Home

Kulová plocha

Kulová plocha. Kulová plocha je množina všech bodů X v prostoru, které mají od daného bodu S stejnou vzdálenost r; S je střed kulové plochy, r je její poloměr. Kulová plocha vznikne rotací kružnice k(S 0;r) kolem přímky, která obsahuje její průměr AB 7.5.23 Kulová plocha Předpoklady: 7501 Pedagogická poznámka: Celý obsah se za hodinu stihnout nedá. Kulová plocha = kružnice v prostoru. Př. 1: Vyslov definici kulové plochy. Kulová plocha je množina všech bod ů v prostoru, které mají od daného bodu (st ředu kulové plochy) danou vzdálenost (polom ěr kulové plochy) Kulová plocha, koule, množiny bodů. 16 řešených příkladů na kulovou plochu a kouli. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny V matematice se slovem sféra označuje obvykle kulová plocha, tj. povrch koule, resp. prostor, který je povrchu koule (v různém smyslu) podobný.Sféra dimenze n se někdy značí n-sféra.. Definice. V euklidovské geometrii a v klasické analýze je n-rozměrná sféra poloměru r definována := {∈ +, ∑ =} V topologii je n-rozměrná sféra topologický prostor homeomorfní výše.

Koule a kulová plocha v analytické geometrii - Wikipedi

 1. Kulová plocha ve volném pravoúhlém promítání. Osu o kulové plochy umístíme ve vertikální rovně, tak aby byla různoběžná s průmětnou
 2. Koule a kulová plocha (sféra) Datové typy; Operátory; f-ce standardní; f-ce matematické; f-ce řetězcové; f-ce BCD konverzní; f-ce standardní lcd; eeprom; RGB; Můstkový usměrňovač; NE55
 3. kružnice, kruh, kulová plocha a koule jako množina bodů, středový a obvodový úhel příslušný témuž oblouku kružnice, kružnice jako kuželosečka, středová a obecná rovnice kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky, kulová plocha, povrch a objem koule a jejich částí (kulová úseč a výseč
 4. Obsah povrchu koule (=kulová plocha) se vypočítá S=4·π·r 2 a objem koule je V=4/3·π·r 3. Jestli si chcete přečíst docela složité odvození výpočtu objemu koule, koukněte se na Cavalieriův princip. Odvození velikost povrchu koule je pak například na zdejším fóru

Kulová plocha - řez rovinou, osvětlení, osvětlení duté polokoule. Kosoúhlá axonometrie - Pohlkeova věta (+ princip důkazu), převedení kosoúhlé axonometrie na pravoúhlou axonometrii, převedení k.a. na Mongeovo promítání - zářezová metoda, první Sobotkova konstrukce Kulová plocha. Získejte rovnici kulové plochy se středem na čáře 3x + 2z = 0 = 4x-5y a prochází body (0, -2, -4) a (2, -1,1). Správný výsledek: r = 3,9398 Kulová úseč 3 Kulová úseč má poloměr podstavy 8cm a výšku 5 cm. Vypočítejte poloměr koule, jejíž částí je tato kulová úseč B) kulová plocha κκκκ≡(S,r). Obalová plocha ( κκκ) vznikne pohybem její charakteristiky k a ta je tedy tvo řicí k řivkou obalové plochy v daném pohybu. Charakteristikou kulové plochy v elementárním pohybu je její hlavní kružnice ležící v rovin ě kolmé na sm ěr pohybu. 2) Posunutí (dané sm ěrem s Příklad: V kolmém promítání na nárysnu sestrojte průnik rotačního vejčitého elipsoidu s kulovou plochou; elipsoid má střed S, svislou osu o a délky a,b hlavní a vedlejší poloosy; kulová plocha je dána středem S' a poloměrem r; S[2;0;5], a=5, b=3, S'[-2;0;6], r=4. zadání úlohy: rotační vejčitý elipsoid protíná nárysnu v hlavní meridiánové elipse m, která má.

Kulová plocha Množina bodů v prostoru, které mají od daného pevného bodu vzdálenost rovnu kladnému číslu (poloměr). Můžeme říct, že kulová plocha je obal koule. Povrch kulové plochy vypočtmeme pomocí vzorce =. • vesmírný prostor kolem zeměkoule • kulová plocha • oblast, okruh nějaké činnosti nebo působen Pokud bychom potřebovali vypočítat zároveň i obsah povrchu koule (tedy tzv. kulová plocha) použijeme vzorec [S] = 4 x π x r 2. Poloměr koule: VYPOČÍTAT. Související kalkulačky. Převody jednotek objemu. Potřebujete rychlé převody jednotek objemu mezi sebou? Tato online kalkulačka vám jednoduše a rychle převede zadaný objem. překlad kulová plocha ve slovníku češtino-němčina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Koule, kulová plocha, kulová úseč a kulový vrchlík Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Koule, kulová plocha, kulová úseč a kulový vrchlík Autor: Mgr. Petr Kupčák Rok vydání: 2013 _____ Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR kulová plocha a jejich části VY_32_INOVACE_05_3_19_M2 . 1 Objemy a povrchy těles A) Koule - je těleso, které vznikne rotací kruhu kolem přímky, která obsahuje jeho průměr - je množina bodů v prostoru, jejichž vzdálenost od bodu S je menší nebo rovna Disky a pneu vybírejte podle velkého technického průkazu, všechny parametry se musí shodovat! Při kompletaci kol pro vozy o vyšší nosnosti (pneumatiky C a pneumatiky s indexem nosnosti 96 a výše), účtujeme navíc 35,- Kč/kolo (45,-Kč/kolo VAN) za kovový ventil Mazací hlavice různých typů můžete nakoupit online v našem Eshopu nebo nás kontaktujte. Nabízíme nejširší sortiment v ČR a SR, skladem a výborné kvality. Výrazné množstevní slev

Na obr. 10 je tato kulová plocha zobrazena. Obr. 10: Kulová plocha. Anuloid. Anuloid vznikne rotací kružnice ležící v rovině procházející osou rotace. Střed tvořicí kružnice neleží na ose rotace. V takovém případě je třeba uvažovat transformační matici rotačního pohybu ve tvar Kulová plocha. Zadání kulové plochy; Úlohy pracující s kulovou plochou; Zadání kulové plochy. Rovnice kulové plochy: Plocha o poloměru r a se středem v počátku souřadnic: M = { X = [x; y, z]; x ∈ ℝ; y ∈ ℝ ; z ∈ ℝ. kulová plocha. Dobrý den, Potřebovala bych poradit s tímhle příkladem z analytiky a budu ráda, kdyby mi někdo ukázal podrobně, jak postupovat. Je dána přímka p: x = 4, y = 1 - 6t, z = 4 - 6t; t ∈ R, a bod A[-6,6,5]. Najděte rovnici kulové plochy, která má střed v bodě A a s přímkou p má právě jeden společný bod Kulová plocha vznikne rotací kružnice kolem osy procházející středem kružnice. Rotací kruhu kolem jakékoliv osy symetrie vznikne koule Re: Kulová plocha ↑ FlyingMonkey: To ne, nějaký vztah poloměru válce k jiné veličině (výšce válce nebo poloměru koule) k výpočtu potřebujeme :-) Spíše bych tipla, že tam má být o 2 cm menší

kulová plocha a jejich části VY_32_INOVACE_05_3_19_M2 . 1 Objemy a povrchy těles A) Koule - je těleso, které vznikne rotací kruhu kolem přímky, která obsahuje jeho průměr - je množina bodů v prostoru, jejichž vzdálenost od bodu S je menší nebo rovna Kulová plocha. Ke slovu kulová plocha evidujeme 5 synonym. kulová plocha je synonymum ke slovu sfér Krychle, povrch a objem, hrany, úhlopříčka, vepsaná a opsaná kulová plocha. Krychle Pravidelný šestistěn, který má všechny hrany stejně dlouhé a všechny rohy pravoúhlé. Říká se jí také hexaedr nebo jednoduše kostka. Lze ji považovat za zvláštní případ kvádru

Kulová plocha, koule, množiny bodů - e-Matematika

1. duté zrcadlo - zrcadlící plocha je na vnitřní straně vrchlíku (viz obr. 99a) 2. vypuklé zrcadlo - zrcadlící plocha je na vnější straně vrchlíku (viz obr. 99b) Obr. 99: Přímka procházející středem křivosti C a vrcholem V zrcadla se nazývá optická osa o zrcadla = koule) a kulová plocha se kótuje: Průměrem, je-li zobrazena větší část než polovina koule Poloměrem, je-li zobrazena menší část než polovina koule 5. Kótování kuželů - při kótování funkčních kuželů se vychází z následujících zákonitostí: Hodnota kuželovitosti se zapisuje na odkazové čáře s Kulová plocha, která prochází polomeridiánem m anuloidu a má střed na ose rotační plochy, protíná totiž rotační plochu v kružnicích, jejichž společné body s polomeridiánem m jsou body průniku. f) Rotační kvadriky. Průnikem kvadratických ploch je prostorová kvadrika; jejím průmětem je rovinná kvadrika Rotační plochy, Kulová plocha, anuloid, hyperboloid, válcová plocha, kůželová plocha

Kulová plocha koule Ukázka příkladu číslo 1. Metodou souřadnic vyšetřete množinu všech bodů X roviny, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek p , q ležících v rovině KULOVÁ PLOCHA SFÉRA 1 b z b y b x 2 2 2 2 2 2 + + = 1 c z b y b x 2 2 2 2 2 2 +. Kulová plocha je množina všech bod ů v ( 3-dimenzionálním) prostoru, které mají od pevně zvoleného bodu S (st řed kulové plochy) konstantní vzdálenost r ( polom ěr kulové plochy). Obr. 1. Kulová plocha 3.1.2. Hlavní kružnic

Sféra (matematika) - Wikipedi

Kulová plocha protne každou z daných ploch v rovnoběžkových kružnicích. Průsečíky těchto rovnoběžkových kružnic jsou body na průniku daných ploch. • - meridián kulové plochy se středem v průsečíku os a vhodným poloměrem • -průniková rovnoběžka kulové plochy a válc Kulová plocha, koule, množiny bodů 1.Metodou souřadnic vyšetřete množinu všech bodů X roviny, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek p , q ležících v rovině Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.Příkladem ploch jsou rovina, kulová plocha, povrch válce nebo kuželová plocha.Přesné matematické definice se v různých kontextech a v různých teoriích liší. Výraz plocha se někdy nesprávně používá nejen pro označení geometrického útvaru, ale také pro označení obsahu geometrického útvaru kulová plocha- шар . Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.. Překlad slov a slovíček z češtiny do chorvatštiny zdarma. Chorvatský slovník (česko-chorvatský slovník) Pro český výraz kulová plocha bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0)

Kulová plocha. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min . Rovnice -% Střed a poloměr -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (0 hodnotící) 0%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa Dominik Chládek. Chceme-li zobrazit zemský povrch nikoli na globus, ale na rovinnou mapu, nastává řada problémů. Kulová plocha není rozvinutelná. To znamená, že ji nelze vymodelovat z rovinných útvarů. Kapitol

Kulová úseč (vrchlík) - výpočet poloměrů, povrchu, objemu

Kulová plocha; Rotační plochy získáme rotací nějaké čáry kolem nějaké pevné osy. Tyto plochy tedy zahrnují body všech kružnic, po kterých se body čáry při rotaci pohybují. Ty z nich, které vznikají rotací přímky, se. Kulová plocha 7. Meridián a rovník příště? Kosoúhlé průměty těles. Osvětlení. Co dnes uslyšíte? Kosoúhlé promítání - definice. Bod. Přímka. Útvar v půdorysně. Kružnice v půdorysně. Útvar v nárysně. Kružnice v nárysně. Kružnice v bokorysně. Kosoúhlé průměty povrchů těles. Jehlan, hranol. Kužel. Zobrazeno 1 - 1 z 1 pro vyhledávání: 'plocha kulová' Řazení podle relevance od nejnovějšího od nejstaršího podle autora podle názvu Výsledků na stránku 10 50 10

Kulová plocha je určena středem S a poloměrem r. Řešení (obr.1.2.): 1. Protože rovina řezu ρ ⊥ 1π, je půdorysem řezu l úsečka, nárysem řezu l je elipsa. 2. Střed O kružnice řezu l leží na kolmici k vedené středem S kulové plochy kolmo k rovině řezu ρ, poloměr r´ kružnice l je roven r´= r2 −(SO)2. 3 Kulová plocha -rotací kružnice, v jejíž rovině leží osa rotace a osa prochází středem kružnice. UKÁZKY ROTAČNÍCH PLOCH Vysílač na Ještědu, Liberec - spodní část stavby má tvar rotační kuželové plochy, nad ní je úsek tvořený částí jednodílnéh vše vše . Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazi Komolý kužel: Kulová plocha: 40. 10 3.3 Zobrazování průniků a přechodů V místech, kde přechází jedno geometrické těleso do druhého, vznikají na vnějším nebo vnitřním povrchu součásti hrany, které nazýváme průniky - promítají se jako úsečky Úvod > Obsah > Konstrukční úlohy > Kulová plocha. Jiří Doležal pracovna A834, tel. 597324100 Návštěvní kniha.

Kulová vrstva (pás) - výpočet poloměrů, povrchu, objemu

Sprawdź tłumaczenia 'kulová plocha' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'kulová plocha' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Šroub na alu kola M14x1,5x43 mm, kulová plocha typ S17D43R13 pro originalní litá ALU i plechová kola značek Audi, Seat, Škoda, Bentley a Volkswagen prodloužený o 16 mm. Celková výška 62 mm. 7%. ID: 31160 89 skladem. Pojistné bezpečnostní šrouby SICUSTAR VN527R13, Audi, Škoda M14x1,5×27 kulová R13, klíč 17

Koule jest těleso omezené plochou kulovou.Plocha kulová je plocha druhého stupně té vlastnosti, že veškeré její body jsou od určitého bodu - středu - stejně vzdáleny, Rovnice její v souřadnicích pravoúhlých jest (x - a) 2 + (y - b) 2 + (r - c) 2 = r 2, při čemž jest r poloměrem a hodnoty a, b, c jsou souřadnice středu.V souř. polárných ρ = cont Kulová plocha v prostoru je analogií kružnice v rovině. Kulová plocha se středem v bodě S=[]sss123 a poloměrem r je dána rovnicí ()( )( )22 22 xs ys zs r−+− +− =12 3. Jedná se o tzv. středovou rovnici kulové plochy. Obecná rovnice kulové plochy má tvar xyzaxbyczd22 2+++++=0

Koule - vzorce pro povrch a objem koule, vrchlíku, kulové

Kulová plocha, koule, kulový vrchlík, pás, úseč, vrstva. Objemy a povrchy. 1) Je dána kružnice k a bod B v její vnější oblasti. Sestrojte všechny takové tětivy XY kružnice k, jejichž středem je bod B. 2) Je dána kružnice k(S; 4 cm) a bod M; SM =7cm.Sestrojte tečnu z bodu M ke kružnici k. Vyznačte body dotyku Maznička, mazací hlavice, maznice slouží k doplnňování maziva do systému pomocí mazacího lisu. Mazničky jsou nabízeny v několika provedeních. Například maznice lisovací a maznice se závitem u kterých se snadněji provádí demontáž a následná výměna. S ohledem na optimální umístění na stroji lze použít mazničky s připojovacími úhly 45° a 90° PROVOZOVATEL E-SHOPU (Pouze sídlo) SHELLERS.CZ Jan Drhlík Valentova 1727/13 14900 Praha 4 ČESKÁ REPUBLIKA. IČ: 48120791 DIČ: CZ700520038

Kolové matice na ALU KOLA a plechové disky všech rozměrů - nejširší nabídka za bezkonkurenční ceny. Vysoká pevnost a kvalita. Naše výrobky splňují certifikát kvality TUV. Český výrobek. Pevnost matic 10.9 Příklady - kulová plocha+zrcadla. Určete poloměr křivosti kulové lámavé plochy v paraxiálním prostoru, která odděluje prostředí o indexech lomu 1,5 a 1,75 tak, aby předmět ležící ve vzdálenosti x se zobrazil do vzdálenosti x´: x = -200 mm, x´= 200 mm Použití kulových zrcadel. Dutá zrcadla jsou součástí osvětlovacích zařízení.. Automobilové světlomety, projektory, kapesní svítilny, Používají se zejména tzv. parabolická zrcadla, jejichž plocha má tvar rotačního paraboloidu.U těchto zrcadel je možné lépe dosáhnout požadavku, aby světlo žárovky umístěné v ohnisku zrcadla bylo soustředěno do svazku. koule a kulová plocha: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990

Šrouby koupit o objednat u OBI. Velký výběr Šrouby naleznete v OBI - vše pro byt, dům, stavbu a zahrad Kulová | kulovitý | kulovnice | kulovitější | kulová vada | kulový král | kulová plocha | kulovitý útvar | kulový ovladač | kulový ovládač | kulovitý model Země | kuloár Doporučujeme PDF zdarma 97 zdrojů, jak se dokonale obklopit angličtinou Metoda obklopení je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak se naučit cizí. KRUŽNICE, KRUH, KULOVÁ PLOCHA, KOULE Autor Jana Homolová Jazyk čeština Datum vytvoření 4. 10. 2012 Cílová skupina žáci 18 - 19 let Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičen Kulová rovná Kulová 45° Kulová 90° Plochá - šestihranná Plochá kulatá Kulová k zalisování Trychtýřové k zalisování Trychtýřová se závitem Zátka se závitem Zátka k zalisování Krytka kulové hlavic

Základy geometrie a Geometrie - obsa

duta a vypukla zrcadla - V kamenném obchodě máte možnost si tovar zobrazení odrazem, zrcadla, zobrazovací rovnice kulových zrcadel, zobrazení. kulová zrcadla (dutá, vypuklá . Kulová zrcadla duté - světlo odráží vnitřní povrch kulové Dosedací plocha koule Pojistné šrouby SICUSTAR M14x1,5x50 černé, kulová R14 (pohyblivá), klíč 19. běžná cena 1 070,00 Kč.

Téma: Kulová plocha Vypracoval: Ing. Ladislav Fiala. Definice, pr ůměty • Kulová plochaΦje množina bodů prostoru, které mají od pevného vlastního boduS, zvaného střed kulové plochy, tutéž vzdálenostr, kterou nazýváme poloměr kulové plochy Kulová plocha, množina všech bodů v prostoru, které mají od pevného bodu S (středu kulové plochy) vzdálenost rovnou r (r > 0, poloměr kulové plochy), její obsah je roven 4πr 2.Viz též kulový pás, kulový vrchlík

Kulová plocha = množina všech bodů v prostoru, které mají od daného pevného bodu S danou vzdálenost r ; (r > 0). Kulový vrchlík = část kulové plochy, jež je průnikem této kulové plochy a poloprostoru, jehož hraniční rovina protíná kulovou plochu v kružnici o poloměru ρ Koule, kulová plocha. O. r. A. B. k. k - polokružnice, jejíž rotací kolem průměru (osy o) vzniká kulová plocha. o - osa otáčení. AB - průměr koule a kulové plochy. r - poloměr koule a kulové plochy. O - střed koule a kulové plochy. Každý bod kulové plochy má od středu O vzdálenost = r Zadání Sestrojte kulovou plochu κ, která se dotýká roviny τ v bodě T a prochází bodem A

Kulová plocha, příklad A co tenhle priklad: kulova plocha, jeji prumer je 52cm, je rozdelena rovinnym rezem na 2 vrchliky. Obsah rezu je 100pi cm na druhou.Urcete obsahy obou vrchliku, vyjadrete je jako nasobek pi Označení: V = objem tělesa S = povrch tělesa. Share this... Faceboo Řešená úloha na téma Kulová plocha 4 Kulová vrstva p1,p2 - poloměry řezů v - výška vrstvy Kulový odsek r - poloměr koule p - poloměr odseku v - výška odseku Kulový výsek r - poloměr koule v - výška odseku Kulový vrchlík / pás r = poloměr koule v = výška vrchlíku / pásu S = 2π.r.v. 2. V tabulce jsou uvedeny hodnoty charakterizující koule.. kulová plocha. 4. ročník. 10. Komplexní čísla Obor komplexních čísel, Gaussova rovina. Algebraický tvar komplexního čísla, operace s komplexními čísly. Absolutní hodnota a argument. Goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta a její užití

výpočet - online kalkulačka invertující operační zesilovačonline kalkulačka, vzorec, výpočet, obsah, povrch | calcŠroubové plochy a jejich varianty - realizaceKoule - vzorce pro povrch a objem koule, vrchlíku, kulovéMazací hlavice kulová úhlová 45° KM8x1 - Maznice M01378Mazací hlavice plochá s kulatou hlavou M6x1 - MazniceDESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - GCHD

Je dána kulová plocha κ(S,r = 4), S[2;5;6]. Dále je dána přímka p, která prochází bodem P[9;10;11] a je rovnoběžná s osou x. Zobrazte objekty a jejich osvětlení, tj. zobrazte mez vlastního stínu na ploše, meze vržených stínů v půdorysně a v nárysně a vržený stín přímky na ploše Kulová plocha.. 131 Varianta C.. 131. 8 Analytická geometrie Analytická geometrie Souřadnice Soustava souřadnic na přímce Na libovolné přímce p zvolíme bod O a bod I tak, aby |OI|=1. Pak každému bodu X této přímky přiřadíme reálné číslo x. kulová plocha, jejíž kraj je prázdná množina. Je to obdoba Jordanových kˇrivek. Je to obdoba Jordanových k ˇrivek a zaslouží si taky název: uzavˇrená plocha. V pomernˇ eˇ castých pˇ ˇrípadech si lze kraj plochy p ˇredstavit následovn e: jsou to body, pro které žádné jejich okolí Železářský materiál a kování koupit o objednat u OBI. Velký výběr Železářský materiál a kování naleznete online na OBI.cz Kulová plocha, koule. Úlohy z praxe. Test - 30 minut VI. Konstrukční úlohy. Jednoduché konstrukce. Množiny všech bodů dané vlastnosti. Konstrukční úlohy, užití Thaletovy kružnice. Konstrukční úlohy - testová část. Test - obtížnost A - 25 minut Test - obtížnost A - 25 minut.

 • Španělské jídlo recepty.
 • Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti.
 • Tatra kolos prodej.
 • Jak sázet jehlicnany.
 • Koralove utesy chorvatsko.
 • Četnost stolice u kojence na um.
 • Evropská integrace pracovní list.
 • Mydlo na bradavice.
 • Upcoming harry potter movie.
 • Wot premium tanks eu.
 • Hamlet kniha recenze.
 • Bmw m4 performance.
 • Vegeta koření.
 • Hisuite android.
 • Druh obilniny.
 • Jak nastavit šicí stroj.
 • Netopýr obrovský.
 • Monitor uss.
 • Sv. barbora.
 • Ornice liberec.
 • Ječné krupky.
 • Annonce psi.
 • Perské číslice.
 • Miminko vlastni pokoj.
 • Czech ice hockey team mikina.
 • Bratři ebenové facebook.
 • Od čeho se odvíjí cena povinného ručení.
 • Www canon com icpd.
 • Win 10 nabidka start po aktualizaci.
 • Sipky na caj.
 • Zanet oka.
 • Robbie williams koncert 2019.
 • Obytná dodávka citroen.
 • Peep meaning.
 • Ozzy osbourne životopis.
 • Mauri peoples.
 • Vlk eurasijský výskyt.
 • Vymítač rockopera ostrava.
 • Etanercept.
 • Skládání ubrousků lodička.
 • Symbolika totemu.