Home

Průběh hlavního líčení

Hlavní líčení - Iurium Wik

= hlavní líčení má určitý pravidelný průběh, zejména § 205 a § 206 trestního řádu upravuje počátek hlavního líčení (sdělení věci a přednesení obžaloby). Následuje proces dokazování , což je klíčová část hlavního líčení, které vždy začíná výslechem obžalovaného, další průběh dokazování záleží čistě na úvaze předsedy senátu Průběh hlavního líčení. Hlavní líčení zahájí předseda senátu sdělením věci, která bude projednávána. Poté zjistí, zda se dostavily osoby, které byly předvolány. Nedostavil-li se obžalovaný, rozhodne soud, zda lze hlavní líčení přesto provést. Poté vyzve státního zástupce, aby přednesl obžalobu HLAVA TŘINÁCTÁ HLAVNÍ LÍČENÍ Oddíl první Příprava hlavního líčení § 196 Doručení obžaloby (1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho.

Salačová nepotvrdila, že by peníze byly pro Ratha, říká

dán průběh hlavního líčení, kdy procesní funkce obžaloby, obhajoby a rozhodování ve věci jsou rozděleny, a je tak dán kontradiktorní charakter hlavního líčení. Hlavní líčení má tedy podobu sporu, kdy na jedné straně stojí obžaloba a na straně druhé obhajoba V návaznosti na roli medií při hlavním líčení bych však chtěl upozornit na skutečnost, která dle mého názoru může ovlivnit zásadním způsobem průběh hlavního líčení. Nemám teď na mysli skutečnost, že média mohou svou činností vyvíjet nátlak na orgány justice, aby bylo rozhodnuto určitým způsobem a tím. Průběh hlavního líčení zahrnuje: počátek hlavního líčení - zahrnuje mj. sdělení věci, která bude projednávána, zjištění, zda se dostavily osoby, které byly předvolány nebo vyrozuměny, přednesení obžaloby, zjištění, zda poškozený navrhuje, aby pachateli byla uložena povinnost k náhradě škody průběh hlavního líčení - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Hlavní líčení se následně koná zásadně veřejně. Veřejnost lze i vyloučit, k tomuto jsem se vyjadřoval v jednom z minulých článků. Průběh hlavního líčení se následně rozděluje na: a) počátek hlavního líčení, b) dokazování v hlavním líčení, c) závěr hlavního líčení a. d) rozhodnutí soudu v hlavním. Samotný průběh hlavního líčení, zejména u monstrprocesů, byl veřejným dramatem, ovšem s velmi pečlivě vybraným obecenstvem. Jednání mělo prostřednictvím rozhlasových vstupů otřást veřejným míněním. Na takový proces obvykle navazovaly procesy menšího či lokálního rozsahu, opět s předem připraveným scénářem Ve třetí kapitole je pojednáno o přípravě hlavního líčení. Tato příprava je nesmírně důležitá pro zdárný průběh celého hlavního líčení. Obsahem čtvrté kapitoly, rozdělené do čtyř částí, je samotný průběh hlavního líčení. První část rozebírá zahájení hlavního líčení

ODDÍL DRUHÝ Veřejnost hlavního líčení § 199 (1) Hlavní líčení koná soud zásadně veřejně. (2) Má přitom na zřeteli, aby občanům byla poskytnuta v nejširší míře příležitost sledovat projednávání věci soudem a aby se co nejúčinněji projevilo § 200 (1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo. Oddíl druhý Veřejnost hlavního líčení § 199 (1) Hlavní líčení koná soud zásadně veřejně. (2) Má přitom na zřeteli, aby občanům byla poskytnuta v nejširší míře příležitost sledovat projednávání věci soudem a aby se co nejúčinněji projevilo výchovné působení trestního řízení na širokou veřejnost ve smyslu jejího aktivního zapojení do úsilí. (1) I když veřejnost nebyla vyloučena podle § 200, může soud odepřít přístup k hlavnímu líčení nezletilým a těm, u nichž je obava, že by mohli rušit důstojný průběh hlavního líčení. Může také učinit nezbytná opatření proti přeplňování jednací síně. (2) I když veřejnost byla vyloučena podle § 200, může soud z důležitých důvodů povolit. protokol o hlavním líčení - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

8.2.16.2. Hlavní líčení - clovekvpravu.c

 1. Nejvyšší státní zastupitelství je vrcholným článkem soustavy státního zastupitelství. V souladu se zákonem vykonává metodickou, kontrolní a řídicí činnost. Zvláštní oprávnění nejvyššího státního zástupce (dovolání, kasační oprávnění) přispívají k dosažení spravedlnosti v trestním řízení. Nejvyšší státní zástupce může zasáhnout ve.
 2. Průběh hlavního líčení. řízení a počátek hlavního líčení (§ 203 až § 206 TŘ) : stěžejní role předsedy senátu/samosoudce. prezence + zachování zákonných lhůt na přípravu k jednání; splnění podmínek pro konání hlavního líčení či odročení jednání, popř. provedení důkazu mimo hlavní líčení
 3. (1) I když veřejnost nebyla vyloučena podle § 200, může soud odepřít přístup k hlavnímu líčení nezletilým a těm, u nichž je obava, že by mohli rušit důstojný průběh hlavního líčení. Může také učinit nezbytná opatření proti přeplňování jednací síně

Trestní řád - HLAVA TŘINÁCTÁ - HLAVNÍ LÍČENÍ - Podnikatel

Po skončení své výpovědi máte právo zůstat v jednací síni a sledovat dále průběh hlavního líčení, a to i v následujících dnech až do vynesení rozsudku. Poté, co opustíte budovu soudu, promluvte si s blízkou osobou o pocitech, které vás v průběhu hlavního líčení provázely a o všem, co považujete v této. Průběh trestního řízení část druhá - Řízení před soudem prvního stupně, veřejné a neveřejné zasedání doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. Trestní řád rozeznává následující stádia: Přípravné řízení Předběžné projednání obžaloby Hlavní líčení Opravné řízení Vykonávací řízení Část II HLAVA TŘINÁCTÁ Hlavní líčení ODDÍL PRVNÍ Příprava hlavního líčení § 196 Doručení obžaloby (1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, § 197 Náhradní soudce (1) Bude-li hlavní líčení podle očekávání trvat delší dobu, zařídí předseda senátu, aby se. Zákon o soudech a soudcích (§ 6 odst. 3) reguluje pořizování zvukových záznamů tak, že stanoví ohlašovací povinnost pro osobu, která si hodlá průběh hlavního líčení nahrávat. Pořizovat zvukové záznamy tak lze pořizovat pouze s vědomím předsedy senátu nebo samosoudce

Průběh trestního řízení část první - Přípravné řízení trestní doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. Univ. Priv. Prof. Trestní řád rozeznává následující stádia: Přípravné řízení Předběžné projednání obžaloby Hlavní líčení Opravné řízení Vykonávací řízení Část I. Přípravné řízení trestní Historie přípravného řízení v českých. Jestliže obviněný byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 tř. ř. řádně poučen o právu ve své trestní věci nevypovídat a poté při vědomí, že průběh hlavního líčení bude zvukově zaznamenán, rozhodl se sám vypovídat, tedy dobrovolně poskytl svůj hlasový vzorek Kořán dnes také ostře zkritizoval průběh hlavního líčení. Předsedkyně soudního senátu Markéta Binderová podle něj upřela oběma obviněným právo na spravedlivý proces. Řekl, že náležitě nevyslechla některé svědky, kteří nepodporovali tvrzení obžaloby, čímž mohla znevýhodnit obhajobu Parkanové i Staňka

Trestní řízení - průběh, zásady, zastoupení Státní zástupce zastupuje během trestního řízení stát při ochraně veřejného zájmu. Účastní se hlavního líčení. Státní zástupce vykonává dozor nad zachováním zákonitosti v přípravné fázi trestního řízení. Také má právo pronést závěrečnou řeč Kořán v úterý také ostře zkritizoval průběh hlavního líčení. Předsedkyně soudního senátu Markéta Binderová podle něj upřela oběma obviněným právo na spravedlivý proces. Řekl, že náležitě nevyslechla některé svědky, kteří nepodporovali tvrzení obžaloby, čímž mohla znevýhodnit obhajobu Parkanové i Staňka

HLAVNÍ LÍČENÍ - Univerzita Karlov

Vražda po kapkáchProces H: Den čtvrtý — Česká televize

Video: Trestní řízení - Policie České republik

 • Veletrh lodí praha.
 • Excalibur army logo.
 • Kurz instruktor aerobiku brno.
 • Nábytkové trezory.
 • Heavenly hiraani tiger lily hutchence geldof.
 • Lepení polystyrenu pěnou.
 • Elektrický otvírák na víno tescoma.
 • Lindex oblečení katalog.
 • Národní gardy francie.
 • Eshop wordpress theme.
 • Csfd cz film 497625.
 • Primark praha mapa.
 • Luční květiny atlas.
 • Smoothie mixer sencor alza.
 • Youtube nam nam bobik.
 • Frequency festival 2019.
 • Html table or div.
 • Osteoporoza cviky video.
 • Apertuv syndrom mentální.
 • Nana rapper.
 • Zdeny komin cena.
 • Tkaná nebo netkaná textilie.
 • Vládce nero.
 • Jurský svět zánik říše csfd.
 • Timbal gastronomie.
 • Kdy sbírat pampelišky.
 • Řecká tortilla.
 • Onan bible.
 • Kosatka film.
 • Tom odell the another love.
 • Vodiče a izolanty.
 • Pštrosí vejce výfuk prodej.
 • Vodiče a izolanty.
 • Cs beton obrubník.
 • Bj blazkowicz old.
 • Dřevojas prodejny.
 • We are number one piano.
 • Lotos semena.
 • Co je scrambler.
 • Pletený puf bazar.
 • Zázrak na 34 ulici.