Home

Řecké báje postavy

Původní texty, obrázky, nebo zdrojový kód těchto stránek nesmí být bez souhlasu šířeny. Tento web používá soubory cookie, přítomností zde s tím souhlasíte Kniha: Staré řecké báje a pověsti Autor: Eduard Petiška Přidal(a): Crazy Prométheus. Prométheus - stvořil lidi z hlíny a vody a učil je, radil jim, přinesl jim z Diova paláce oheň, byl potrestán přikováním mezi nebem a zemí a každé ráno k němu přilétal orel a vykloval mu játra, která mu později dorostla

Európa byla dcerou krále Agénóra a jeho manželky Télefassy a měla pět bratrů (jmenovali se Kadmos, Foiníx, Kilix, Fíneus a Thasos). V řecké mytologii je Európa známá tím, že byla tak krásná, že se do ní zamiloval sám Zeus Další postavy: Zeus, Hádés a Poseidón: Řecké báje a pověsti (E.Petiška). Knížka Staré řecké báje a pověsti obsahuje mnoho starověkých bájí a pověstí. Lidé si tehdy ještě nedokázali odůvodnit různé přírodní úkazy, a tak si vymysleli bohy, kteří tyto jednotlivé přírodní úkazy zastupovali. Lidé bohům předkládali oběti, aby si je usmířili Řecké báje a pověsti Prometheus Prométheus byl potomkem posledních Titanů a cítil se na zemi velmi osaměle.Proto stvořil z hlíny první lidi a bohyně Athéna jim vdechla do neživého těla ducha.Prométheus je učil všemu, co znal, odhalil lidem umění a lidé se všem Řecká mytologie je z mýtů a legend starých Řeků, pojednávajících o bozích a hrdinech, povaze světa či vzniku a významu řeckého kultu a rituálů, které jsou součástí náboženství starověkého Řecka.Moderní badatelé studují mýty ve snaze zjistit více o náboženském a politickém zařízení starověkého Řecka - jeho civilizace - a pochopit samotnou povahu.

Read like me

Vznik světa a bohů Řečtí bohové Úlohy bohů Titáni Další postavy Zeus, Hádés a Poseidón Řecké báje a pověsti: Staré řecké báje a pověsti. Eduard Petiška Eduard Petiška: Básník, prozaik, autor knih pro děti a mládež, dramatik, esejista a význačný překladatel Eduard Petiška (14.. Kniha: Staré řecké báje a pověsti. Autor: Eduard Petiška. Přidal(a): Jess . Eduard Petiška - Český básník, prozaik, dramatik, esejista, autor knih pro děti a mládež. - Narodil se roku 1924 v Praze Jedna ze tří Gorgon, ale jako jediná smrtelná. Měla dvě sestry, Sthenó a Euryalé. Byla dcerou mořského boha Forkýna (strážce hlubin a hlídač mořských nestvůr) a jeho ženy Kéty (byla od narození stará a ošklivá, proto není divu, že zosobňovala všechn STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. PROMÉTHEUS Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V pov ětří létala hejna pták ů a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal pta čímu zp ěvu. Na zemi chyb ěl člov ěk Úvod » Literatura » Čtenářský Deník » Stare řecké báje a pověsti. Stare řecké báje a pověsti. 26. 6. 2009. STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. Eduard Petiška, Václav Fiala, 15.vydání, Ottovo nakladatelství, 2006, 191 stran. - Postavy hlavní: Orfeus, Eurydik

In Staré řecké báje a pověsti. Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2001 (11. vydání tamtéž). Ilustrovala Lucie Dvořáková. Celkový počet stran: 213. ISBN: 80-00-00910-2. DOBA A MÍSTO: Malá Asie (Frýgie), pravděpodobně 8. - 7. století př.n.l. HLAVNÍ POSTAVY Odysseovi bylo divné, že se vyslaní zvědové dlouho nevracejí. I vydal se za nimi a zjistil, jaké kouzlo je tam zdržuje. Plakali a naříkali, když je silou odváděl zpět k lodím a měl co dělat, aby mu nakonec ještě neutekli ODYSSEOVY CESTY Postavy: Odyseus - ithatský král, Polyfémos - kyklop, Ailos - vládce větrů, dívka - dcera krále Laysrigonské země, královna a král-vládci laistrygonské země, Kirké - kouzelnice, Eurylochos -kormidelník Odysseovy lodi, Hermes - posel bohů, Teiresius -věštec z podsvětí, Odysseova matka, Agamemnón - velitel z války na Tróju, Achilleus - největší z reků. Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti Řečtí bohové: Nejmocnějším bohem byl Zeus(u Římanů Jupiter). Byl pánem nebes i země, ovládal bouře, hromy a blesky. Od Dia pocházelo štěstí i neštěstí, sláva i bohatství. Manželkou Diovou byla bohyně Héra(Juno). Zároveň byla i jeho sestrou Personifikované postavy řeckého božstva, polobohů, titánů či lidí jsou poplatné charakterům lidí v průřezu staletími. Řecké báje a pověsti bych zařadila mezi elementární díla lidského vzdělávání. Kniha je pro malé i velké čtenáře. Pomohla vám tato recenze

Řecká mytologie - postavy

Eduard Petiška - Potopa (Staré řecké báje a pověsti) K vládci bohů, Diovi, se donesla zvěst o tom, jak jsou lidé zkažení a zlí. Chtěl se přesvědčit, zda je to pravda a sestoupil na zem. S lítostí a rozhořčením všude poznal, že jsou lidé horší, než vyprávěly pověsti. Jednoho večera došel Zeus k paláci. Báje (mýty) vyprávějí o tom, jak si lidé kdysi představovali vznik světa. V bájích se vyskytují zejména postavy bohů a bájných bytostí. Soubor mýtů vztahujících se k určité kultuře se nazývá mytologie. Známá je především řecká mytologie. Báje jsou psány prózou i veršem Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti - Faethón. Místo děje: Řecko. Postavy: Faethón - lehkomyslný mladík toužící po slávě Hélios - jeho otec, bůh slunce. Obsah díla: Mladý Faethón přiběhl matce a stěžoval si, že mu kamarádi nevěří, že jeho otcem je bůh. Matka ho utěšovala se seznámí s knihou Staré řecké báje a pověsti, s jejími postavami, nestvůrami. Každý pracuje se svou . pověstí. Snímek č. 4 - Eduard Petiška. Snímek č. 5 - bájná hora Olymp. Snímek č. 6 - bronzovo - mramorová socha Dia. Snímek č. 7 - Hádes a pes Kerberos. Snímek č. 8 - Poseidon. Snímek č. 11 - Apollón mozaik

Řecké mýty a báje Vypracovala: 5/ Charakterizujte hlavní postavy v ukázce. Hektor - syn trojského krále, Achilleus - řecký bojovník, zranitelné místo měl jen na patě, Patroklos - Achilleův přítel. 6/ Popište (na základě četby z knihy) děj Čtenářský deník. ZÁPIS O PŘEČTENÉ KNIZE: Napíši Vám body, které by v zápisu neměly chybět: 1. Název knihy 2. Autor knihy 3. Ilustrac

Staré řecké báje a pověsti, Eduard Petiška, e-kniha . Staré řecké báje a pověsti je pravděpodobně nejznámější kniha Eduarda Petišky, která obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež.Jednotlivé příběhy pojednávají o řeckých bozích, hrdinech, mýtických postavách a nestvůrách Obě tyto postavy však nejsou zcela totožné a Mars rozhodně byl bohem významnějším. Hefaistios: Héfaistos je syn Dia a Héry. V řecké mytologii byl bohem ohně a kovářství, jeho římský ekvivalent je Vulkán (latinsky Vulcanus). Héfaistos byl ošklivý a slabý hned po svém narození. Vlastní matka ho pro jeho nedokonalost.

Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti. Vybrané báje Nejprve s dětmi přečteme 3 - 5 bájí. Nyní vytvoříme kruh, žáci předvádějí jednotlivé postavy a ostatní hádají, o koho jde. Postavy se mohou pohybovat, ale nesmí mluvit, či vydávat jiné zvuky. Učitel nyní vstoupí do role Háda - boha podsvětí Jako hlavní postavy bychom určitě považovali všechny olympijské bohy v čele s tím nejvyšším, samotným Diem. Mezi další známé postavy patří Perseus, Heraklés, Prométheus apod. HODNOCENÍ A DOJMY. Řecké báje a pověsti jsem měla ráda již jako malá a toto není poprvé ani naposled, kdy jsem si tuto knihu od Eduarda. Viz také báje. Zeus (Jupiter, jméno skloňováno Dia, Diovi...) Syn Krona a Rheie, nejvyšší bůh. Narodil se na Krétě v jeskyni v pohoří Ída (občas se uvádějí i jiné jeskyně na Krétě). Zde jej matka uschovala před jeho otcem titánem Kronem, který ze strachu před naplněním proroctví, že bude jedním ze svých synů.

Téměř všechny postavy řeckého bájesloví žijí dodnes v té podobě, jakou jim on vtiskl, a proslulá díla slavných malířů a sochařů všech dob jim zajišťují trvání navěky. * Starověké báje a pověsti je kniha, která patří mezi m STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI 1.) autor: Eduard Petiška 2.) nakladatelství Albatros, Praha, rok 2005 3.) literární žánry: báje a pověsti 4.) děj se odehrává: ve stoletích před narozením Krista, ve starověkém Řecku 5.) v knize se objevují bohové a hrdinové 6.) Prométheus (hodný, chytrý a odvážný Řecké báje. Klasické řecké báje, stručně převyprávěné, s ilustracemi. S ohromným strachem jsem se podívala klíčovou dírkou dveřmi z ložnice a zahlédla v obývacím pokoji 3 postavy. Mobil, kterým bych mohla zavolat policii, jsem bohužel měla právě v obýváku, ale tam bych nešla ani za milion. Celou noc jsem se. 1. vyprávění musí obsahovat přímou řeč alespoň některé postavy. 2. vyprávění musí mít odstavce (odsazení prvního řádku) a osnovu (v bodech) Staré řecké báje a pověsti (4 báje dle valstního výběru) V pdf zde. Audiokniha:.

Staré řecké báje a pověsti - postavy podrobně Rozbor-dila

Podle báje hydru nakonec zabil Hérakles. Strašné pověsti o této stvůře způsobily, že je dodnes považována za symbol obludnosti. zuřivé a nezkrotné stvoření. Tito tvorové žili podle řecké mytologie divokým a nevázaným životem v Thessalii. Všechen čas trávili bouřlivými a prostopášnými radovánkami Učivo: E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti - Perseus Zadání: Práce s textem Hravá literatura str. 12-13 - Perseus (Po přečtení úryvku vypracuj všechna cvičení 1-8). Ke kontrole neposílejte, řešení vám poskytnu ve škole EDUARD PETIŠKA - STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI (Prométheus, Tantalos, Heraklos, Daidalos a Ikaros, Theseus) - postavy, obsah, hodnocení Eduard Petiška_Staré řecké báje a pověsti.doc (165,5 kB Staré Řecké báje a pověsti . 1. Sisyfos. Jednou král Sisyfos založil hrad, ale neměl blízko vodu. V té době se říční bůh Ásopos dostal do sporu s vládcem bohů Diem. Sisyfos toho využil a prozradil Ásopovi Diův úkryt výměnou za pramen vody na hradě. Zeus ale Ásopa zabil a na Sisyfa poslal Smrt. Sisyfos Smrt spoutal a. Staré řecké báje a pověsti. DUM číslo 28002. Nová Materiál je zaměřen na mýtické postavy starých řeckých bájí a pověstí. Klíčová slova: báje, pověsti, antičtí bohov.

Európa (Řečtí hrdinové a postavy) - Řecko a řecké

Personifikované postavy řeckého božstva, polobohů, titánů či lidí jsou poplatné charakterům lidí v průřezu staletími. Řecké báje a pověsti bych zařadila mezi elementární díla lidského vzdělávání. Kniha je pro malé i velké čtenáře. Reagovat Tyto báje vždycky vyhovovaly mojí povaze melancholika svým tragičnem a černotou, hlubokým smutkem. Jejich postavy jsou hrdinové schopní vyříkat si to s netvory, ale jejich život zastiňuje strašlivý osud, prokletí, jemuž se nedokážou vyhnout. A jejich špatné vlastnosti, jako prchlivost, jim také nepomáhají Hlavní postavy: Prométheus, Zeus, Gaia, Kronos a dalších 7 titánů, Bohové Literární žánr: řecké báje Obsah: Tato kniha pojednává o životu titánů a jejich pádu. O životu Prométhea a jeho lásce k Zemi a ke všech živým na zemi. O zrození bohů, kteří byli dětmi Kronovými, které uvěznil ve svém těle, ale Die matka. ŘECKÉ BÁJE na jevišti rozehrávají EVA HRUŠKOVÁ a ZDENĚK ROHLÍČEK. Toto představení pro děti od 5 do 12 let je pestrá koláž, která přináší jednoduché základní informace o starověkém Řecku a jeho bájích, to vše velice zábavnou formou, která zaujme i ty nejmenší diváky

Řecká mytologi

Eduard Petiška - Filemon a Baucis (Staré řecké báje a

 1. Mytologické postavy - starověké Řecko. Řecké báje 2 -- Trojský kůň Pandořina skříňka Autor: Nick Saunders; Cameron Gilly Cooper Příběhy plné hrdinství, lásky, zrady a nenávisti můžete prožívat v dalších dvou řeckých bájích. V trojské válce zapříčiněné krásou jediné ženy proti sobě stojí dvě.
 2. Koupit Koupit eknihu. Řecké báje a pověsti jsou základem evroé kultury a vzdělanosti. Představují svět, který chápal sám sebe prostřednictvím bohů a jejich činů.V dávných dobách se staly nedílnou součástí každodenního života lidí bez rozdílu jejich společenského postavení
 3. Klíčová slova: bůh, báje, mýtus, Staré řecké báje a pověsti, E. Petiška, Staré řecké báje a pověsti Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, nen í-li uvedeno jinak, je Napiš mýtické postavy:.
 4. Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti - ukázky [Literární doupě] Brzy přijel člun se starcem Charónem, který převážel šedé postavy do podsvětí. Orfeus vskočil do loďky za dušemi mrtvých, ale Charón poznal, že do loďky vstoupil živý člověk. Nechtěl Orfea převézt na druhý břeh
 5. - autoři: Alois Jirásek - Staré pověsti české, Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti. Poté si přečtěte z čítanky pověst Trojská válka od Eduarda Petišky (str. 200) Mluvnice - v pondělí na online hodině začneme s problematikou psaní velkých písmen, zápis teorie bude na vás samotných

Řecké báje a pověsti - referát - Seminárky, referáty

Sun Staré řecké báje a pověsti. Naučná kniha, ve které děti najdou klasické příběhy z řecké mytologie. Příběhy, ve kterých se objeví jak řečtí bohové, tak mýtické postavy, ale i všemožné nestvůry. Tyto moderně převyprávěné mytogické příběhy jsou doplněny ilustracemi. Podpořte děti ve čtení knih Herkules, Afrodita, Zeus, Sirény či Múzy. Kdo by neznal řecké bohy, hrdiny i mýtické postavy. Příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti nabízí kniha Staré řecké báje a pověsti pro malé děti, kterou vydalo nakladatelství Edika

Řecká mytologie - Wikipedi

Název díla: Staré řecké báje a pověsti. Datum vložení: 22.2.2005. Referát vložil: Karin Valehrachová. Staré řecké báje a pověsti Eduard, Petiška. 709 slov Daidalos byl velk umlec a stavitel. Ml velmi nadanho ka Tala, ale nedovedl snst, e bude brzy slavnj ne on sm, a proto ho jednou shodil z hradeb STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI 1.) autor : Eduard Petiška 2.) nakladatelství Albatros,Praha,rok 2005 3.) literární žánry : báje a pověsti 4.) děj se odehrává : ve stoletích před narozením Krista,ve starověkém Řecku 5.) v knize se objevují bohové a hrdinové 6.) Prométheus ( hodný,chytrý a odvážný

Článek Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti - Jak již z názvu vyplývá, tato kniha v jednotlivých kapitolách vypravuje některé známé i méně známé řecké báje a pověsti. Recenze této knihy byla mým prvním čtenářsko-deníkovým zápisem v prváku na střední škole... Ilustroval Zdeněk Sklenář, nakladatelství Albatros - Praha 1976 (6. vydání) CD audio: Staré řecké báje a pověsti (audiokniha pro děti) - Eislerová, Jana ; Text Jana Eislerová Vypráví Vladimír Brabec 1 Co si vyprávěli staří Řekové 2 Prométheus 3 Perseus a hlava Medusy 4 Perseus a Andromeda 5 Bellerofontes a Pegas 6 Hrdina Herakles 7 O.

Staré řecké báje a pověsti - O2 Knihovn

Neurážející anime, které řecké báje zbytečně nedohenostuje, ale i tak si zvládá odvykládat svůj příběh. Narozdíl od letošní Dragon's Dogma tu máme pěknou animaci a děj je více koheretní. Na Castlevanii to furt nemá, ale s tímto žánrem se Netflix pere zatím dost obstojně. (2.12.2020 1)Vypráví se o Prometheovi, který stvořil člověka a kterému bohyně ALLAS vdechla život. Jednou (Petiška, Eduard - Staré řecké báje a pověsti, Čtenářský deník Řecké báje a pověsti Starověk ø 76.5% / 1632 × vyzkoušeno; Řecké báje a pověsti Knihy ø 81.3% / 613 × vyzkoušeno; Staré Řecké báje a pověsti Knihy ø 80.1% / 350 × vyzkoušeno; Staré řecké báje a pověsti-minitestík Historie ø 63.8% / 222 × vyzkoušeno; Harry Potter - postavy Knihy ø 85.3% / 2083 × vyzkoušeno.

Staré řecké báje a pověsti - rozbor knihy k maturitě

Postavy grónské mytologie - Aage Gitz-Johansen. Přidat do porovnání Dávné řecké báje a pověsti zrodila lidová fantazie starověkých řeků v době, kdy lidé jesště neznali ani železný pluh. Vytvořil j Čtenáři navštíví exotické kraje, seznámí se se záhadnými bytostmi a podivuhodnými zvířaty, a především s velkou rodinou olymých bohů, s jejich ctnostmi i slabostmi. Sun Staré řecké báje a pověsti . Sun Staré řecké báje a pověsti Naučná kniha, ve které děti najdou klasické příběhy z řecké mytologie. panorama mytologie neuveden mytologie barthes roland barthes roland mytologie postavy gronske mytologie mytologie kolektiv autoru . Přidat obchod.

Medúza - Řecká mytologie - POSTAVY

 1. 1 152 produktů v kategorii Báje, pověsti k odběru v okrese Český Krumlov. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů
 2. Text je dostupný pod CC BY-SA 3.0, pokud není uvedeno jinak.. Stránka byla naposledy editována 6. 11. 2020 v 14:47. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údaj
 3. Postavy jsou charakterizovány přímo i nepřímo. Vyskytuje se také hodně vedlejších postav, jejichž vlastnosti se během děje vyvíjejí. Postavy jsou většinou smyšlené (např. bohové a lidé s výjímečnými schopnostmi), ale některé báje mají pravdivé jádro
 4. Staré řecké báje a pověsti 4.Hlavní postavy Trójská válka král Priamus a královna Hekaba bratři princ Hektor a prokletý Paris krásná Helena její manžel Meneláos . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 5.07.2011 . Velikost: 55,00 kB.
 5. Řecké hrnčířství se zaměřilo na každodenní potřebu, nádoby účelné, ale i krásně zdobené. Zpočátku geometrické vzory a dekorativní pásy. Od 6. stol. -v Athénách -výhradně figurální produkce, motivem řecké báje i výjevy z všedního života černofigurový stylv 6. stol. př. n. l. černé figury na světlé
 6. Staré řecké báje a pověsti daidalos a ikaros. Dávné řecké báje a pověsti zrodila lidová fantazie starověkých Řeků v době, kdy lidé ještě neznali ani železný pluh. Vytvořil je génius slavného národa Helénů a obstály ve zkouškách Daidalos pohřbil syna a prchl na Sicílii, ale nikdy nenašel klid a štěstí

 1. Staré řecké báje a pověsti - VÝBĚR PROMÉTHEUS. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V povětří létala hejna ptáků a na zemi se pásla na lukách stáda. Ale nikdo stáda nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Na zemi chyběl člověk
 2. Obsah Prométheus Potopa Faethón Orfeus Založenie Théb Pentheus Midas Tantalos Pelops Nioba O zlatom rúne Iasón a Médea Hérakles Perseus Daidalos a Ikaros Théseus Sizyfos Bellerofontes Oidipus a Antigona Filemon a Baukis Erós a Psycha Gyges a prsteň Trójska vojna Orestes Odysseove cesty Posledný príbeh, ktorý nie je ani bájou, ani povesťo
 3. Které bájné postavy z řecké mytologie daly název souhvězdím? Staré řecké báje a pověsti, Albatros, Praha 1958 Poslední růže, Výbor ze staré řecké lyriky, přel. R.Mertlík Slovník spisovatelů, Řecko, Antická, byzantská a novořecká literatura,.
 4. Báje, mýty, pověsti Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti, Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie. ZŠ svaté Voršily v Olomouci, Aksamitova 707/6, 779 00 Olomouc 2 Vladimír Hulpach - Co vyprávěl kalumet, Návrat opeřeného hada, Ossianův návrat, Keltsk

Staré řecké báje a pověsti (komplet) Staré řecké báje a pověsti v PDF - stiskněte tlačítko TISK do PDF na horní liště. Mohlo by vás zajímat: Biblické příběhy. otcova trůnu zvláštní postavy. Stálo tam usmívající se mladé Jaro s věnečkem ve vlasech, Léto Staré řecké báje a pověsti autor: Petiška Eduard doporučená cena: 199Kč naše cena:199Kč. Řecké báje 2 autor: Saunders Nick, Cooper Cameron Gilly doporučená cena: 99Kč naše cena:84Kč Kupte audioknihu Řecké báje a pověsti I.-III. od Tomáš Vondrovic,Eduard Petiška na Martinus.cz. Přes 6 000 audioknih online Čtenářské. Staré řecké báje a pověsti - postavy podrobně. Kniha: Staré řecké báje a pověsti. Autor: Eduard Petiška. Přidal(a): Crazy ; Staré řecké báje a pověsti - Wikipedi . Eduard Petiška. Dávné řecké báje a pověsti zrodila lidová fantazie starověkých Řeků v době, kdy lidé ještě neznali ani železný pluh. Vytvořil je. Petiška Eduard - Staré řecké báje a pověsti. Publikováno 14.11.2015 14.11.2015 Markéta . Orfeus. Zpíval o své lásce k Eurydice a o smrti, která předčasně odvedla její duši do říše snů. O své bolesti zpíval, o smutku bez konce a bez hranic. Prosil bohy podsvětí, aby mu dovolili odvést Eurydiku opět na zem

Stare řecké báje a pověsti - Vše, co potřebujete do

Upoutaný Prométheus (ztvárnění řecké báje, v níž Prométheus daroval lidem oheň a Zeus jej potrestá upoutáním na skálu) Peršané (reportáž z řecko-perských válek) Oresteia (dílo je trilogií her nazvaných Aganemnon, Obětující ženy, Bohyně . usmíření. Navazuje na Homérovu Iliadu, která vypráví o Trojské válce Staré řecké báje a pověsti. Upřesnit výběr Skladem Cena s dopravou Filtrovat. Nalezeno 482 nabídek. (Zobrazuji 1 - 30) Staré řecké báje a pověsti. Báje a pověsti z doby starého Řecka seznámí děti se Herkulem, Prométheem, Kyklopem, Afroditou, Sirénou, Múzami nebo se dozví, kdo byl Zeus.. Staré řecké báje a pověsti jsou pro mě absolutní klasika, na kterou nikdy nedám dopustit. V určitém věku to pro mě byla snad ta nejlepší kniha na světě. Úžasné příběhy, ve kterých rozhodně nechybí napětí, akce a drama, ale zároveň ani romantika a humor Přes tři tisíce let tvoří řecké báje a pověsti základ evroé kultury a vzdělanosti, tj. civilizace. Představují svět, který chápal sám sebe výlučně prostřednictvím bohů a jejich činů. V minulosti se staly neje-nom součásti vše pokrývajícího a vše zahrnujícího kultu, ale i základe STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. O KNIZE. Napsal Eduard Petiška. Příběhy z řecké mytologie. Pojednávají o bozích, hrdinech, mýtických postavách a nestvůrách. ŘECKÁ MYTOLOGIE. Olymp sídlo řeckých bohů MÝTICKÉ POSTAVY A NESTVŮRY. minotaurus. PEGAS

Staré řecké báje a pověsti - 1958 Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie - 1979 Příběhy starého Izraele - 1990 Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy - 1968 Čtení a hradech, zámcích a městech - 198 3. Staré řecké báje a pověsti (nebo pověsti jiných národů) - 2 příběhy - přečíst a zpracovat do 10. 5. 2021. Otázky: 1. Napiš stručně obsahy dvou pověstí. 2. Jaké postavy zde vystupují? 3. Napiš jména bohů a rozděl je podle toho, zda lidem pomáhali, nebo jim škodili

Klasický příběh řecké báje o Jasonovi, který hledá pověstné Zlaté rouno, nabízí divákům řadu soubojů s obludami jako harpyje, hydra nebo obr Talos. Proto s Jasonem musí na Kolchidu cestovat také nejlepší bojovníci v čele s Herkulem. Chrání je bohyně Héra. Ve své době byl film ceněn pro kvalitně udělané triky Edice mytologických příběhů přináší příběhy známých hrdinů antického světa. Série titulů z antické mytologie zaujme děti i dospělé, kteří si mohou osvěžit nebo doplnit své vědomosti

Eduard Petiška - Midas (Staré řecké báje a pověsti

V kategorii báje a legendy se setkáte s knihy, kde hlavními postavami jsou bájné postavy českých i světových dějin (báje), světci a mučedníci (legendy). Znovuobjevte tyto žánry, na které si vzpomínáte pouze ze školních lavic a nechte se unášet biblickými i pohanskými příběhy. Každý vzdělaný člověk by měl znát především Jiráskovy Staré pověsti Kniha Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška) stáhnout knihu pdf, epub, mobi Název knihy: Kniha Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška) Elérhető fájlok: Kniha Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška).pdf, Kniha Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška).epub, Kniha Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška).mobi Jazyk knihy: Český jazyk. Taky by už mohli tvůrci z Hollywoodu a v tomto připadě i osobou pana režiséra i z Bollywoodu nechát řecké báje a hlavně titány chvilku napokoji a nevydavat je napospas scénáristům. Proč třeba nevymyslí vlastní postavy? Ale druhou stranu projevila válka bohu invenci a kreativitu. A Michael Rourke exeloval 7.2.8.6 Řecké báje. Mgr. Dana Holečková. Časová dotace: 3 dvouhodinové bloky Co víme o Řecku. Motivace. Protože část dětí Řecko navštívila a někteří žáci již četli Petiškovy Staré řecké báje a pověsti, začali jsme náš projekt společným povídáním o této zajímavé zemi

Nakupte knihy za dobré ceny v internetovém knihkupectví Kosmas.cz. Světu vládli z vrcholu hory Olympus. Ve skutečnosti ale byli bohové řecké mytologie mnohem lidštější, než by si kdo vůbec dokázal představit ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Video: Odysseova dobrodružství - Starověké báje a pověst

báje= jeden z nejstarších literárních žánrů, Podle řecké mytologie jako první vznikl Chaos (podle Ovidia jde o mohutnou masu, beztvarou a pustou, nic než o životě této postavy nebylo známo nic určitého,jeho jméno se vykládal Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti Práce podává charakteristiku Petiškova díla Staré řecké báje a pověsti a popisuje děj 8 vybraných pověstí. Práce popisuje děj pěti příběhů zahrnutých do Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti - ukázky [Literární doupě] Půvabné Petiškovo převyprávění řecké mytologie je určeno čtenářům od 9 let. Čtenář v něm navštíví rozmanité starověké kraje, seznámí se se záhadnými bytostmi a podivuhodnými zvířaty, pozná moc i slabosti olymých bohů a v.

Čtenáři navštíví exotické kraje, seznámí se se záhadnými bytostmi a podivuhodnými zvířaty, a především s velkou rodinou olymých bohů, s jejich ctnostmi i slabostmi. V úžasu budou číst o odvážných skutcích a dobrodružstvích bájeslovných hrdinů a obdivovat jejich srdnatost a chytrost. Autor oživil nejenom známé postavy, ale vysvětlil i úsloví, která se. Gender v povinné literatuře - Staré řecké báje a pověsti: genderová analýza díla Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné. Báje, Pověsti. Zobrazit na stránku Čeští bohatýři : postavy z minulosti. Adolf Wenig. nakreslil Josef Wenig 180 Kč . Do košíku. Skladem v obchodě Řecké báje. Alena Ježková. Gender v povinné literatuře - Staré řecké báje a pověsti: genderová analýza díla Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as.

Odysseovy cesty: Vávra Vojtěch - iReferaty

Nejkrásnější řecké báje a pověsti. Kdo napsal knihu Nejkrásnější řecké báje a pověsti? Autorem je Jaromír Slušný. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Možnost nákupu elektronické verze knihy. ČBDB.cz - Databáze knih v bájích je zobrazen svět starověkých kultur (např. židovské, sumerské, řecké nebo římské); báje jsou zdrojem poznání života lidí ve starověku a byly mnohokrát literárně zpracovány (E. Petiška - Staré řecké báje a pověsti

Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti II - referát

návrhem kostýmu vybrané postavy a dekorace uplatní a rozvíjí svou tvořivost výrobou typického řeckého pokrmu rozvíjí svou fantazii E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti I. Peřinová: Zápisky křídlem a kopyty J. Skarlantová: Od fíkového listu k džínů Microsoft vyhrál E3 s padesátkou her v čele s novým dílem závodní Forzy Horizon. Série Assassin's Creed bude poprvé bez hašašínů, zato se dvěma spartskými hrdiny. Kingdom Come: Deliverance od Warhorse se promění v budovatelskou strategii

a) období prehistorické = mýty - znát jména důležitých bohů + jejich funkci (DĚJ str.33) + seznámit se s některými mýty (E.Petiška - Staré řecké báje a pověsti nebo např. film Souboj Titánů ) b) období archaické = 8. - 6.stol př.n.l. = Řecké báje, pohádky a Achilleova cesta RŮŽENA DOSTÁLOVÁ Po obvyklém vydávání starověkých řeckých mýtů, o kterých koncem roku 2010 běžel na počest dr. V. Zamarovského pořad na jednom z kanálů České televize, vydaný později i knižně, se poprvé na našem knižním trhu objevuje překlad dvaceti čtyř Nových řeckýc

Mýty, též báje vyprávějí příběhy o vzniku světa, bozích, slavných hrdinech a významných událostech. mýty egyptské, hebrejské, řecké, keltské, germánské, slovanské, vikingské, Nejpoužívanějšími a nejznámějšími archetypy jsou v naší kultuře postavy z řecké mytologie Staré řecké báje a pověsti Eduard Petiška Skladem. 4.5 Vždyť postavy jako Přemysl Oráč, Kazi, Teta, Libuše, Praotec Čech, Bivoj, nebo mí oblíbenci Horymír a Šemík, formovali český národ a dodnes jsou důležití pro naši vlast. Co na tom, že se jedná o pověsti..

Třídílné album nabízí téměř celou řeckou mytologii (kromě Illiady a Odyssey) tak, jak ji známe z převyprávění Eduarda Petišky (Staré řecké báje a pověsti) určeného především mladým čtenářům. Kniha vyšla už v mnoha vydáních, což inspirovalo Supraphon k vytvoření její zvukové podoby Department of Gender Studies. Toggle navigation. čeština; Englis

Sun Staré řecké báje a pověsti | 4kids
 • Pokousání vlastním psem.
 • Artróza léčba.
 • Ewok fortnite.
 • Holman mikroekonomie pdf.
 • Bella a sebastian hudba.
 • Piktogramy denní režim.
 • Kovové šlukovky.
 • Visit plzen.
 • Sběratelství autogramů.
 • Je tetování hřích.
 • Milostný dopis vzor.
 • Svatba v chorvatsku agentura.
 • Monitor uss.
 • Extaze sova.
 • Děti víra velikonoce.
 • Hyundai nošovice kontakt.
 • Utb štefánikova.
 • Hvězdy zastavárny konec.
 • Obchody24 cz slevový kod.
 • Malování na kameny tempery.
 • Dvojkřeslo.
 • Instagram byznys.
 • Pastrami recipe.
 • Autem do itálie.
 • Arabela zahradnik.
 • Kfc ceny.
 • Ocenění dárců krve ostrava.
 • Seann william scott filmy.
 • Modrý pondělí text.
 • Využití pitné vody.
 • Velikost videa na youtube.
 • Pánské čepice s kšiltem.
 • Struct c.
 • Jak vybrat dron.
 • Alicante letenky.
 • Bylinková zahrádka kniha.
 • Marilyn monroe iq.
 • Nosorožec zoo ostrava.
 • World of warcraft všechny datadisky.
 • Alfred hitchcock csfd.
 • Kappa folklore.