Home

Národohospodářská fakulta studijní oddělení

Areál Žižkov – Národohospodářská fakulta – Vysoká škola

Národohospodářská fakulta - Vysoká škola ekonomická v Praz

 1. Národohospodářská fakulta připravuje odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v za­hraničí. Poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín. Studijní oddělení. Magisterské: Klára.
 2. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439
 3. Studijní plány Program Podniková ekonomika a management. Uchazeči/studenti mají k dispozici pro ně platný studijní plán k v databázi InSIS v sekci Studijní informace - Studijní plány - Fakulta podnikohospodářská.Volbou typu studijního systému E, dále pak akademického roku, ve kterém byli přijati ke studiu, bakalářského programu Podniková ekonomika a management.
 4. Fakulta / Studium / Studijní oddělení Kontakty na Studijní oddělení Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy , věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia
 5. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává uchazeč písemně doporučenou poštou na adresu Studijní oddělení: Hana Dudová, nám. W. Churchilla 4, 13097 Praha 3 - Odvolani_prijimaci_rizeni-2021_22. Děkan může dodatečně přijmout uchazeče, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhl stanovený limit. Podmínkou je.

Studijní programy/obory - Vysoká škola ekonomická v Praz

 1. Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte
 2. VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy.
 3. Filozofická fakulta Studijní oddělení nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (hl. budova, 1. p, místnosti 124 - 126

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919. Studijní oddělení Kotlářská 267/2 611 37 Brno Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín.V bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia si mohou studenti vybírat z programů a specializací sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po. Vážení studenti, z preventivních důvodů kontaktujte studijní oddělení pouze vaším studentským univerzitním mailem.. Hana Horváthová - horvathovah@fzp.czu.cz - tel. 224 383 752 Milena Ventová - ventova@fzp.czu.cz - tel. 224 383 855 Radka Glosová - glosovar@fzp.czu.cz - tel. 224 384 883 Děkujeme za pochopení a vstřícnost

Podmínky přijetí na bakalářský studijní program Fakulta národohospodářská zavedla testy obecných studijních předpokladů v roce 2007, jako první fakulta VŠE, s cílem provádět spravedlivé přijímací řízení - to má.. Dotaz na studijní oddělení - Národohospodářská fakulta Fakulta sociálních věd UK působí v několika budovách: v budově Hollar na Smetanově nábřeží, Areálu UK v Jinonicích a dále v budovách v Opletalově, Rytířské a Celetné ulici. Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách Studijní oddělení uzavřené 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 - z důvodu čerpání dovolené. Přejeme Vám krásné vánoční svátky. 06. 12. 2019. Studijní oddělení - úřední hodiny 20. 12. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Národohospodářská fakulta (tzv. pátá fakulta, se zkratkou NF, sídlí ve 3. patře Nové budovy) Fakulta managementu (tzv. šestá fakulta, se zkratkou FMN, sídlí v Jindřichově Hradci) Studijní oddělení. Se studijním oddělením budete přicházet do styku pravidelně. Studijní oddělení Se zpřísňujícími se opatřeními na vysokých školách a po přechodu na červenou barvu univerzitního semaforu (narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos) měníme od pondělí 12. října fungování Studijního oddělení FF MU (SO)

Studijní plány - Fakulta podnikohospodářská - Vysoká škola

 1. Děkanát Studijní oddělení Oddělení vědy výzkumu a doktorských studií Oddělení vnějších vztah.
 2. Nejoblíbenějším pedagogem roku Fakulty managementu se stal Peter Pažitný. Výsledky historicky prvního ročníku celoškolské ankety o Nejoblíbenějšího pedagoga roku byly vyhlášeny v rámci akademického pléna 27. února 2020
 3. Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete nadále používat tyto stránky, předpokládáme, že jste s nimi spokojeni

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Kontakty na studijní oddělení Zde se nacházíte: 9:00 - 11:00 hod. Úřední hodiny na studijním oddělení pro nmgr. studium. Úterý: 13:00 - 15:00 hod. Čtvrtek: 9:00 - 11:00 hod. Ing. Jan Písařík . Vedoucí studijního oddělení telefon: 549. Veškeré informace o studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze vám podá studijní oddělení. Dotazy adresujte příslušné referentce dle programu, nebo oboru. Úřední hodiny studijního oddělení. Voženílková Jitka, Ing

Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol. IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb. Tel. ústředna: +420 224 381 111 Infolinka: +420 224 381 888 GPS souřadnice: 50.1309089, 14.373335 Odpolední úřední hodiny studijního oddělení FZV jsou do odvolání zrušeny, osobní návštěva studijního oddělení mimo dopolední úřední hodiny je možná pouze po předchozí domluvě se studijní referentkou. V měsících červenec a srpen jsou odpolední úřední hodiny zkráceny do 14:00 hod Národohospodářská fakulta. Vysoká škola ekonomická v Praze. nám. W. Churchilla 1938/4. 130 67 Praha 3 - Žižkov Otevřený dopis ve věci urážlivých útoků na Filozofickou fakultu UK . Spectabilis, vážený pane děkane Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program. Pracovní zkušenosti 06/2015 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru financování projektů I. 02/2010 - 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení I. odboru financování projektů I

Fakulta 6 (55) děkan a děkanát F6 (11) Vedení (0) Oddělení pro vnější vztahy (1) Studijní oddělení (0) katedra ekonomie a hosp. polit (0) katedra financí a účetnictví (2) katedra informatiky (9) katedra jazyků (0) katedra managementu (34) katedra matematických metod (5) katedra práva a hum. disciplín (2) katedra veřejné. proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost FIS VŠE: Národohospodářská fakulta VŠE: prof. Ing. Jan Čapek, CSc. doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. Indikátory udržitelného rozvoje - vedoucí oddělení, Centrum pro otázky životního prostředí UK: prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. vedoucí Katedry systémového. Studijní oddělení - kontakt Úspěšnost při přijímačkách Modelové testy Formuláře pro uchazeče Často kladené dotazy Aktuality pro uchazeče. Fakulta Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Přírodovědná školka Rybička. Studium. Formuláře pro bc a mgr studium Studijní oddělení fakulty 12 Organizace studia na FFÚ 13 Studijní programy a studijní plány 14 Studium v zahraničí 16 Stipendia 17 Etický kodex fakulty | Omluvy studijních povinností 19 Přerušení studia | Uznávání studijních povinností 20 Poplatky za studium | Studijní předpisy 21 Studijní plány oborů 2

Externí spolupracovníci: Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická Dušátková, Ph.D. Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. Ing. Rostislav Tesa Národohospodářská fakulta: 5/2020: Podpora integrace studentů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj a jejich studijní úspěšnosti: Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. 149 200: 11/2020: Posílení internacionalizace, pedagogické a výzkumné činnosti na NF: doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. 330 612: Fakulta managementu: 1/202

Kontakty na Studijní oddělení — Přírodovědecká fakulta U

Přijímací zkoušky - Fakulta podnikohospodářská - Vysoká

FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky; 400 - Děkanát FEI 401 - Studijní oddělení FEI 402 - Oddělení vědy a podpory projektů 403 - Oddělení provozních záležitostí a IT 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů 410 - Katedra elektroenergetiky 420 - Katedra elektrotechniky 430 - Katedra elektronik Vyber si studijní program Ekonomicko-správní fakulta MU přechází od 1. ledna 2021 v rámci benefitů pro své zaměstnance z papírových stravenek na předplacenou bezkontaktní kartu Edenred Card! 1. 12. Rektor jmenoval nového docenta ESF . S radostí oznamujeme, že k 1

Právnická fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Je jednou ze čtyř původních fakult této univerzity založena 1348 Soutěž Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, jak se jim na jejich vysoké škole, lépe řečeno na fakultě studuje nebo studoval VŠE Praha, Fakulta národohospodářská, Ing., 1984. Publikace HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, V. a GURINOVÁ, K. Treatment of the Data Files Which Do Not Meet Basic Conditions of Selected Statistical Method The 9th International Days of Statistics and Economics Mezinárodní studijní program International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe. MŠMT Rektorát: oddělení zahraničních styků Národohospodářská fakulta: Středisko reg. a správ. věd VŠE Praha, Národohospodářská fakulta Spolupráce v oblasti facility managementu. Přeskočit patičku. Studium. Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Studium v zahraničí Studijní oddělení Přijímací řízen.

VŠE, Národohospodářská fakulta, katedra hospodářské a sociální politiky, odborný asistent, později docent, 2004-dosud FF UK, katedra sociologie, oddělení ekonomie, odborný asistent, později docent, 2006-dosu 1979 Ing., VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská, obor: politická ekonomie Další funkce Spoluřešitel výzkumného projektu TAČR TL01000303: Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021 Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020. Fakultní den otevřených dveří 10. 1. 2020, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 17. 12. 2019. Univerzita Karlova v Praze www.cuni.c Národohospodářská fakulta Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava Typ školy: Veřejné vysoké školy Rektor: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní a rychle se rozvíjející disciplíny

Seznamovací kurz pro první ročník NF VŠE

Shrnutí akademického roku 2017/18. 29. 6. 2018 - V akademickém roce 2017/18 pokračovala VŠE v řadě úspěšných projektů, odeslala žádost o národní institucionální akreditaci a postoupila v dlouhodobém akreditačním procesu AACSB International. Díky mezinárodním oceněním i novým formám spolupráce se zahraničními školami se podařilo posílit prestiž VŠE v. Národohospodářská fakulta se rozhodnutím rektora řídit musí. Přesto je aktuální stav takový, že před pár dny vedení fakulty zaslalo Minárikovi již zmíněný oficiální dopis , v němž se mu sděluje, že jeho studium skončilo 31. ledna, tudíž na diplom může zapomenout Národohospodářská fakulta: 5/2015: Nový předmět: Úvod do sociální práce: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 105 527: 14/2015: Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200: Ing. Klára Fabianková, Ph.D. 80 060: 18/2015: Inovace předmětů a struktury oboru Ekonomická analýz Studijní program Aplikovaná ekonomie nabízí kvalitní vzdělání v oboru ekonomie se zaměřením na její praktické uplatnění v hospodářskopolitické a firemní praxi. Díky tomu získávají absolventi široké uplatnění ve veřejné a soukromé sféře jak v národním, tak v mezinárodním prostředí Bratislava: Národohospodářská fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava, 2006. s. 127 s. ISBN 80-225-2239-2. CHARBUSKÝ, M. - STEJSKAL, J. Public Services Quality in Regional Context. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and obchod. Zvolen: Národní lesnícké centrum Zvolen, 2006. s. 67-71 s. ISBN 80-8093-009-

Fakulta (latinsky facultas - obor, předmět, disciplína) je oborově vymezená část vysoké školy univerzitního typu, jako je např. fakulta lékařská, filosofická, strojní apod. V České republice není podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, samostatnou právnickou osobou. 1966-1971 Ústřední svaz spotřebních družstev, samostatný odborný referent v oddělení Finančního plánu, financování a daní; 1964-1966 LSD Brno, Sukova 5, samostatný finanční referent; Vzdělání. 1982 titul CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Studijní programy Vyberte si s pomocí jednoduchého filtru studijní program, který vás zajímá, a zjistěte o něm více. O uplatnění se bát nemusíte, patříme mezi tři nejlépe hodnocené vysoké školy ze strany zaměstnavatelů Obhajoby disertačních prací 2008-2009 Aktuální. S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11)

Studijní oddělení: Univerzita Palackého v Olomouc

Video: Národohospodářská fakulta - VysokéŠkoly

Studijní oddělení Filozofická fakulta Univerzity Karlov

 1. 2010-2013: doktorské studium (Ekonomická teorie), Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická. 2007-2011: Bc. (Studium humanitní vzdělanosti), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, zakončeno s vyznamenáním 2007-2009: Ing
 2. 1995 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno 1993-1996: Národohospodářská fakulta VŠE Praha, odborný asistent, zástupce ředitele Institutu regionálních a správních věd. 1973-1992: Geografický ústav ČSAV Brno, interní aspirant, vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník, vedoucí oddělení, zástupce ředitele.
 3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139 760 01 Zlín tel.: +420 576 032 120 e-mail: dekanat@fame.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ 7088352
 4. Ondřej Rázl, absolvent 2009, UTB Zlín, Fakulta multimediálních studií, obor - Marketingová komunikace. Zaměstnán na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů. Další praxe z Hitrádia Vysočina, HBin a dalších regionálních médií. 5. POLITOLOGI

Studijní oddělení Přírodovědecká fakulta MUN

Národohospodářská fakulta - Vysoká škola ekonomická v

 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program. Pracovní zkušenosti. 05/2015 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru rozpočtu. 02/2014 - 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení financování projekt
 2. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (FM) je nejmladší a zároveň jedinou mimopražskou fakultou VŠE.FM spadá pod českou veřejnou vysokou školu poskytující vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, marketingu a dalších ekonomicko-manažerských disciplinach.. VŠE v roce 2008 a 2009 získala ocenění 1st Business School in Eastern European Zone v rámci projektu.
 3. Ing., absolventka VŠE Praha, fakulta národohospodářská, obor finance: 1993: absolventka doplňkového pedagogického studia na PF Ústí nad Labem: 2006: Ph.D., absolventka doktorského programu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podnik
 4. Fakulta národohospodářská Potvrzení o tom vám vydá studijní oddělení formou potvrzení Využijte na maximum všechny příležitosti, které vám naše fakulta nabízí. Budeme se na vás těšit na akcích pořádaných FMV. Studentský PR tým Fakulty mezinárodních vztah

Studijní oddělení - Fakulta životního prostředí ČZU v Praz

Vše národohospodářská fakulta studijní plán individuální

O nás. Shlédněte naše video Představení účetních kurzů. Specializujeme se na vzdělávání dospělých s důrazem na uplatnitelnost získaných znalostí a dovedností v praxi.; V účetní oblasti dlouhodobě pořádáme kurzy a semináře pro začátečníky i pokročilé.; Pomáháme nezaměstnaným vedeným na úřadu práce získat novou kvalifikaci, díky které snáze najdou. Národohospodářská fakulta F5-DEK5 F5-KAFE Katedra filozofie F5-KHD Katedra hospodářských dějin F5-KHP Katedra hospodářské a sociální politiky F5-KIE Studijní oddělení Vloženo středisko 9220 - Controlling (RK-CO) Vloženo středisko 6013 - Studijní oddělení (F6-SOH) F3-KMA Po jeho zrušení v roce 1993 se centrum těchto aktivit částečně přesunulo na Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky Akademie věd České republiky, (Národohospodářská fakulta) které jako první v České republice nabízelo samostatný studijní obor Geoinformatika. • Katedra geoinformatiky 1984: CSc - na VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta. Disertační práce K působení zákona hodnoty v soudobém kapitalismu 1977: PhDr - na Karlově universitě v Praze, Filozofická fakulta, rigorózní práce Ekonomické učení fyziokratů - součást ideologie předrevoluční Francie XVIII. století Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 (uznávány jsou výsledky za poslední 2 roky). Fakultní den otevřených dveří 10. 1. 2020, celouniverzitní den otevřených dveří 17. 12. 2019. Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz. Fakulta architektury: talentová zkouška 16. - 24

Informace k fakultnímu seznamovacímu kurzu pro první

Studijní oddělení Fakulta sociálních věd U

říjen 2004 - dosud vyučující na VŠE v Praze (Fakulta národohospodářská) říjen 2004 - dosud vyučující na Vysoké škole finanční a správní viz. Studijní oddělení. Univerzita J. E. Purkyně. Projekt absolventské práce je detailní a konkrétní verzí mapy vaší práce. Představuje přesnější popis a postup v rámci všech hlavních bodů mapy. Je to stručná a zjednodušená, a tedy velmi srozumitelná a přehledná verze celistvého záměru budoucí absolventské práce Studijní oddělení. Akademický informační systém. Karty ISIC a ALIVE. Poradenství pro studenty. Praktické informace a ubytování. VyssiOdborneSkoly.com - nejpodrobnější adresář vyšších odborných škol (VOŠ), navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké. BARTOŇ, Petr, 2009. Manuál k psaní kvalifikačních prací: verze 2 - květen 2009. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze. BLOCH, Arthur, 1993

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - Fakulta přírodovědně-humanitní

nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou v České republice specializovanou na ekonomické studijní programy. Na šesti fakultách nabízí široké spektrum bakalářských, magisterských a doktorských programů, a to i v angličtině, zaměřených na ekonomii, finance a účetnictví, obchod, diplomacii, cestovní ruch, podnikání. Náměstek ministra pro státní službu na Ministerstvi vnitra České republiky Vzdělání: 1980-1985 Univerzita Karlova Praha, promovaný geograf Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická a regionální geografie 1987 Univerzita Karlova Praha, RNDr., Přírodovědecká fakulta, obor ekonomická regionální geografie [ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity byla založena v roce 1991. Do 31. července 2007 se jmenovala Biologická fakulta. Zřídil ji akademický senát Jihočeské univerzity, která byla zřízena krátce předtím This is a promo video made for the Faculty of Science of University of South Bohemia Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program: Praxe: 09/2008 - dosud Státní fond životního prostředí ČR : 09/2007 - 08/2008 Modrá Pyramida, stavební spořitelna, bankovní poradce : 12/2003 - 06/2005 Ministerstvo dopravy, odbor fondů E Mimořádné studium nabízí řada českých vysokých škol. Z těch nejvýznamnějších jmenujme zejména Masarykovu univerzitu v Brně (více zde), dále např. jednotlivé fakulty VŠE v Praze (Fakulta Národohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Fakulta financí a účetnictví, Fakulta podnikohospodářská apod.)

Co je dobré vědět o FMV a VŠE - Fakulta mezinárodních

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení. Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 091 702 +420 553 461 702. e-mai ; Obchodní podmínky. Doprava. Možnosti platby Fakulta. Výsledky přijímacího řízení. Den otevřených dveří Daniel Šťastný (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika) Marija Wakounig (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Österreich) Oliver Walton (Navy Records Society - London, Great Britain) Jan Županič (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika. Studijní pobyt Queen's university, Velká Británie. V současnosti Soukromá psychologická ambulance - psycholog, psychoterapeut. Barbora Zemanová, absolventka 2009, UPOL, Filosofická fakulta, obor - Psychologie a také obor - Filmová věda a kulturní antropologie. Zaměstnání - Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

VŠE ocenila nejoblíbenější pedagogy roku 2019

Studijní oddělení Filozofická fakulta M

Národohospodářská fakulta Obor studia: Automatizace řídících prací Titul: Inženýr 1982-1984 Studium CSc. na Ekonomickém ústavu Akademie věd Titul: CSc. 1988 1 týden - Sporthochschule Köln am Rhein, SRN 1994 14 denní seminář na Univerzitě Tübingen Evroé integrace - proces expans Ph.D. je zkratka (původně z lat. philosophiæ doctor) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě. Je to nejvyšší titul, kterého je možné dosáhnout studiem. Ph.D. tedy označuje nositele doktorátu, přičemž v některých zemích se jedná o alternativu doctor philosophiae (Doctor of.

Katedry a pracoviště - Ekonomická fakulta - VŠB-TU

Fakulta strojní; Studijní oddělení a International Office (301) LMS Moodle VŠB-TUO: Všechny kurzy. Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy Proveď. Rozbalit vše. 2012/2013 letní. 2013/2014 zimní. 2013/2014 letní. 2014/2015 zimní. 2014/2015 letní. 2015/2016 zimní. 2015/2016 letní. 2016/2017 zimní. Zobrazte si profil uživatele Petr Ponikelský na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Petr má na svém profilu 6 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Petr a pracovní příležitosti v podobných společnostech

Nejoblíbenějším pedagogem roku - Fakulta management

Husitská teologická fakulta. Univerzita Karlova. Pacovská 350/4. P.O.BOX 56. 140 21 Praha 4. Telefonické spojení: +420 222 539 200. Identifikátor datové schránky: piyj9b Přípona.doc: Typ studijní materiál: Stažené 1 x: Velikost 0,9 MB: Jazyk český: ID projektu 5745: Poslední úprava 18.05.2015: Zobrazeno 219 x: Autor: petr.cern 156 - Katedra národohospodářská / Department of National Economy [56] 157 161 - Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory / Department for Research [2] Kolekce v této komunitě Kolekce obsahuje studijní materiály portálu E-výuka

Studijní oddělení - Fakulta životního prostřed

Podpora obchodního oddělení, plánování a tvorba prognóz. Národohospodářská fakulta - Ekonomická analýza. 2011 - 2014. Stipendijní studijní stáž v Ruské Federaci v anglickém a ruském jazyce, obor Mezinárodní finance. Vysoká škola ekonomická v Praze Na zkouškách v 5 hodinách nestihnete číst zákony. Musíte rychle vzít příklad, zorientovat se a vědět, co s čím souvisí. Produkty od Pěvy a kurz Daňový specialista pro mě byly nejzásadnějšími pomocníky v přípravě Studijní pobyt v Mexiku za účelem výuky a zdokonalení španělštiny: 35 000,00 Kč: 16.7.2009: Bc. Denisa Šustrová VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta obor: Hospodářská politika: Semestrální studijní pobyt na soukromé pařížské škole ESCP-EAP zaměřený na studium ekonomie a managementu: 4 000,00 Kč: 16.7.200

Národohospodářská fakulta, VŠE. College & University. Fakulta strojního inženýrství VUT / Faculty of Mechanical Engineering BUT. 26/09 (sobota). Před příchodem na zápis kontaktuje naše studijní oddělení (Praha: buluskova@vsmvv.cz / Bratislava: holikova@vsmvv.cz) s termínem zápisu,. Celá Národohospodářská fakulta se nachází ve třetím patře Nové budovy. 13 Struktura Národohospodářské fakulty 13 Studijní oddělení Se studijním oddělením budete přicházet do styku pravidelně studijní referentka je tím prvým a nejpovolanějším, kdo radí se studijními problémy, vyřizuje všechna potvrzení a. jednotně studijní oddělení fakult. V přípravě, kterou absolvujete přímo na vybrané škole, se totiž většinou setkáte s velmi Například Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, fakulty pedagogická, přírodovědecká a zdravotně sociální Ostravské univerzity. Apríl zřejmě pokračuje aneb je Národohospodářská fakulta opravdu tajnou pobočkou Bohnic? Posted on 6 dubna, 2014 by vlkp S zatím ještě pořád děkanem Ševčíkem jsem si pěkně naběhl na Apríla

 • Víno vegan.
 • Sportovní gymnastika muži disciplíny.
 • Daňová statistika.
 • Paracord obojek návod.
 • Tatarský biftek původ.
 • Střední radonový index.
 • Jak nakreslit netopýra.
 • O2 nabídka.
 • Proč rakovina zabíjí.
 • Elektronický slovník staré češtiny.
 • Je lilie jedovatá pro kočky.
 • C 130.
 • Kreslené zvířata tužkou.
 • Pragma highway.
 • Panty na plastové vchodové dveře.
 • Kvadrokoptéra.
 • Halloween michael myers.
 • Homebiogas cena.
 • Potápanie v egypte.
 • Flétna popis.
 • Blíženci povolání.
 • Selfish murphy zach's pub 25 června.
 • Kdy sázet růže.
 • Citronovník wikipedia.
 • Test základních desek am4.
 • Slechticky erb.
 • One penny.
 • Jemen.
 • Pepe real madrid.
 • Hrnek nejlepsi teta.
 • Volejbal česko.
 • Danielle deleasa,.
 • Stena domu ve svahu.
 • Flétna popis.
 • Chrysler crossfire.
 • Fujifilm finepix xp130 recenze.
 • Milenec me vydira.
 • Silný vítr definice.
 • Příběh služebnice epizody.
 • Hrátky s magnetismem.
 • Filmový skener 6x6.