Home

Předměty upol pdf

Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 779 00 Olomouc IČ: 61989592 DIČ: CZ6198959 Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. E-mail a telefon: Pondělí - pátek 8:00 - 15:00. S účinností od 22. 10. 2020 do odvolání se ruší úřední hodiny pro osobní kontakt se studijními referentkami. Upravené úřední hodiny platí pro studenty fakulty ve všech typech i formách studia CIZOJAZYČNÉ PŘEDMĚTY CELOUNIVERZITNÍ NABÍDKY CMTF Předmět Počet kreditů Rozsah výuky Zakončení Doporučený Kód Název semestr KST/QGEC Quest for Good in European Culture 4 0 + 0 + 2 Ko ZS KFK/SCF Social Catholicism in France 4 0 + 0 + 2 Ko LS KFK/GWLU The Good We Leave Undone 5 0 + 0 + 2 Ko Z 3. Povinné předměty (kategorie A) jsou ty, které stu-dent daného studijního oboru musí absolvovat. S výjimkou prvního semestru studia si student může volit dobu jejich absolvování při respekto-vání předepsaných omezení, která jsou dána pří-padnými podmiňujícími a vylučujícími předměty. 4

Vyučované předměty Výuka klasických disciplin - kresby, malby a grafiky - probíhá v prostorách dobře vybavených specializovaných ateliérů. Sochařské, keramické a šperkařské tvorbě slouží prostorné dílny s přilehlým venkovním areálem pro realizaci děl větších rozměrů Kontakt Katedra buněčné biologie a genetiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Šlechtitelů 27 783 71, Olomouc Česká republik Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu Postup podání této elektronické žádosti je ZDE [*.pdf]. že není potřeba ručně vypisovat studijní předměty, o jejichž uznání student žádá. Informace lze získat u referentky rektorátu UP paní Moniky Smitkové ( monika.smitkova@upol.cz, 585631014) a na webové stránce

Pedagogická fakulta U

Katedra antropologie a zdravovědy (KAZ) zajišťuje v prezenční a kombinované formě a ve formě celoživotního vzdělávání výuku pro různé studijní obory na Pedagogické fakultě UP (propagační video KAZ). Katedra garantuje tyto studijní obory:. a) V bakalářském studijním programu: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (prezenční a kombinované studium) a. Doplňující zápis předmětů Doplňující zápis povinných předmětů po stanoveném termínu kontroly studia (např. v případě splnění prerekvizit v průběhu akademického roku) je možný nejpozději do zahájení výuky letního semestru (tj. do 15. 2. 2021). Po tomto datu již nelze povinné předměty na akademický rok 2020/2021 dopisovat Aktuální seznam předmětů naleznete vždy v univerzitním systému STAG v sekci Prohlížení → Předměty → zkratka pracoviště: KGI Leták ke stažení v PDF Geoinformatika a geografie (bakalářské studium), od r. 2020 nový název Geoinformatika a kartografie Od roku nástupu do studia 2013 do 2019 (od roku 2020 budou předměty inovovány dle současných trendů) A - povinné. Kontakt Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaj

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Modrá kniha přehledně stanovuje studijní povinnosti: předměty, kreditní limity, ale i další pokyny v poznámkách, které nejsou ve STAGu vždy na první pohled viditelné (předměty předepsané pro určitý ročník, pravidla pro studium cizích jazyků apod.) Rozvrhy kombinovaného studia FTK UP v Olomouci studijní rok 2020/2021 aktualizováno: 4. listopadu 2020, 11:45 (předchozí aktualizace: 27. října 2020

Studijní plány a předměty: Filozofická fakulta U

Informace o studiu pro akademický rok 2019/2020 Modrá kniha - prezenční a kombinované studium Errata 2019/2020: Archeologie Bc. kombinovaná; Judaistika Bc. - majo Za celou dobu studia musí student získat nejméně 3 kredity za předměty volitelné. Student si může zapisovat volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku jakéhokoliv studijního oboru LF UP při splnění podmínek prerekvizit EDIS - Edukační informační systém - © 2012-2020 Univerzita Palackého v Olomouci, Verze: 1.3.139 (20201103

Vyučované předměty kvv

předměty kategorie C), může student za volitelné předměty (předměty kategorie C) získat dle čl. 2 Vnitřního předpisu PF UP č. PF-A-19/02: a) v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo nejvíce 6 kredit CIZOJAZYČNÉ PŘEDMĚTY CELOUNIVERZITNÍ NABÍDKY CMTF UP Předmět Počet kreditů Rozsah výuky Zakončení Doporučený Kód Název semestr KBV/II If I have not love 2 2 + 0 + 0 Zp ZS KBV/GINT1 General and Special Introduction NT (1) 4 3 + 1 + 0 Zk ZS KBV/GINT2 General and Special Introduction NT (2) 4 3 + 1 + 0 Zk L Prohlížení - Portál UPOL Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky UPOL. Vstupní stránka portálu UPOL. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. Kontakt na uživatelskou podporu. Prohlížení Přihlásit English. Kontakt na uživatelskou podporu. Předměty; Pracoviště. Informace o předmětu PDF/ZPS2. Zpět na seznam předmětů katedry PDF. Název: Zahraniční pracovní stáž (2 měsíce) Výuka ZS: A: Výuka ZS: A: Kreditů: 6: Garanti 'doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.' Přednášející: Cvičící: Podmiňující předměty: Vylučující předměty: Anotace: Cílem předmětu je poskytnout studentům.

a) Oborové a metodické předměty 65 65 b) Publikační aktivita 30 30 c) Zahraniční zkušenosti 5 5 2. Modul oborové specializace a) Volitelné předměty studovaného oboru 10 10 b) Interdisciplinární předměty 10 0 3. Modul soft skills 5 5 4. Pedagogický modul 20 5 5. Disertační modul 70 7 Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. V případě dotazů ke studijním programům prosím kontaktujte studijní referenty: Mgr. Martin Ivanovský: 585 635 149 PaedDr. Irena Smetanová: 585 635 147 . Kontakt na vrátnici: 585 635 099

PŘEDTERMÍN SZZ na ÚSS PdF UPOL PREZENČNÍ forma studia BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program (zkratka programu) Státnicový předmět Doporučené podmiňující předměty Speciální pedagogika - Základy speciální pedagogiky 1 dramaterapie (SPDR-Bc) Speciální pedagogika USS/SZZSP • (USS/USP1 V prvním roce studia vyučujeme základní disciplíny psychologie (Obecná a kognitivní psychologie, Vývojová psychologie, Dějiny psychologie, Metodologie) a biologie člověka (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie).V následujících dvou letech se zaměřujeme na praktické a speciální znalosti v psychologii osobnosti, klinické psychologii, psychopatologii nebo psychodiagnostice Student si ke státní závěrečné zkoušce vybírá dva ze tří okruhů, které jsou obsahově navázány na předměty TZ a PZ. Každý okruh zahrnuje 16 problémově koncipovaných otázek, k nimž je studentovi doporučená příslušná literatura. Všechny otázky a okruhy jsou studentovi přístupné od počátku studia Informace o předmětu PDF/PTPLA. Zpět na seznam předmětů katedry PDF. Vylučující předměty: Anotace: Seznámení studenta se zásadami bezpečnosti na plaveckém stadionu a při plaveckém výcviku, seznámení s technikami dopomoci unavenému plavci a základy první pomoci. Seznámení s plaveckými způsoby (prsa, kraul, znak. INFORMACE ZÁPISU PŘEDMĚTŮ NA ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020 PRO STUDENTY 2. A 3. ROČNÍKŮ FZV UP Informace o termínech zápisu předmětů Předměty zařazené do studijních plánů 2. a 3.ročníků studijních oborů FZV Od 3. září 2019 (od 09:00 hod.) bude probíhat elektronický zápis předmětů zimního semestru akademického rok

2. Předměty realizované v jednotlivých studijních programech a oborech mohou mít status předmětů: a) povinných (předměty kategorie A), jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro absolvování daného studijního programu, oboru, popř. etapy studia (článek 6 odst. 2) geography.upol.cz Povinně volitelné předměty (B2) min. 9 kreditů Předmět Rozsah Zakončení Kredity Semestr Geografie Slovenska 1+0+1 Zk 3 1 Z Energie, krajina, udržitelnost: úvod do g. energie 1+1+0 Ko 3 1 L Environmentální sociologie 1+0+1 Zp 3 1 L Geografie Německa a Rakouska 1+0+1 Zk 3 1 Pro bližší informace pište na tomas.krejcirik@upol.cz. Brožura Univerzita Palackého v Olomouci (CZ) Ke stažení ve formátu PDF zde. Brochure about Palacký University Olomouc (EN) Ke stažení ve formátu PDF zde. Mapy a 3D prohlídka Žurnál UP online. S případnými požadavky či připomínkami se obraťte n

Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5 779 00, Olomouc Telefon: +420 585 535 419 E-mail: tomas.hubalek@upol.cz Vyučované předměty: Etická výchova, Aplikovaná etika, Etika lidských práv, Etika sociálních vztahů, Základy etiky, Propedeutika filozofi Adresa pracoviště: Katedra společenských vd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc Telefon: +420 585 635 4 E-mail: gabriela.medvedova@upol.cz Vyuované předměty: politologie a oborová didaktika ŽIIVVOOTTOPIS Datum a místo narození: 17. 4. 1973 ve Šternberk Kabinet cizích jazyků Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 771 46 Olomou

Vyučované předměty: Katedra buněčné biologie a genetik

Vážení studenti, v návaznosti na sdělení rektora UP Olomouc ze dne 3. 3. 2020, kdy je doporučeno studentům UP Olomouc, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19), nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky na univerzi tě, a to i v. UPOL uspěla se svými mobilními aplikacemi v marketingové soutěži. Mobilní aplikace Studuj na UP a UPlikace, na jejichž vzniku UP spolupracovala společně s absolventem naší katedry, vývojářem Lukášem Novákem, získaly druhé místo v marketingové soutěži Fénix content marketing Předměty navazujícího magisterského studia í texty a debaty Krize liberalismu? Aktuální Hesová (PI/HKMgr.) NP301C ý Proměny Civil Society and the Non-citizen Feinberg (PTMgr.) NP301C Současná politická teorie I Znoj C137 Religious and National Identities in Global Politics/ světového řádu arša C137 da Diskurzy úpadku civilizac

Jaký typ studia hledáte? - Katalog studijních program

Administrativa: Pedagogická fakulta U

Rozsah: 1+2+0 = přednáška 45 min + seminář 2x45 min + cvičení 0 min 0+0+0 = nevyučovaná zkouška (podmiňující předměty viz Stag) 0+2+0 = seminář (90 min) - většina kurzů na KAA (1x týdně) (Kurzy Úvod do : k přednášce je nutné si zapsat i seminář v tomtéž semestru https://stag.upol.cz/) kliknete v horním menu na položku IS/STAG a Následně ze seznamu vyberete předměty, pro které chcete založit tým v Teams a kliknete na tlačítko Založit skupiny/kurz pro vybrané předměty Kontakt Korespondenční adresa Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc e-mail: lenka.molnarova@upol.cz tel. sekretariát: +420 585 633 50 laboratoři i v terénu, praktické a aplikované předměty a jazyková příprava. Specifickým rysem našich studijních programů v rámci České republiky je důraz na životní prostředí, environmentální vědy a mělkou geofyziku. Řadu předmětů vyučují externí odborníci z praxe, spolupracujem například s

Katedra výtvarné výchovy | kvvPublikace KVV 2015 | kvv

Práva a povinnosti studenta: Univerzita Palackého v Olomouc

 1. Přání Gratulace k promoci. Uvnitř přání je, kromě prostoru na vlastní text, také citát Jana Amose Komenského: Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily. Součástí je ruční papír s obsahem směsi semínek polního kvítí z Botanické zahrady PřF UP, který lze zasadit a nechat z něj květiny vyrůst. Přání je.
 2. . 132 kreditů Předmět Rozsah Zakončení Kredity Semestr Úvod do studia geografie 1+0+0 Ko 2 1 Z Planetární geografie 2+1+0 Zp, Zk 4 1
 3. Povinné předměty (statut bloku A) KAG/LA1S - Lineární algebra 1 Způsob zakončení: Zkouška Počet kreditů: 7 Rozsah výuky týdně: 3h přednášky + 2h cvičení Cíle předmětu (anotace)
 4. Budova PdF UP v Olomouci je uzavřena, neprobíhá žádná výuka a ani konzultace pedagogických pracovníků. 1.11.2016: Konference na téma Společnost a duševně nemocní . 20.10.2016: Přednáška pro studenty na téma Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice
 5. Pavel Režný. sbormistr, muzikolog a vysokoškolský pedagog vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor český jazyk - hudební výchova pro II. a III.stupeň. Na základě úspěšně vykonané rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci mu byl přiznán titul PaedDr. (1985)
 6. 3 FakUlta zDravotnickÝch vĚD Univerzita Palackého v Olomouci Děkanát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc tel.: 585 632 852, fax: 585 632 852 www.fzv.upol.c

kvv.cz - Katedra výtvarné výchovy PdF U

Stáhněte si vzory pro vyplnění indexu, zapisujete-li všechny povinné předměty daného ročníku. Pokud jste nějaký povinný předmět v předcházejícím roce neabsolvovali, zapisujete ho do indexu na nový akademický rok opakovaně. vzor indexu Všeobecné lékařství (1. ročník) (.pdf ODBORNÉ PŘEDMĚTY Komise: Dorková, Z. Ph.D.- předseda, členové: Šotolová, M. Mgr., Musilová, A., Mgr.: příprava TMSP + SP Předměty se statutem A jsou povinné (každý student daného programu je musí absolvovat). Předměty se statutem B jsou povinně volitelné (studenti si mohou vybrat, které z nich absolvují, ale některé z nich absolvovat musí). Předměty se statutem C jsou volitelné (studenti je mohou absolvovat zcela volitelně). Povinné předměty Nové céčkové předměty vznikly jako modul mezioborových studií v rámci projektu POMEZI - Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0091) ve snaze rozšířit možnosti mezifakultní spolupráce. www.cecka.upol.c

Email: bohumil.travnicek@upol.cz Tel.: 585 634 815; Správce - Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D. Email: martina.oulehlova@upol.cz Tel.: 585 634 820; Studovna Herbária: Součástí Herbária je studovna, kde mohou badatelé a studenti studovat herbářové doklady rostlin, o které se zajímají a jejichž studie realizují Katedra germanistiky má uzavřených několik smluv v rámci programu ERASMUS+ (2014-2021), jejich seznam je uveden níže.Na základě těchto smluv je možné po úspěšném ukončení 1. ročníku absolvovat zahraniční pobyt v každém cyklu studia, tj. student má vždy 12 měsíců pobytu v zahraničí v bakalářském, (denním i kombinovaném) magisterském i doktorském studiu

Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků grafické předměty zprostředkovávají potřebné znalosti z oblasti abiotických systémů, ekologické předměty přibližují poznatky biotických systémů. Silnou stránkou oboru je propojení přírodních a společenských věd, které umožňuje komplexní poznání problematiky vztahu člověka a životního prostře-dí

Katedra českého jazyka a literatury PdF U

předměty C ZS (c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 18.12.2010 15:11. Created Date: 12/18/2010 3:11:33 PM. O projektu. Projekt má za cíl zásadní inovaci bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie zvyšující jazykovou připravenost a dovednosti studentů při práci s IT a umožňující výběr odborného zaměření prostřednictvím modulové skladby výuky Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP ve dvou termínech v prosinci a v lednu ve svých budovách - 17. listopadu 6 a 8, Olomouc. Uchazeči získají podrobné informace o nabízených studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi

Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty U

 1. Magisterský program: Lékařská fakulta U
 2. Předměty Katedra geoinformatik
 3. Studijní plány a rozvrhy: Právnická fakulta U
 4. Studijní plány: Katedra bohemistik

Video: Rozvrhy kombinovaného studia na FTK UP v Olomouci

Přání "Vyrostl/a jsi" | UPoint

Zubní lékařství - verze 2019: Lékařská fakulta U

 1. Portál PdF - EDIS - Edukační informační systém UP v Olomouc
 2. Organizace studia: Právnická fakulta U
 3. Portál UPOL - Prohlížen
 4. CMS 3.0 Virtualis - Centrum celoživotního vzdělávání ..
Katedra českého jazyka a literatury PdF UP

Bakalářské studium: Katedra psychologi

 1. Propagační předměty JVS U
 2. Úvod - Centrum celoživotního vzdělávání - UNIVERZITA
 3. Kabinet cizích jazyků - Univerzita Palackého v Olomouc
 4. Sdělení děkanky PdF UPOL

Informatika - Katedra informatiky na UPOL

 1. Studijní předměty Portál moderní fyzik
 2. (Předměty KEF a SLO) Portál moderní fyzik
 3. Studijní informace - Ústav speciálněpedagogických studií
 4. Zahraniční oddělení: Studium: Zahraniční oddělen
 5. Harmonogram a rozvrhy: Katedra psychologi
 6. Přání Gratulace k promoci UPoin
 7. Aktuality Katedra antropologie a zdravověd
ITEP – Informativní článek za KA IIIPísmo a typografie | kvvPojeďte do Olomouce za fyzikou - Gymnázium Františka
 • Javor 'carnival'.
 • Kovový háček na zeď.
 • May.
 • Send email instantly.
 • Černá hora online kamera.
 • Skripani zubu u psa.
 • Zeppelin hindenburg katastrofa.
 • Ikea klikni a dovezeme.
 • Počasí amsterdam.
 • Lepidlo na fasadu.
 • Tarif jízdného.
 • Šedý mléčný zub.
 • Švestky a dieta.
 • Glinidy.
 • Heterogenní svarové spoje.
 • Pastrami recipe.
 • Srbský dinár koupit.
 • Alexander zverev stats.
 • Mira sorvino.
 • Smart view nenajde tv.
 • Kniha lidské tělo albi.
 • Stadion s největší kapacitou.
 • Factory kutná hora.
 • Giratina.
 • Pěvecký sbor praha hledá.
 • Svinařov slabce.
 • Jaké důvody mohly vést ke vzniku názvu ohňová země.
 • Vymena zamku na aute.
 • Salát krevety.
 • Plánovač domu.
 • Limonádový joe postavy.
 • Tři karafiáty teplice.
 • Windows tapety.
 • Léky na narkolepsii.
 • Zábavné hry pro dva.
 • Krakování.
 • Nerouhej se vyznam.
 • Podlinkové světlo na baterie.
 • Soy luna tetovačky.
 • Kebab recept mlete maso.
 • Zlomenina nohy u deti.