Home

Průmysl čr zeměpis

ovcí a skotu (na maso)-na pastvinách a v horách=>hranice ČR-husy a kachny v rybníkářských oblastech -tradiční chov ryb na Třeboňsku, tradice včelařství-smíšený typ zemědělství= chov dobytka, rolnictví . Průmysl:-nejvýznamnější pro náš stát. Těžba:-ČR je chudá na nerostné suroviny->nic nevyvážím Průmysl je významné odvětví českého hospodářství. Zaměstnává 38 % všech ekonomicky aktivních obyvatel. Mezi hlavní odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický.Další významná odvětví jsou průmysl energetický, stavební a spotřební.Významná odvětví jsou zbrojní průmysl a sklářství (které má v ČR. Otázka: Potravinářský průmysl v ČR Předmět: Zeměpis Přidal(a): Adélka . POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL - nejdůležitější odvětví celého hospodářství - nemá problémy - kromě cukrovarnictví (jíst a pít se musí) Vstupní suroviny - zemědělské produkty - lesní hospodářství - vodní hospodářstv Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 76,1 %, jaderné 20 %, vodní 2,9 % Průmysl - energetika (výroba): 67,642 mld. kWh Průmysl - energetika (spotřeba): 52,898 mld. kW

Zeměpis 9. třída. POLOHA, ROZLOHA ČESKÉ REPUBLIKY. vnitrozemský stát, mírný podnebný pás 1993 - vznik ČR. 12. 3. 1999 - vstup ČR do NATO. 1. 5. 2004 - vstup ČR v EU. 21. 12. průmysl stavebních hmot - vápenky (Beroun, Králův Dvůr), cementárny (Hranice na Moravě,. Základem energetiky jsou tepelné elektrárny (75 %) a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany). Hlavními průmyslovými centry jsou Praha, Brněnsko, Ostravsko a Plzeňsko. Mezi důležitá odvětví průmyslu patří hutnictví, strojírenství, textilní průmysl, potravinářský průmysl, elektroprůmysl a výroba dopravních prostředků Zeměpis - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů ČR kraje. ČR města. lehké Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství (střední) 48 Zadání. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Referáty: Zeměpis. iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis Sklářský průmysl v ČR: 257 slov : Sklářský průmysl Sklo bylo objeveno kolem roku 3 000 př. n. l. v Egyptě. Sklářský průmysl se u nás začal rozvíjet koncem předminulého století na severu čech.

Hospodářství ČR - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Průmysl v ČR po roce 1989 Kupónová privatizace. Kuponová privatizace přišla na začátku devadesátých let, konkrétně v roce 1991, 1. listopadu. Cíl této privatizace byl ten, že stát chtěl převést majetek (pomocí kupónů) do soukromých rukou Stránky o geografii. Prezentace: Úvod do ČR - poloha, hranice a základní údaje (formát ppt, velikost 180KB) Úvod do ČR - územní a historický vývoj českého státu (formát ppt, velikost 414KB) Úvod do ČR - geologický vývoj (formát ppt, velikost 1 620KB) Geomorfologické členění ČR - reliéf a geomorfologické členění (formát ppt, velikost 287KB Obuvnický průmysl: Itálie, Francie, Španělsko, USA, Anglie . Sklářský a keramický průmysl: ČR stála na špičce světové kvality; české ozdoby, korálky (Jablonec), porcelán (Karlovy Vary) Chorvatsko - mramor, Řecko . Potravinářský průmysl: decentralizován po celém svět Česká republika - obyvatelstvo a hospodářství- historie: 1918 průmyslově nejvyspělejší část Rakouska -Uherska, u nás 70% výroby, výroba pro vývoz (lehký průmysl)1948 zestátnění, růst těžkého průmyslu (-> soběstačnost), zaostávání díky industrializaci Slovenska (tam šly investice)1989 přechod z plánovitého na tržní hospodářství, pětiletky, restituce. Hospodářská charakteristika ČR - průmysl -současný stav hospodářství ČR je výsledkem dlouhodobého vývoje-v rámci R-U byla ČR průmyslovou základnou-po vzniku ČSR jsme byli průmyslový stát (orientace na těžký průmysl - surovinové základny

Průmysl v Česku - Wikipedi

V zeměpisu 9.ročník se budeme učit o České Republice a o světě.Česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané krajinná sféra), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény velké změny po r. 1989 (rozpad socialistické soustavy) + po r. 1993 (spotřební průmysl byl především na Slovensku) ČR je průmyslově-zemědělský stát Těžební průmysl: černé uhlí - velmi kvalitní, hlubinná těžba, využívá se v hutnictví železa (koks); Ostravsko, Kladno, Trutnov, Plzeňsk

Potravinářský průmysl v České republice - zeměpis

Zpracovatelský průmysl pro naše národní hospodářství má velký význam - představuje 90% průmyslové výroby dělíme ho do 6 průmyslových odvětví: hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, lehký průmysl /textilní, oděvní, kožedělný/, potravinářský průmysl a ostatní spotřební průmysl 1. HUTNICTV Patří mezi nejmladší průmyslová odvětví a tvoří pouze 7% průmyslu v ČR. Tento průmysl dělíme na : petrochemii - výroba látek z ropy (asfalt, nafta, oleje, petrolej, benzin, umělá hmota, čistící a prací prostředky, výbušniny) ČR hraničí se čtyřmi státy: na západě se Spolkovou republikou Německo (nejdelší hranice 810km), na severu s Polskou republikou, na východě se Slovenskou republikou a na jihu s Rakouskou republikou Nebo třeba zpracování pryže a plastů tvoří v ČR asi 12%, zatímco ve státech EU je to více než 25% celé chemické výroby. Jako většina průmyslových odvětví, i chemický průmysl prošel v období ekonomické transformace obdobím poklesu výroby. Pokles se navíc časově překrýval s recesí chemického průmyslu v celé. Který průmysl je pro ČR nejdůležitější a proč? hutnický průmysl, v ČR je totiž nejvíce surovin k těžbě. žádný, průmysly nejsou pro ČR nijak důležité. strojírenský průmysl, nejvíce se podílí na HDP (hrubý domácí produkt) Kam vede dálnice D5? Praha - Plzeň - Rozvadov. Brno - Bratislava. Praha - Brno - Ostrav

Česká republika - Zeměpis

Sklářský průmysl v ČR se rozvíjel . především v horských oblastech, to díky dostatku surovin. jako křemen, vápenec a dalších a také . dřeva, které sklářský průmysl spotřebuje obrovské množství na vytápění. Zejména v kraji . Libereckém (sklářský, bižuterní), Vysočina (sklářský), Ústeckém (sklářský. Průmysl: Škoda Plzeň (strojírenství), Prazdroj (výroba piva), těžba kaolinu - keramický průmysl; Pro odpovědi použij text v učebnici na str. 96-97 a mapu v uč. na str. 96 + hravý zeměpis. Karlovarský kra

Zeměpis 9. třída :: Bioge

 1. Obyvatelstvo je hlavní složkou socioekonomické sféry.Jednotlivé slžky této sféry-obyvatelstvo,sí­dla,zemědělství,prů­mysl,doprava,služ­by a cestovní ruch jsou objektem studie vědních oborů socioekonomické geografie. Obyvatelstvo se rozděluje podle rázu hospodářské činnosti do čtyř sektorů: Primární-činnosti spojené se získáváním základních surovin-lov.
 2. Zeměpis, průmysl Text dotazu. Dobrý den. Budu velmi vděčná když mi odpovíte aspoň z půlky, ale bylo by velmi pěkné kdyby jste mi zkusili odpovědět na celou otázku. 1) V zeměpise jsme dostali takovou otázku. Poznali jste, že rozmístění průmyslových závodů ovlivňuje potřebné suroviny, energie, voda, vhodné terénní.
 3. Strojírenský průmysl - referát (Zeměpis) Strojírenský průmysl ČR - referát (Zeměpis) Zlínský kraj - referát (Zeměpis) Komentáře k referátu Spotřební průmysl. Jméno/Přezdívka: Komentář: Odeslat. AJkub. 02.11.2017 13:05. velmi kvalitní referát Josef. 13.04.2014 09:59.

Zeměpis 8 - průmysl ČR (opakování) 19.4.2020 Nezařazené admin. Vypracuj - zkontroluj - odešli. Navigace pro příspěvky ← Zeměpis, 6/7 - dotváření + tvary zemského povrchu (opakování) Zeměpis 9 - průmysl. prŮmysl: tĚŽebnÍ prŮmysl- tĚŽba nerostnÝch surovin . energetickÝ prŮmysl - vyrÁbÍ a rozvÁdÍ teplo, elektŘinu a plyn. zpracovatelskÝ prŮmysl- zpracovÁvÁ suroviny a vytvÁŘÍ vÝrobky - tĚŽkÝ prŮmysl - hutnictvÍ, chemie, strojÍrenstvÍ - lehkÝ prŮmysl - potravinÁŘstvÍ, textil, obuv, elektronika, hraČk ČR - nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, náš kraj ČR - hydrologie, půdní typy a druhy, životní prostředí ČR - obyvatelstvo, doprava, zahraniční obchod, cestovní ruc Zeměpis 8. ročník. 801_Geografická a politická poloha Evropy.docx (14293) 802_Členitost a povrch Evropy.docx (15777) 803_Přírodní poměry Evropy.docx (18080 ZEMĚPIS 9. ROČNÍK Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu. Budeme pracovat s autoatlasem ČR, který si seženete, budete na shánění pracovat celý týden, ne shánět ve středu večer...Může být i stará verze. ýznamné zemědelství, průmysl atd. Následně budou.

Zeměpis. Země a vesmír. Význam a postavení průmyslové výroby Průmysl je nejvýznamnější výrobní odvětví.Zahrnuje těžbu a úpravu surovin a jejich zpracování na průmyslové výrobky.Podle zaměření rozdělujeme průmysl na těžební a zpracovatelsý.Podle úrovně průmyslu můžeme posuzovat vyspělost jednotlivých. Průmysl strojírenský 10.05.2010 20:05 Charakteristika ovlivňuje rozvoj dalších odvětví vyrábí stroje a modernizuje Lokalizační faktor rovnoměrně rozmístěný po ČR: pracovní síla suroviny spotřeba Členění strojírenství dopravní strojírenství výroba zařízení/strojů pro ostatní odvětví přesné strojírenství. 1.1. Obyvatelstvo ČR 1.2. Cestovní ruch-ČR 1.3. Reliéf ČR 1.4. Dyjsko-svratecký úval 1.5. Vodstvo ČR 1.6. Rybníky a jezera ČR 1.7. Hospodářství ČR 1.8. Rozmístění průmyslu ČR 1.9. Zemědělství ČR 1.10. Doprava ČR 1.11. Kraje ČR 1.12. Jihomoravský kraj Články na hledaný výraz Česká republika naleznete na.

Vesmír. astronomie - věda, která se zabývá výzkumem vesmíru Vesmír vznikl před 13 mld. let. teorie velkého třesku - viz. přírodopis. Issac Newton - anglický vědec, gravitační síla, gravitační pole (každé těleso je přitahováno k jinému gravitační silou). vesmírná tělesa - objekty, které se nachází ve vesmírném prostoru, např. hvězdy, planety, hvězdokupy. Socio-ekonomický zeměpis (SG) - Úvod (formát ppt, velikost 18KB) SG obyvatelstvo - Růst obyvatelstva na Zemi (formát ppt, velikost 450KB) SG obyvatelstvo - Rozmístění obyvatelstva na Zemi (formát ppt, velikost 130KB) SG obyvatelstvo - Územní pohyb obyvatelstva na Zemi - migrace (formát ppt, velikost 1 100KB

ČR na mapě Evropy

Místní region. Obec Břeclavska - zadání . Postupujte přesně podle osnovy !!!Každý bod na samostatný snímek ! 15 snímků, velikost bezpatkového písma minimálně 24, písmo a pozadí - kontrastně, text heslovitě, žádné věty!, prokládat fotografiemi, mapkami a grafy !! Průmysl EV-vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy ŽP Služby, doprava, spoje, cestovní ruch Mezinárodní organizace s ČR Lidské vztahy Opakování - socioekonomická geografie ČR ČESKÁ REPUBLIKA - regionální část (17) Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kra ZEMĚPIS 6. ročník začlenění ČR do Evropy, orientace v místní krajině. Vytváření a uvedení prezentací, práce s PC, práce s textem a přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, průmysl 9. ročník CÍLOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI : Prohloubení a doplnění učiva z minulých ročníků, vyhledávání.

www.zemepis.estranky.cz - Česká republik

 1. Hospodářství ČR Ekonomický vývoj - Od průmyslové revoluce České země byly nejprůmyslovější částí Rakousko Uherské monarchie- těžba uhlí, četné zdroje (vlnařský průmysl) Průmysl - ČR má dlouhou tradici především v těžkém průmyslu- rozvinutý hutnický a energetický průmysl maturita ze zeměpis.
 2. Zeměpis KamPoMaturitě / Práce obsahuje maturitní otázku na téma geografie jako věda a přírodní podmínky v ČR. Geografie obyvatelstva a sídel - maturitní otázka 4/15 podnební podmínky, dále charakterizuje jejich obyvatelstvo, politický systém a průmysl. Jihovýchodní Evropa. Prezentace zpracovává maturitní.
 3. 23. a/ Průmysl ČR. b/ Severní Amerika, přírodní poměry, obyvatelstvo. 24. a/ Zemědělství v ČR. b/ Latinská Amerika. 25. a/ Dopravní systémy České republiky. b/ Austrálie a Oceánie. Title: Zeměpis- Maturitní témata Author: Gymnázium Last modified by: student Created Date: 4/10/2012 12:42:00 P
 4. průmysl a další tradiní odvětví, jako například průmysl sklářskýa další obory. • Důleţité jsou zahraniní investice např. (více zde): Vstup koncernu Volkswagen do automobilky Škoda Mladá Boleslav. Jihokorejská automobilka Hyundai v továrně v Nošovicích na severní Moravě
 5. Od 90. let 20. stol. Omezena produkce škodlivých zplodin, omezen těžký průmysl; Hlavní zdroj znečištění ovzduší dnes: doprava, topení v domácnosti _ původní krajina s cennými přírodními prvky jsou zvláště chráněny zákonem. Národní parky (NP) - Krkonošský národní park, Šumava, Podyjí, České Švýcarsk
 6. Téma: Společenský a hospodářský zeměpis. Učivo: Průmysl ČR. Cíl: Získá základní informace o průmyslu v ČR. Zadání: Posílám odkaz na prezntaci - ručně psaný text v prezentaci si napište jako poznámky na volné papíry (desky máte ve skříni). V závěru prezentac

Zeměpis - Procvičování online - Umíme fakt

Search this site. Zeměpis na ZŠ Dambořice. Home :- Zeměpis - osmáci. Menu. Close Menu. Úvod; ZÁPISY. Více. Průmysl paliv a energetiky. Průmysl paliv a energetiky. ČR má omezené přírodní zdroje. Více jak polovina vyrobené energie vzniká využitím uhlí. Výsledkem je rozsáhlá devastace těžebních oblastí Průmysl EV-vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy ŽP. 13. - 21 .10. 2014 Test - přírodní podmínky a sídla. Zemědělství (uč 22) 12. - 16.10.2014 Opakování přírodní podmínky + Hospodářství ČR (obecný úvod, str. 20,21) + Referát Hanslík ( NP), Pánek - (Kulturní dědictví UNESCO v ČR Zeměpis 9. ročník týden : 19. - 23 . 10. 2020 učivo : Průmysl ČR Díky za spolupráci, ať se vám daří co nejlépe. R. Průmysl ČR - pomocí učebnice doplň zápis(str. 29 - 30) Průmysl chemický - na vysoké úrovni - nejvýznamnější petrochemie - rafinerie z ropy vyráběj Zeměpis. Průmysl Česke Republiky. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (58 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC

Zeměpis 9. ročník :: ZŠ Školn

 1. materiály k výuce. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use
 2. prŮmysl. evroÝ prŮmysl mÁ ve svĚtĚ klÍČovÉ postavenÍ a nejdelŠÍ historii. vznikal zejmÉna v mÍstech tĚŽby nerostnÝch surovin (uhlÍ, ŽeleznÁ ruda) modernÍ prŮmysl ŠetŘÍ energiÍ, lidskÁ prÁce je nahrazovÁna stroji a pŘihlÍŽÍ se vÍce na ochranu ŽivotnÍho prostŘed
 3. • chemie a farmaceutický průmysl • průmysl výrobků ze skla, keramiky a porcelánu, stavební hmoty • výroba dopravních prostředků (mimo výroby automobilů), zde zejména kolejní soupravy, motocykly, lehká letadla a jiné Další odvětví hrají spíše podřadnou roli. Obyvatelstvo:-Praha měla k 4.12.2009, 1.285.921 obyvatel

Referáty: Zeměpis

Zeměpisná osmisměrka - průmysl ČR I. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Česká republika Statistik Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202 27. Služby ČR [DOCX, 19 kB] 26. Průmysl ČR [DOCX, 24 kB] 25. Hospodářství ČR [DOCX, 18 kB] 24. Nerostné suroviny [JPG, 3,7 MB] 23. Vodstvo ČR [DOCX, 16 kB] 22. Povrch ČR [DOCX, 18 kB] Test - ČR úvod + geologie [ODT, 25 kB] Geologická stavba ČR - ČM a ZK, zakreslit do mapky a nalepit do sešitu [JPG, 93 kB] 21. Geologická stavba. Úvod » Zeměpis » Regionální geografie » Česká republika » Obyvatelstvo, Průmysl, Hospodářství, Cestovní ruch a rekreace » Průmysl ČR. Průmysl ČR. 3. 6. 2010. 1. Průmysl paliv a energetiky

Geografie průmyslu - Wikipedi

www.zemepis.eu Na těchto stránkách o zeměpisu naleznete spoustu zajímavých informací o všech zemích světa. Stačí kliknou na světadíl např. evropa a rozbalí se Vám všechny státy tohoto kontinentu Zeměpis. 06 Zeměpis. 07 Zeměpis. 08 Zeměpis. Český jazyk. Mapa webu. Poslední aktivita na webu. 02 Rusko na počátku 19.století 12 Průmysl ČR. 13 Průmysl ČR II. 14 Energetika v ČR. 15 Zemědělství. Obsah práce na II. pololetí - KRAJ ČR . pracuj s učebnicí a internetem, ukládej všechny zdroje. Obecná charakteristika kraje (poloha kraje na mapě, sousední kraje, mapa okresních měst, kraj. město, počet obyvatel ve srovnání, rozloha ve srovnání, znak s vysvětlením, opakování učiva - výrobky, firmy a města ČR. Stupeň: Základní 2. stupeň Předmět: Zeměpis / geografi Internetový antikvariát. Knihy, pohlednice, grafika, umění, LP. Antikvariát Pod Svícnem, Frýdek-Místek

9. ROČNÍK - webzdarm

Digitální výukový materiál PRŮMYSL ČR. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 70 %, vodní 30 % Průmysl - energetika (výroba): 34,455 mld. kWh Průmysl - energetika (spotřeba): 33,006 mld. kW

Geografie průmyslu Studijni-svet

Strojírenský průmysl ČR. Kategorie: Zeměpis (celkem: 504 referátů a seminárek) Informace o referátu: STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL V ČR. Strojírenský průmysl byl již před druhou světovou válkou nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím Československa. Už ve 30. letech minulého století patřilo Československo mezi 10. 28.11. Průmysl. základem je výroba; potřebné jsou: suroviny,elektrická energie a kvalifikovaní pracovníci. vzniká tam, kde jsou potřebné suroviny. Hlavní průmyslová odvětví. 1. strojírenský. nejvýznamnější obor průmyslu v ČR

Chemický Průmysl V čr Mapa | MAPAOlomoucký kraj :: Hravé učeníHravý zeměpis 6 - pracovní sešit - 9788090502963 od TAKTIKPardubický kraj :: Hravé učeníPlzeňský kraj :: Hravé učeníLiberecký kraj :: Hravé učení
 • Dovoz aut citroen.
 • Sigourney weaver dcera.
 • Auto uaz 469.
 • Penilní papuly.
 • Zákoník práce péče o osobu blízkou.
 • Sádrokartonové prefabrikáty.
 • Fialové oči.
 • Špatná funkce žlučníku.
 • Aplikace na písničky iphone bez wifi.
 • Boty minnie.
 • Osvobození od daně z nabytí nemovitosti novostavba.
 • Strmost bipolárního tranzistoru.
 • Paintball radotín.
 • Český svaz biatlonu.
 • Zdobení perníčků poleva.
 • Eco pure face tan water.
 • Šestistrunné banjo.
 • Kurz instruktor aerobiku brno.
 • Hubic.
 • Nagano hokej pavouk.
 • Nyx podkladová báze.
 • Fotorámečky online vánoce.
 • Volavka kniha.
 • Prodlužování vlasů praha recenze.
 • Santa monica weather.
 • Pozitivní ovulační test před menstruací.
 • Ku klux klan hodnosti.
 • A pdf restrictions remover.
 • Sběrsur české budějovice.
 • Airstop turecko.
 • Tetrim hulsta.
 • Infekční lymfocytóza.
 • Nana rapper.
 • Novorozenecká sada plen.
 • Denik mimonky vsechny dily.
 • Baldriparan diskuze.
 • Parkside® vysavač na suché a mokré vysávání pnts 1300 d3.
 • Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené.
 • Demografie praha.
 • Pletivo 90cm.
 • Antiseptická cukrová pasta.