Home

Pravidla prezentace

Správná prezentace v PowerPoint

 1. Hledáte pravidla tvorby prezentace v kostce, nebo vás zajímá, jak vytvořit správnou prezentaci? Dvě desatera vám poradí, jak udělat prezentaci v PowerPointu a jak ji správně odprezentovat
 2. Pravidla tvorby prezentace Prezentace slouží jako pomůcka přednášejícímu k vykládání. Posluchače má vtáhnout do problematiky, zaujmout pro dané téma, pomoct jim zapamatovat si důležité informace. Proto je velice důležité pořádně promyslet jak obsah, tak vzhled prezentace
 3. Pravidla pro tvorbu prezentací Text správně nesprávně velikost písma větší než 24 (doporučuje se 30) malé písmo nejde přečíst používají se odrážky s hesly (cca 3 - 7 odrážek na snímek) nepoužívat celé věty a velké množství textu kontrast barev písma a podkladu (tmavý podklad - světlé písmo

20 tipů jak má vypadat prezentace - StudentMa

 1. Prezentace p ředpokládá mluvený komentá ř, text v prezentaci je jen heslovitý, obsahuje základní myšlenky, vede prezentujícího p ři výkladu. • Veškerý text v prezentaci samoz řejm ě musí spl ňovat typografická pravidla. • V prezentaci používejte grafy, schémata, obrázky, graficky zpracované informace se lép
 2. Pravidla pro tvorbu prezentace Obecná pravidla • dodržet jednotný vzhled (styly: pozadí, písmo, barvy, animace, přechody) - různorodost působí rušivě • na každý snímek (slide) nejvýše pět odrážek, každá odrážka do pěti slov (±) • myšlenky zformulovat do klíčových hesel a při prezentaci je dále rozvést (mluven
 3. Pravidla hodnocení prezentace - PowerPoint Žák samostatně a intenzivně pracuje na zadaném úkolu i doma - ěhem samostatné a intenzívní práci na zadaném úkolu žák nevyrušuje ostatní kolegy. Práce musí být soustředěná a klidná. Pokud žák zadání nerozumí, kontaktuj
 4. Nebojte se vložit do prezentace i obrázky - upoutají pozornost, dodají prezentaci na zajímavosti, musí být názorné. Velké množství animací, létajících textů nebo blikajících obrázků ztěžuje orientaci diváků, rozptyluje pozornost. Na konci prezentace je vhodné ji krátce shrnout a uvést zdroje, z nichž se čerpalo
 5. Typografická pravidla Pravidla, pro grafickou úpravu textu. Jejich dodržováním snadno dosáhneme profesionálního vzhledu. Proč je dodržovat? Arial pro prezentace). - V delších textech se však používá patkové písmo, protože patky vedou oči při čtení řádku (např. Times Roman), obvykle velikosti 10-12

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

Anotace: Prezentace o barvách - základní pravidla. Autor: Lukáš Križko (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu další materiály k tomuto očekávanému výstupu Pravidla a doporučení pro prezentace 1. Jednotný vzhled (pozadí, písmo, přechody a animace). 2. Všechny snímky tvoří přehledný a strukturovaný celek. 3. Nadpisy graficky odlišit (velikost, barva, font písma). 4. Texty stručné, uvedeny v bodech pomocí odrážek (na snímku max. 7 odrážek, v každé max. 7 slov). 5 Pravidla jsou vytvo řena tak, aby umožnila všechny tyto vlastnosti. Až n a několik výjimek umožňuje volejbal všem hrá čům hrát jak na síti (p ři útoku), tak i vzadu v poli (v obran ě nebo podávat). William Morgan, který hru vytvo řil, by ji ješt ě stále poznal, protože volejbal si i po dlouhých letech zachova Pravidla házené Výtah z plného znění pravidel. Vzhledem k předpokládanému rozsahu učebnice prezentujeme nejdůležitější pravidla tak, aby bylo možné pochopení hlavních principů hry. Podrobný obsah jednotlivých pravidel, jejichž základní znalost je nezbytná pro aktivní participaci ve výuce, je obsahem publikace. Pravidla. Házená se hraje na hřišti o rozměrech 20×40 metrů. Čáry vymezující hrací plochu na delší straně se nazývají postranní čáry. Kratší strany hrací plochy ohraničují brankové čáry (mezi tyčemi branky) a vnější brankové čáry (po stranách branky)

prezentace na pravidlech českého pravopisu. Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel Pravidla silničního provozu. Zákon o silničním provozu s komentářem. Zákon o silničním provozu doplněný komentáři a vybranými judikáty, ale především spoty a animacemi, je určen každému, kdo hledá názornou odpověď na otázky týkající se správné aplikace pravidel silničního provozu v každodenním provozu Při psaní textů dodržujeme základní typografická pravidla, aby text vypadal dobře, aby se dobře četl a abychom se vyhnuli chybám v sazbě textu (tj. jak má tištěný text vypadat).Jejich dodržováním snadno dosáhneme profesionálního vzhledu, jímž zcela jistě zaujmeme například při předkládání vlastního životopisu v novém zaměstnání Jestli chcete, aby si lidé něco odnesli, nezavalte je informacemi. Držte se jednoduchého pravidla: co myšlenka, to jeden slide. A také platí, že prezentace není tahák pro vás. Nemusíte tedy na slidy otrocky vypisovat všechno. Dejte tam raději jeden výrazný obrázek nebo fotku související s tím, o čem právě mluvíte

Prezentace se zabývá rozdělením hub na jedlé, nejedlé a jedovaté. V každé kategorii ukazuje ty nejznámější. Zároveň jsou uvedeny základní pravidla při sběru hub. Autor: Mgr. Jarmila Hájková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu Držte se proto pravidla, že na každé stránce bude maximálně jedna myšlenka, jedno sdělení účastníkům. Nedávejte na každou stránku prezentace logo vaší firmy Máte za sebou dvacet minut prezentace a účastníci stále nevědí, kdo jste a jakou reprezentujete firmu? Máte vážný problém Pravidla Volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18×9 metrů , které je rozděleno na čtvercové poloviny střední čárou , nad kterou visí jeden metr vysoká síť , která je napnuta tak, že její horní hrana vede nad zemí ve výšce 2,43 m při zápasech mužů, resp. 2,24 m při zápasech žen Netiketa je pojem označující etiketu v online prostředí neboli zásady chování na internetu. Nejde však o žádný ucelený systém zásad, který je nutno dodržovat, neboť existuje. Povinná pravidla pro prezentaci SH01 a SHR Výběr tématu - v první hodině (nabídka témat zde) Odevzdání prezentace - nejpozději jeden týden před termínem prezentace (flash disk nebo mailem hlavnímu vyučujícímu). Nebude-li prezentace odevzdána včas, ztráta 3 bodů

Příspěvek je ukázkou z knihy Marty Meškové Motivace žáků efektivní komunikací, kterou vydalo nakladatelství Portál. Úryvek předkládá základní pravidla interakce a komunikace v pedagogickém procesu. Kniha dále obsahuje kapitoly Komunikace učitele, Adaptační procesy, slaďování učitele a žáka či Motivace žáka Vítejte na stránkách Pravidla českého pravopisu online . Webová prezentace se připravuje a plánujeme pro Vás brzké spuštění. Žádný zákon nestanovuje závaznost Pravidel českého pravopisu. Pravopisná zvyklost češtiny je ustalována a sjednocována Ústavem pro jazyk český a školskou soustavou. Ústav pro jazyk český. Pravidla basketbalu 2017 Pravidlo jedna - Utkání Říjen 2017 Strana 5 z 90 Veškeré zmínky o trenérech, hráčích, rozhodčích atd. uvedené v těchto pravidlech v mužském rodě se aplikují rovněž na ženy. Jedná se pouze o pomůcku pro zjednodušení praktického výkladu. PRAVIDLO JEDNA - UTKÁNÍ Čl. 1 Definic Dodržovat gramatická a typografická pravidla. Na posledních snímcích téma shrnout, uvést zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Přednes prezentace Důležitá je příprava předem - několikrát na nečisto vyzkoušíme, změříme čas. Ověříme funkčnost zařízení i prezentace na místě Pravidla správné prezentace 5 x 5 - 5 odrážek, 5 slov. Hesla, ne věty! Bezpatkové písmo, velikost min. 24. Kontrastní pozadí a písmo. Vhodné zvýraznění textu. Jeden styl písma. Obsah > Vzhled Nenadužívat a držet se jednoho stylu přechodů a animací

Téma: Pravidla prezentace - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva : Pravidla prezentace. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo, pracují analyticky s vlastními čtenářskými dovednostmi a znalostmi Zásady správné prezentace. Používej písmo o velikosti min. 18 - 20, tučné; Používej maximální kontrast barev písma a pozadí; Nepoužívej dlouhé texty v jednom snímku, text zkrať a užij odrážky nebo krátké odstavce (max. 5 odrážek v jednom snímku

Profesionální prezentace vám pomůže získat klienty, přesvědčit nadřízené, nadchnout publikum na konferenci nebo vyhrát tendr. Od roku 2010 jsme vytvořili pro naše české i mezinárodní klienty desetitisíce slajdů. Víme, jak vypadá dobrá prezentace a jak ji připravit Pravidla pro vytvoření prezentace Práce se snímky, animace a efekty v pre-zentaci Multimediální prvky v prezentaci Nastavení jazyka a pravopisu Kniha vám odpoví na otázky: Jaké jsou verze programu MS PowerPoint? Jak převést text z Wordu do prezentace? Jak vytvořit samospustitelné CD s prezen-tací Další pravidla. Vybrané klávesové zkratky. Editor textového pole prezentace si řádky zalamuje sám. Předložky musíme od dalšího slova oddělit smazáním obyčejné mezery a vložením tvrdé (nezlomitelné) mezery. Vložení tvrdé mezery. Alt + 0160 Používání a kombinování písem Pro tištěné texty: písmo patkové, např. Times New Roman Pro prezentace: písmo bezpatkové, např. Arial Nadpisy mohou být písmem bezpatkovým, je výraznější, řez obyčejný nebo tučný. Ideální velikost písma je 12 bodů. Od objevu knihtisku se postupně ustálila pravidla sazby

Typografická pravidla - prezentace - Seminarky

Prezentace Google - zdarma vytvářejte a upravujte

Pravidla, Manuál, Prezentace MESOH. Rada města Boskovice schválila na svém jednání dne 3. března 2020 Pravidla a Manuály MESOH. Odkazy. Pravidla MESOH 2020 Boskovice [PDF, 186 kB] Příloha č. 1 k Pravidlům MESOH - Odpadový dotazník - závazek k ekologickému nakládání s odpady [PDF, 168 kB Rozhodčí •a) dbá, aby byla dodržována pravidla fotbalu, •b) řídí utkání ve spolupráci s asistenty rozhodčího a čtvrtým rozhodčím, pokud je delegován, •c) zabezpečí, aby míče určené ke hře, odpovídaly požadavkům pravidla 2, •d) zabezpečí, aby výstroj hráčů odpovídala požadavkům pravidla 4, •e) měří dobu hry a dělá si poznámky o průběhu. Basketball - Pravidla Trestný hod Trestný hod je trest uvalený rozhodčím na hráče, kteří užívají nadměrně dotek, at již nahodile, či záměrně, aby získali výhodu nad soupeřem. Trestný hod lze provést různými způsoby. Když se hráč nedovoleně dotkne soupeře, je to hodnoceno dvěma trestnými hody, pokud střela. Pravidla prezentace politických stran v rámci volebního roku 2018 Obchodní oddělení THMP 8. 6. 2018 . Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz IČ: 256 72 541 | DIČ: Z 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl , vložka 540 Jak už to tak bývá, rad a názorů je mnoho, jen si z nich musíme vybrat ta pravidla, která platí. My jsme většinou vycházeli z pravidel Internetové jazykové příručky. A na závěr ještě zdůrazníme, že jedním z nejdůležitějších pravidel je dodržování jednoty v rámci textu - pokud pravidla umožňují více variant.

Barvy - základní pravidla - Digitální učební materiály RV

Pravidla basketbalu . Basketbal hrají dvě družstva, každé s pěti hráči. Úlohou každého družstva je vhodit míč do soupeřova koše a soupeři zabránit, aby získal míč nebo dosáhl koše. Míč se smí přihrávat, házet, odrážet, kutálet nebo se s ním může driblovat v libovolném směru. Vítězem hry je to družstvo. Pravidla pro prezentace do předmětu Výchova k občanství, 6. ročník. Každý žák. bude během pololetí . alespoň jednou prezentovat události, které se odehrály v ČR a ve světě. Učíme se tak pracovat s různými typy informací, vhodnou formou je předávat do společnosti a v neposlední řadě sledujeme dění kolem nás PRAVIDLA TVORBY PREZENTACE. VZOR PREZENTACE. a) Pozadí prezentace by mělo být tmavé a písmo světlé. b) Preferuje se typ písma bezpatkové (Arial), řez písma obyčejné. c) Velikost nadpisů se doporučuje 32, velikost základního textu 28 (nebo minimálně 24) Pokud jste někde našli informaci, jaká minimální velikost písma se hodí do prezentace (sám jsem našel na webu údaje 14 pt, 18-24 pt, 20 pt, 24 pt), považujte je přinejlepším za orientační. Existuje dokonce pravidlo 10-20-30 - 10 slajdů na 20 minut, velikost písma 30 pt. Jak vidíte, máte na výběr od 14 do 30 pt Hraje se obvykle ve dvojicích, přičemž týmy jsou od sebe odděleny sítí na hřišti o rozloze zhruba třetiny tenisového hřiště. Hrací plocha je ale částečně lemována zdmi, které mohou hráči v rámci pravidel využívat ve svůj prospěch (více v sekci pravidla)

Je lepší prezentace s deseti snímky na 5-10 minut, než prezentace se 100 snímky na celou hodinu! Pokud do prezentace nakopíruješ půlku Wikipedie, tak je to úplně k ničemu! Základní pravidla - písm Title R. Fialova - prezentace Author: hruskova Created Date: 4/29/2010 1:37:21 PM Keywords (

Pravidla házené - Fakulta tělesné výchov

 1. 5 Barevné schéma - všechny stránky prezentace by měly vycházet ze společného základu. Obvykle bývá sjednocujícím prvkem prezentace pozadí a typ písma. Pozadí snímku může vhodně dokreslovat rámec té-matu, nemělo by však na sebe strhávat veškerou pozornost
 2. (1) Pravidla požárního sportu se vztahují na všechny soutěže v požárním sportu organizované na území České republiky, kterých se zúčastňují příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky nebo zaměstnanci nebo členové jednotek požární ochrany
 3. Pravidla tenisu Tak tady jsou opravdu základní pravidla tenisu,kterými se řídí jak závodní hráči,tak i rekreanti,kteří si jdou jednou za čas jen tak zahrát.Jo a abych nezapomnel jsou tady i informace,které se týkají kurtů a jejich vlastností(délka,šířka,..) a mnoho dalšího.Jen si to přečtěte a uvidíte. Mezinárodní tenisová federace (ITF) je hlavní autoritou pro.
 4. Pravidla basketbalu ve zkratce 1.pravidlo - hra 2.pravidlo - rozměry a zařízení 3.pravidlo - rozhodčí a jejich povinnosti 4. pravidlo - hráči, náhradníci, trenéři 5. pravidlo - měření času 6. pravidlo - pravidla hry 7. pravidlo - přestupky 8. pravidlo - osobní chyby 9. pravidlo - technické chyb
 5. Na horách › Informace a Pravidla › 10 pravidel FIS pro chovaní na sjezdových tratích. 10 pravidel FIS pro chovaní na sjezdových tratích. Film desatero FIS pravidel. 10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích | PDF 516 kB.
 6. Prezentace - pravidla a postupy Na za čátek je d ůležité si uv ědomit, co to vlastn ě prezentace je a k čemu slouží. Úmluva: zde v textu budeme vždy uvažovat prezentaci elektronickou, tedy prezentaci vytvo řenou pomocí speciálního prezenta čního programu, z nichž nejznám ější

Házená - Wikipedi

prezentace: pravidla českého pravopis

BESIP - Pravidla silničního provoz

Hledáte pravidla tvorby prezentace v kostce, nebo vás zajímá, jak vytvořit správnou prezentaci program pro tvorbu prezentace 123 Prezentace - snadná prezentace vás i vaší společnosti jen za 5 minut zadáním základních údajů - Katalog shareware a freeware k bezplatnému stažení sofware. Základní typografická pravidla při tvorbě dokumentů 1. Vhodné písmo (je pěkné a je na systémech Windows všude dostupné) a) patkové (serif): Bookman Old Style, Georgia, Palatino Linotype b) bezpatkové (sans‐serif): Verdana, Tahoma 2 Principy a pravidla územního plánování (PaP) - výsledek výzkumného projektu zadaného Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Stále aktualizovaný ucelený studijní a metodický materiál, jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování, mj. jako podpor

Pravidla chování v ŠJ | Základní škola a mateřská škola

Typografická pravidla - Milan Kerslage

Martin Veškrna – vývoj a programování v MicrosoftZŠ Břečťanová - Fotogalerie

Volejbal - Wikipedi

 1. Pravidla netikety. Netiketa je pojem označující etiketu v ..
 2. Motivace žáků efektivní komunikací: Pravidla interakce a
 3. Pravidla českého pravopisu onlin
 4. Jak správně prezentovat - Správná prezentace v PowerPoint
 5. Zásady správné prezentace - Gymtr
 6. Tvorba prezentací PowerPoint profesionálně odprezentu
Energocentrum Vítkovice | Skupina ČEZ - O SpolečnostiSpálov | Skupina ČEZ - O Společnosti
 • Eone.
 • Hudební nástroje v symfonickém orchestru.
 • Parallax 3d effect.
 • Intel gma 4500mhd driver windows 10 download.
 • Mistr světa v šachu 2018.
 • Nejlevnější paruky.
 • Native barva na vlasy.
 • Ursula andress belmondo.
 • Jak dlouho schne barva na zdi.
 • Krůtí maso recepty albert.
 • Air jordan 17 retro.
 • Samopal vzor 61.
 • Brisko v 10tt.
 • Ikea klikni a dovezeme.
 • Králík klíště u oka.
 • Kamenný koberec hradec králové.
 • Křeček se nehýbe.
 • Výška umyvadla.
 • Sipky na caj.
 • Koralky tygri oko.
 • Aluprof mb 86.
 • Módní design vysoká škola.
 • Vynechani menstruace po ukonceni kojeni.
 • Sekačka honda hrg 536 vl.
 • Malý pitaval z velkého města dvd.
 • Mastopatie diskuze.
 • Rozvoz nákupů olomouc.
 • Zakusky bez masla.
 • Xenonová výbojka princip.
 • Kofein odvykání.
 • Infectoscab koupit.
 • Zazitkovy vylet.
 • Vyvřelé horniny výlevné.
 • Očkování martinik.
 • Sníh 2018.
 • Windows tapety.
 • Goldeneye 007 pc.
 • Kulová plocha.
 • Jezdecké potřeby valašské meziříčí.
 • Sony xperia xa1 pink.
 • Váha dítěte v 8 měsících.