Home

Pythagorova věta v prostoru slovní úlohy

Pomocí Pythagorovy věty řeš slovní úlohy. Pomocí Pythagorovy věty řeš slovní úlohy. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website. Pokud používáš webový filtr, ujisti se, Pythagorova věta v prostoru 7) Vypočítejte obsah a obvod daných trojúhelníků: 8) Vypočítejte délky úseček: 9) Vypočítejte délku úhlopříčky ve čtverci o straně délky 10 cm; v obdélníku o stranách 8 cm a 11 cm . 10) Vypočítejte třetinu obvodu obdélníku, který má jednu stranu délky 12 m a úhlopříčku délky 13 m Pythagorova věta - slovní úlohy a příklady Počet nalezených příkladů: 814. Trojboký jehlan Vršky latí v poli mezi sloupy mají kopírovat pomyslnou kružnici. Špička první a poslední latě v poli tvoří tětivu kružnice jejiž poloměr není znám. Délka tětivy je 180cm V trojúhelníku ABD: u 2 =10 2 +10 2 u 2 =100+100 u=√ (200) u=14,14 cm V trojúhelníku DBH: v 2 =10 2 +14,14 2 u 2 =100+200 u=√ (300) u=17,32 cm Krychle má tělesovou úhlopříčku dlouhou asi 17, 32 cm. Příklad 7. Automobil jel z bodu A 20 km severním a potom 30 km východním směrem. Zastavil se v bodě B. Jaká je přímá. Urči délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně 10 cm. Pythagorovu větu musíme použít dvakrát. V trojúhelníku ABD: u 2 =10 2 +10 2 u 2 =100+100 u=√ (200) u=14,14 c

Pythagorova věta c 2 = a 2 + b 2 - tedy: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho odvěsnami Pythagorova věta - Procvičování Pythagorovy věty na nejoblíbenějším výukovém webu. Různé způsoby procvičování: práce s nákresem, slovní úlohy. Dostatek příkladů, k dispozici jsou i vysvětlení řešení Prezentace je zaměřena na využití Pythagorovy věty v prostoru. Je vhodná k samostudiu, ale i k přímé výuce. Autor: Ing. Kamila Kočová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu další materiály k tomuto očekávanému výstupu

Kolik litrů vody musíme přelít z druhého sudu do prvního sudu, aby bylo v obou sudech stejné množství vody? 1500 l 2000 l 2500 l 3000 l; 4) Paní Nováková nakoupila v obchodu maso za 237 Kč, ovoce a zeleninu za 139 Kč, pečivo za 28 Kč a tři tvarohy po 18 Kč. Zaplatila bankovkou v hodnotě 500 Kč Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině.Umožňuje dopočítat délku třetí strany takového trojúhelníka, pokud jsou známy délky dvou zbývajících stran. Věta zní: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou libovolného pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma jeho. Pythagorova věta Pomocí Pythagorovy věty dokážeme ze dvou stran pravoúhlého trojúhelníku spočítat chybějící třetí stranu. Věta byla pojmenována podle řeckého filosofa a matematika Pythagora, který ji objevil už v 6. století před naším letopočtem

Slovní úlohy na Pythagorovu větu (procvičovat) Khan Academ

Pythagorova věta - slovní úlohy 1 - úhlopříčka čtverce, obsah obdélníku (znám stranu a úhlopříčku), opřený žebřík o zeď, úhlopříčky v kosočtverci (matematikaCZ) Pythagorova věta - slovní úlohy 2 - papírový drak, stožár upevněný lanem (Radim Špilka Slovní úlohy na Pythagorovu větu Doporučit známému. Id: P4368 Autor: Mgr. Valdemar švábenský Stupeň: ISCED 2 Ročník: 8. ročník ZŠ Předmět: Matematika Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru Téma: Pythagorova věta a její důka Cvičení: Slovní úlohy na Pythagorovu větu. Pythagorova věta v prostoru. Cvičení: Pythagorova věta v prostoru. Toto je aktuálně vybraná položka. Pythagorova věta v prostoru. Naším posláním je poskytovat bezplatné a prvotřídní vzdělávání komukoli a kdekoli

Prezentace obsahující slovní úlohy zaměřené na řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty je určena k přímé podpoře výuky, může být použita i k samostudiu. Je doplněna pracovním listem, ve kterém si žák postupným plněním úkolů upevňuje získané vědomosti Pythagorova věta Pythagorova věta -2- Pythagorova věta -3- Pythagorova věta -4- Pythagorova věta -5- domino Pythagorova věta -6- Mocniny -1- Mocniny -2- Mnohočleny Rozlož, uprav I Rozlož, uprav II Rozlož, uprav III Něco málo k opakování Dobrovolný domácí úkol 5. 3. 2007 R O V N I C E - Pythagorova věta - procvičování 1)Vypočítej uhlopříčku v obdélníku se stranou a = 8 cm, b = 15 cm. 2)Vypočítej obvod a obsah čtverce, když víš, že jeho uhlopříčka měří 10 cm. 3)Vypočítej obvod a obsah rovnostranného trojúhelníku KLM se stranou a = 11 cm. 4)Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku Řešené úlohy - Pythagorova věta Zobrazit 18. 10. 2016 13:44: Martina Balová: ċ. Pythagorova věta v praxi Zobrazit: Slovní úlohy. Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou

V tomto videu si vyzkoušíme různé slovní úlohy s Pythagorovou věto Pythagorova věta, slovní úlohy, pravoúhlý trojúhelník: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Slovní úlohy - online procvičování s okamžitou kontrolou, včetně vysvětlení řešení. Široký záběr témat od malé násobilky až po rovnice a grafy, více než 500 příkladů, vtipná zadání (draci, Harry Potter, Lichožrouti,). Umíme matiku. Umíme česky. Umíme anglicky Pythagorova věta. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C se stranami a, b, c (a, b jsou odvěsny, c je přepona) platí: . a 2 + b 2 = c 2. Pythagorova věta platí pouze pro pravoúhlé trojúhelníky. Pravoúhlost trojúhelníku se tedy pomocí ní dá ověřit Pythagorova věta v prostoru 28.10.2013 22:20 PPT ke stažení zde Animace řešeného příkladu zde Řešené příklady zde Test - 14 otázek zde Pythagorovou větou lze vypočítat stěnovou i tělesovou úhlopříčku kvádru..

Pythagorova věta nám pomůže takovéto úlohy vyřešit aniž bychom museli měřit jakýkoliv úhel v trojúhelníku. Příklad 1: Jsou dány strany trojúhelníku ABC (a = 3, b = 4, c = 6). Zkontrolujte bez měření jakéhokoliv úhlu, zda je tento trojúhelník pravoúhlý Test - Pythagorova věta 3. 1. Jak dlouhá je úhlopříčka obdélníku, který má délky stran 96 cm a 11 dm ? a) 14,6 dm b) 146 cm c) 14,6 cm d) 11,04 dm. 2. Vypočítejte délku druhé strany obdélníka, je-li dána délka jeho strany a délka úhlopříčky: 11 cm a 146 mm. a) 96 mm b) 145,6 mm c) 36 mm d) 3,6 cm. vše vše . Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazi Pythagorova věta - pracovní list. samostatně hledá její uplatnění v příkladě. Klíčová slova: Pythagorova věta, využití, slovní úlohy: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy

Pythagorova věta - Příklady z matematik

 1. Pythagorova věta - slovní úlohy z matematiky (strana 40
 2. Pythagorova věta - řešené příklad
 3. Pythagorova věta v prostoru :: Výuka matematiky a angličtin
 4. Pythagorova věta — online kalkulačka, výpočet, vzore
 5. Pythagorova věta - Procvičování online - Umíme matik
 6. Pythagorova věta v prostoru - Digitální učební materiály RV

Test-slovní úlohy-01 - Příklady z matematik

 1. Pythagorova věta - Wikipedi
 2. Pythagorova věta skolaposkole
 3. Pythagorova věta - Oficiální stránka základní školy Jablůnk
 4. Slovní úlohy na Pythagorovu větu datakabinet
 5. Pythagorova věta v prostoru (procvičovat) Khan Academ

Pythagorova věta ve slovních úlohách - Digitální učební

 1. M a t e m a t i k a - Příklady k procvičen
 2. Pythagorova věta - Výukové materiály - Martina Balov
 3. Pythagorova věta - slovní úlohy z prax
 4. Pythagorova věta - slovní úlohy - YouTub
 5. DUMY.CZ Materiál Test - slovní úlohy - Pythagorova věta

06 Pythagorova věta - slovní úlohy - YouTub

 1. Pythagorova věta: aplikace (2
 2. Konstrukční úlohy - Pythagorova věta
 3. Pythagorova věta :: Výuka matematiky a angličtin
 4. Pythagorova věta - Matematická Wiki Doktora Matiky
 5. Pythagorova věta - slovní úloha z prax

Video: DUMY.CZ Materiál Pythagorova věta - pracovní lis

Pythagorova věta - slovní úlohy

 • Obvod elipsy.
 • Ppp nadané děti.
 • Maska jason.
 • Kardiologické vyšetření brno.
 • Co si sbalit na dovolenou do irska.
 • Gucci boty original.
 • Moucha tse tse velikost.
 • Krevety kung pao.
 • Stavební zákon 2019 pdf.
 • Čím nahradit tvaroh.
 • Avg antivirus recenze.
 • Polský kalendář 2018.
 • Galerie sýpka valašské meziříčí.
 • Stěnové panely skladem.
 • Nová klasická ekonomie.
 • Bentley bentayga 2018.
 • Tolerance výkres.
 • Parní mop.
 • Řezy rafaelo.
 • Válka.
 • Delfín hry.
 • Injekční stříkačka 250ml.
 • Poloha vlaku.
 • Akné léčba.
 • Zábavné hry pro dva.
 • Rozinky kcal.
 • Show jana krause 2018.
 • Sálavé topné panely.
 • Fluorochrom.
 • Dlouhé stráně dolní nádrž hloubka.
 • Slova na y česky.
 • Mobelix matrace 120x200.
 • Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené.
 • Online výpočet ceny auta.
 • Texaský masakr motorovou pilou online.
 • Kultura anarchie.
 • Filipiny 14 dni.
 • Nákupy s ona dnes.
 • Aquarell tattoo.
 • Lms lol.
 • Micetal krém recenze.