, Sčítání a odčítání pod sebou 2, pro šikovnější nebo starší děti.Žáci si můžou vylosovat kartičku se zadáním, které budou počítat. Také je možné využítpro rychlé ověření pochopení daného učiva Kartičky s příklady na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10 (doc) - vhodné vytisknout na čtvrtku (případně zalaminovat) a rozstříhat ; Hry - číselná řada do 20. Propichuj balonky - propichuj balonky s čísly tak, jak jdou čísla za sebou (uslyšíš jejich názvy v angličtině); Spojovačky - spojuj body ve správném pořadí, vznikne ti obráze ZŠ přehled 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída rozvrh hodin. 2. třída. 3. 12.2020 DÚ - Písanka str. 25 Trénuj násobení ve cv. 3, 4, 5. Sčítání a odčítání si připomeň ve cv. 6. Ať se daří. PRV: protože máme za sebou 3 dny domácího vyučování žáků, chtěla bych vás požádat o zpětnou.

Písemné sčítání a odčítání :: Vítejte ve třídě U Mufa

Anotace: Učební materiál zaměřený na opakování sčítání pod sebou do 100 s přechodem. Je určen jako pracovní listy k vytištění a individuální práci žáků 3.třída. PO 16.11. Č - U s.36/cv.6 Jestliže se ti nevejde název kraje do mapky, kraje si očísluj a pod mapku si napiš do sloupečku čísla a k nim názvy krajů a do závorky krajské město. VZOR: 1. Středočeský kraj (Praha) M - Dnes se pustíme do písemného sčítání Desetinná čísla- sčítání a odčítání Autor: Miroslava Klosová Mgr. Použití: 6. třída Datum vypracování: 25. 10. 2012 Datum pilotáže: 8. 11. 2012 Anotace: Prezentace je určená k výkladu sčítání a odčítání desetinných čísel pod sebou s tím, že zdůrazňuje nutnost mít pod

Info s úkoly :: 3.A, třída p. uč. Vojáčkov

Používat sčítání a odčítání při řešení praktických situací. Řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru 0 - 20. Řešit slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 20 bez přechodu desítky. Řešit slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n - více (méně) v probíraném oboru Matematika: procvičuj písemné sčítání a odčítání, piš přesně pod sebe jednotky pod jednotky, desítky pod desítky.., zapisuj si při přechodu desítky 1 jak jsme zvyklí, při odčítání přes desítku nezapomeň vrátit vypůjčené desítky. M str. 14cv. 82 do sešitu. M str. 83,85 - příklady, odpověď Třída 3.A. DISTANČNÍ VÝUKA: 19. - 23. 10. 2020. Zdravím rodiče a děti z áčka! Máme před sebou druhý týden učení na dálku. Najeli jsme na z jara osvědčený systém a přidali některé novinky v aplikaci TEAMS. I tento týden nudu neočekáváme. Čeká nás jeden projekt, opakování učiva z druhé třídy a zkusíme i.

 • Válka v perském zálivu prezentace.
 • Póly gel.
 • Heřmánek rod.
 • Hlava v hlavě.
 • Tapety fialové pruhy.
 • Litoměřice.
 • Vrba usychá.
 • Letní kozačky itálie.
 • Transformační poměr výpočet.
 • Decathlon holinky.
 • Kam na snídani praha 10.
 • Civilizace jizni ameriky.
 • Zapečené těstoviny se špenátem a ricottou.
 • Kdo podepsal bombardování jugoslávie.
 • Krůtí maso recepty albert.
 • Million dollar babe.
 • Damska riflova obuv.
 • Ibesip.
 • Chov holubů na maso.
 • Boeing 767 300 austrian airlines seat map.
 • Zamykání obrazovky při volání iphone.
 • Radlice pluhu.
 • Live xbox status.
 • Pánská košile 3xl.
 • Sluneční záření vitamín d.
 • Hřebenatka labradorská cena.
 • Dětská leporela bazar.
 • Suicide squad hlášky.
 • Peep meaning.
 • Adobe cc 2019 cena.
 • Pesar rizika.
 • Barty skrk st..
 • Tatra kolos prodej.
 • Chemický peeling reakce.
 • Podfukáři 3 csfd.
 • Vlk eurasijský výskyt.
 • Ortel mešita album download.
 • Úvod do organické chemie ppt.
 • Hleny v nose.
 • Surströmming online.
 • Význam emoji iphone.