Home

Hydroxyderiváty zástupci

zástupci: fenol bezbarvá krystalická látka; na vzduchu tmavne vlivem vzniku chinonů; má pronikavý zápach; získává se z černouhelného dehtu; slouží k výrobě kyseliny pikrové (výbušnina), polymerních látek (fenolformaldehydové pryskyřice, polyamidová vlákna), kyseliny salicylové a acetylsalicylové (acylpyrin. Zástupci alkoholů, fenolů a jejich využití. Zjistěte vlastnosti následujících látek: Methanol CH3OH. Ethanol CH3CH2OH. Ethan-1,2-diol Propan-1,2,3-triol Fenol C6H5OH Tento projekt je financován z prostředků Evroého sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita Hydroxyderiváty. Skupina R-OH. Alkoholy. Radikálem alifatický uhlovodíkový zbytek alkyl Nestabilní stav - enolforma se mění na ketoformu V názvosloví má přednost alkoholová skupina před násobnou vazbou Primární, sekundární a terciární alkoholy - podle radikálů Jednosytné a vícesytné alkoholy - podle počtu OH. Zástupci Methanol -CH3OH Hořlavá, bezbarvá, prudce jedovatá kapalina. Při požití poškozuje zrak, přes 50 ml i smrt Vzniká dekarbonizací dřeva, průmyslově redukcí oxidu uhelnatého vodíkem. 07- Hydroxyderiváty+alkoholy [režim kompatibility] Author: SBR

Studijní materiál 24. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - hydroxyderiváty, ethery z předmětu Chemie, střední škol Hlavní zástupci Kyslíkaté deriváty. Jeden nebo více atomů vodíku nahrazeno hydroxylovou skupinou -OH. Hydroxyderiváty Otázka: Hydroxyderiváty uhlovodíků Předmět: Chemie Přidal(a): Nemám - Samanta Krátký popis: Alkoholy, Fenoly: Názvosloví, Alkoholy, Fyzikální vlastnosti, Chemické vlastnosti, Příprava a výroba, Významné alkoholy a jejich využití, Příklady. *Stránky využívají reklamu zkracovače odkazů Adf.ly **Pro stažení vyčkejte a po uplynutí času klikněte na SKI Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.Tyto organické sloučeniny obsahují skupinu OH a mají velký význam. Nejznámější ze skupiny alkoholů je ethanol, který je znám pro své hojné využití v průmyslu paliv (), potravinářství (alkoholické nápoje - konkrétně ethanol, užíván jako rekreační droga), kosmetice a především v mnoha reakcích v. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Učebnice. Mareček, Vacík, Odmaturuj . obecná charakteristika. vlastnosti. rovnice. zástupci - methanol, ethanol, ethylenglykol, glycerol, fenol (cyklohexanol. zástupci: methanol technologicky nejdůležitější alkohol; dnes se vyrábí výhradně hydrogenací oxidu uhelnatého; používá se na výrobu formaldehydu (HCHO), k denaturaci ethanolu, jako rozpouštědlo a k výrobě methylester Kategorie: Chemie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město Charakteristika: Protokol řeší téma hydroxyderivátů.Po základní teorii se zabývá prvním úkolem, důkazovou reakcí primárních, sekundárních a terciárních alkoholů Hydroxyderiváty s větším počtem hydroxylových skupin (polyhydroxyderiváty) jsou velmi dobře rozpustné ve vodě. Podle toho, jestli je nebo není -OH skupina připojena na uhlíkový atom aromatického řetězce, se rozlišují fenoly a alkoholy

HYDROXID SODNÝ NaOH HYDROXID DRASELNÝ KOH . Bílé pevné látky (pecičky). Dobře rozpustné ve vodě. Jejich roztoky (LOUHY) jsou silné žíraviny 1.12. Hydroxyderiváty 3 CH 3-CH 2-OH + Na CH -CH -O Na + H1/2 Menšia kyslos ť alkoholov v porovnaní s vodou sa dá vysvetli ť +I efektom alkylovej skupiny, ktorým sa zvýši elektrónová hustota na kyslíku a tým sa znižuje polarita väzby O-H. Z toho poto Důležití zástupci; Hydroxyderiváty - fenoly . Charakteristika a názvosloví fenolů; Vlastnosti a reakce fenolů; Získávání a výroba fenolů; Důležití zástupci; Ethery. Charakteristika a názvosloví etherů; Vlastnosti etherů a jejich výroba; Důležití zástupci; Opakování - alkoholy, fenoly, ether E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy ZÁSTUPCI HYDROXYSLOUČENIN Ve přírodě se lze setkat s hydroxysloučeninami volnými i vázánými v různých složitějších sloučeninách. Čistý alkohol vzniká kvašením cukerných šťáv. Vázané se vyskytují ve voscích , tucích či vonných esterech v ovocích. Fenoly jsou pa

hydroxyderivaty, CH - Chemie - - unium

 1. - hydroxyderiváty uhlovodíků, jejichž -OH skupina je vázána na aromatický uhlovodíkový zbytek - dle počtu benzenových jader - fenoly, naftoly, antroly, Fyzikální vlastnoti - krystalické látky charakteristického zápachu; na světle a vzduchu červenají - málo rozpustné ve vodě Chemické vlastnost
 2. Hydroxyderiváty Jsou to organické sloučeniny obsahující OH skupinu. a) Alkoholy - OH skupina je vázána mimo benzenové jádro b) Fenoly - OH skupina je vázána na benzenové jádro Názvosloví Koncovku -ol dáme za kmen uhlovodíku včetně příslušného lokantu. Př
 3. Hydroxid vápenatý, též známý jako hašené vápno, průmyslově se vyrábí reakcí páleného vápna, tedy oxidu vápenatého, s vodou, dle rovnice:; CaO + H 2 O → Ca(OH) 2; Jakožto vápno se využívá ve stavebnictví. Při tuhnutí reaguje se vzdušným oxidem uhličitým, dle rovnice
 4. Nejdůležitější zástupci Fenol C 6 H 5 OH. Je bezbarvá krystalická látka, na vzduchu se zbarvuje do růžova. Je jedovatý, má leptavé účinky, omezeně se rozpouští ve vodě, 10% roztok fenolu se nazývá karbolová voda = karbolka, leptá kůži a ničí bakterie.Používá se k syntézám organických látek (fenoplasty, barviva, fenolftalein, epoxidové pryskyřice.
 5. Hydroxyderiváty. 1/ Rozdíl mezi alkoholy a fenoly Alkoholy mají OH skupinu vázaniou na alyfatickém řetězci a fenoly na aromatickém jádře. 2/Rozdělení alkoholů - podle funkční skupiny Primární, sekundární a terciální. Primární R-CH2OH. Sekundární R1 CHOH R2 . Terciální R1 R2 COH R3 -podle počtu skupin o
 6. Zástupci etherů Diethylether C4H10O (běžně nazýván jen ether) je těkavá kapalina, která vře při teplotě 34,6 °C. Se vzduchem vytváří výbušnou směs,má narkotické účinky. V lékařství se dříve využíval jako anestetikum(uspávací prostředek) nebo zevně spolu sethanolem jako desinfekční prostředek

Hydroxyderiváty - chemie, online sešit

Hydroxyderiváty uhlovodíků. Alkoholy, fenoly - rozdělení, názvosloví, příprava, fyzikální a chemické vlastnosti, povaha alkoholů a fenolů. Charakteristika jednosytných a vícesytných alkoholů a fenolů Hydroxyderiváty - rozdělení, názvosloví, nejvýznamnější zástupci Halogenderiváty - názvosloví, nejvýznamnější zástupci Aldehydy, ketony - názvosloví, nejvýznamnější zástupci - zástupci: kyselina fluoroctováFCH2COOH - prudce jedovatá kyselina trifluoroctováF3CCOOH - silná kyselina, v organické syntéze Hydroxykyseliny - jeden nebo více vodíků je nahrazen -OH skupinou - názvosloví: systematický název tvoříme pomocí předpony hydroxy- nebo používáme triviální náze c) významní zástupci jednotlivých skupin derivátů A) - dělení: - podle druhu substituentu a) halogenderiváty - R-X b) dusíkaté deriváty: I) nitrosloučeniny - R-NO2 II) amminosloučeniny - R-NH2 c) kyslíkaté deriváty: I) hydroxysloučeniny - OH - alkoholy (sirná obdoba - thioalkoholy -SH) - fenoly (sirná obdoba.

charakteristika sloučenin , reakční centra, rozdělení a názvosloví. Halogen a hydroxyderiváty: ovocné kys.,tvorba laktonů (odbočka k cukrům) a laktidů, síla a využití těchto kyselin. Oxokyseliny: zástupci, jejich vliv na metabolismus (využití pro transaminaci, popis příkladu), fenylketourie Hydroxyderiváty; Alkoholy a (názvosloví, dělení). Fenoly; Zástupci alkoholů a fenolů; Karbonylové sloučeniny; Aldehydy (názvosloví) Zástupci aldehydů; Ketony (názvosloví) Zástupci ketonů.

07- Hydroxyderiváty+alkoholy [režim kompatibility

Start studying Deriváty uhlovodíků - vzorce a názvy (halogenderiváty, hydroxyderiváty, karbonylové sloučeniny). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools plži, mlži, hlavonožci - zástupci. STUDY. loděnka hlubinná. Deriváty uhlovodíků - vzorce a názvy (halogenderiváty, hydroxyderiváty, karbonylové sloučeniny) 10 terms. quizlette709118. oxidy - tvorba vzorce z názvu 8 terms. quizlette709118. oxidy - koncovky - zakončen. 8. hydroxyderiváty 159. 8.1. Struktura hydroxyderivátů 159. 8.1.1. Vazba O-H 159. 8.2. Fyzikální vlastnosti hydroxyderivátů 160. 8.3. Nomenklatura hydroxyderivátů 160. 8.4. Reakce hydroxyderivátů 163. 8.4.1. Esterifikace 165 Nejdůležitějšími zástupci alkenů jsou ethen a propen. Oba se získávají krakováním ropných. Název: Kyslíkaté deriváty Anotace: výkladová prezentace na téma hydroxyderiváty - alkoholy Autor: Eva Grosmanová Jazyk: český Očekávaný výstup: seznámí se s rozdělením dusíkatých derivátů a jejich zástupci Klíčová slova: deriváty, hydroxydariváty, alkoholy Druh učebního materiálu: výuková prezentace Druh. Alkoholy a fenoly Alkoholy a fenoly = hydroxysloučeniny (hydroxyderiváty) od uhlovodíků jsou odvozeny náhradou vodíku za hydroxylovou skupinu -OH v případě fenolů je základní řetězec aromatický rozlišujeme jednosytné (1x -OH) dvousytné (2x -OH).

Alkoholy -hydroxyderiváty uhlovodíků (mají navázanou OH- skupinu na uhlíku) Názvosloví - dvojího typu 1) název uhlovodíku + koncovka ol (používanější) 2) název uhlovodíkového zbytku + alkohol Karbid křemíku a nitrid křemíku, karbid boru a nitrid boru jsou nejdůležitějšími zástupci tzv. neoxidové keramiky. hydroxyderiváty Obecný vzorec hydroxysloučenin je R-OH (R je alkyl, cykloalkylů, alkenyl, aryl apod.). Třídění hydroxysloučenin podle typu uhlíkového zbytk Chemie - Maturitní zkouška v profilové části. šk. rok: 2020/2021 . 1.Téma: Chemická vazba. definice, podmínky vzniku chem.vazby; kovalentní (polární,nepolární) a iontová vazba, kovová vazba, koordinačně kovalentní vazba - NH 4 + a H 3 O +, elektronegativita, energie vazebná a disociační, délka vazby, s a p-vazby, násobné vazby, slabší vazebné interakc - Hydroxyderiváty(alkoholy, fenoly) - Karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony) - Karboxylové kyseliny - Aminokyseliny - Estery . Zástupci. Zástupci 3. Kyselina propanová = PROPIONOVÁ (CH 3 CH 2 COOH) 4. Kyselina butanová = MÁSELNÁ (CH 3 CH 2 CH 2 COOH) MASNÉ KYSELINY = kyseliny obsažené v tucíc zástupci 18. Hydroxyderiváty (alkoholy, fenoly) - alkoholy: charakteristika, názvosloví, rozdělení alkoholů, vlastnosti, příprava, základní reakce, vlastnosti, významní zástupci s pětičlenným a šestičlenným cyklem - nukleové kyseliny: charakteristika, rozdělení, chemické složení DNA a RNA, výskyt a funkce v.

16.Aldehydy, ketony - názvosloví, nejvýznamnější zástupci 17.Karboxylové kyseliny - názvosloví, nejvýznamnější zástupci 18.Přírodní látky - definicem, rozdělením, fotosyntéza a dýchán Hydroxyderiváty 2. Karbonylové sloučeniny 3. Karboxylové kyseliny. 4. Estery karboxylových kyselin 1. Hydroxyderiváty R- OH Hydroxyderiváty jsou sloučeniny s hydroxylovou skupinou -OH, která je připojená k uhlovodíkovému zbytku. Ve vzorci alkoholu může být i více -OH skupin. Zástupci alkoholů. Posledním učivem jsou Bílkoviny =proteiny. Jsou to složité makromolekulární látky, jsou pro nás nepostradatelnou složkou potravy a v organismu plní mnoho funkcí. Základním stavebním kamenem všech bílkovin jsou aminokyseliny, které se vážou (spojují) peptidovou vazbou. Znamená to také, že kromě atomů C, O a H jsou v jejich molekulách také atomy N. V.. - názvosloví a zástupci oxidů, halogenidů - kyseliny, zásady, neutralizace, pH - soli - názvosloví, zástupci . 2.6, 4.8 - Základy praktické chemie 2 - redoxní děje - výroba železa a oceli - elektrolýza - energie - uhlí, ropa, zemní plyn - základy organické chemie - deriváty uhlovodíků - přírodní látky, plasty. Hydroxyderiváty a fenoly (základní zástupci, jejich význam a reakce, výroba alkoholu, jeho význam a vliv na člověka) Vliv dopravy na životní prostředí (liniové stavby, dálnice, silnice čtyř tříd, železnice, vodní doprava, letecká doprava, kosmická doprava, podzemní doprava, produktovody, vedení energií

24. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - hydroxyderiváty ..

Zástupci benzen C6H6 všechny obecné fyzikální a chemické vlastnosti arenů se vztahují k benzenu (l, charakteristický zápach, nerozpustný ve vodě, rozpustný v organických rozpouštědlech, sám je dobrým rozpouštědlem barviv, pryskyřice, tuků a barviv Hydroxyderiváty a ethery pFíklady vzorcÜ, vlastnosti reaktivita výroba a využití . 8. 9. Karbonylové slou¿eniny pFíklady vzorcü, vlastnosti zástupci využití tukü, úpravy tukü 15. Biochemické látky - sacharidy funkce a složení sacharidú zástupci sacharidú a jejich využití polysacharid

Prvky skupiny mědi a zinku, nejvýznamnější zástupci, využití v praxi. Komplexní sloučeniny. Nasycené a nenasycené uhlovodíky. Charakteristika alkanů a cykloalkanů, homologická řada, názvosloví, izomerie. Vlastnosti a použití nejvýznamnějších zástupců. Hydroxyderiváty, ethery. Charakteristika alkoholů a fenolů.

hydroxyderiváty, alkoholy, ethanol, ethylalkohol, chemické pokusy, nehořlavý kapesník, glycerin, oxidace alkoholů: 2014-03-12: Chlorid sodný - užitočná, ale aj škodlivá zložka potravy ľudí: pokus, prezentace: anorganická chemie (včetně analytické - anorganické) Mária Filov Hydroxyderiváty a ethery pFíklady vzorcü, vlastnosti reaktivita výroba a využití Karbonylové slouëeniny pFíklady vzorcü, vlastnosti reaktivita výroba a využití 10. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty zástupci o rozdëlení hormonü, zástupci funkce v organismu 18. Biokatalyzátory — enzymy a nukleové kyselin Autoři: J. Vacek 1; M. Šnóblová 2; B. Klejdus 2 Působiště autorů: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav lékařské chemie a biochemie 1; Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav chemie a biochemie 2 Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 103-10 8. Rostliny krytosemenné - Obecná charakteristika, stavba těla - Způsoby rozmnožování a životních cyklů (rodozměna) - Fylogenetické vztahy, skupiny a významní zástupci, praktický význam 9. Houby a lichenizované houby (lišejníky) - Obecná charakteristika a stavba vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub - Způsoby rozmnožování a životních cyklů (rodozměna), mykorhiz Zástupci dusíkatých derivátů: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků: Hydroxyderiváty - Alkoholy: Přírodní látky - organické, anorganické: Kyslíkaté deriváty - aldehydy a ketony: Kyslíkaté deriváty - karboxylové kyseliny: Soli a estery karboxylových kyselin: Chemické složení.

Hydroxyderiváty uhlovodíků - chemie Studijni-svet

Studijní materiál 21. Areny z předmětu Chemie, střední škol hydroxyderiváty v listech topolu jako p řirozen ě se vyskytující aromatický CK (Horgan a kol., 1972). Hladina aktivních CK v různých částech rostliny závisí p ředevším na jejich de novo Zástupci skupin, v četn ě jejich strukturních vzorc ů, jso Chirální uhlík sacharidy. SACHARIDY. Aneb něco i o jiných cukrech něž cukr krystal a krupice a něco o sacharidech, které Sacharidy jsou deriváty uhlovodíků obsahující hydroxylové funkční skupiny a dále buď skupinu.. 1 19. Karbonylové sloučeniny, ethery. 20. Karboxylové kyseliny, obecná charakteristika, vlastnosti, významní zástupci. 21. Deriváty karboxylových kyselin.

Zástupci dusíkatých derivátů nitrobenzen vynech si místo na vzorec - nažloutlá kapalina - voní po hořkých mandlích - dělí se na: a) hydroxyderiváty b) karbonylové sloučeniny c) karboxylové kyseliny a) hydroxoderiváty - v molekulách je obsažena hydroxylová skupina -O spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání . spolupracujeme s určenými pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a s dalšími odborníky . uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka

Tabulka 2: Známí zástupci flavonů [6] Polohy obsazené skupinou OH Flavon Kde se nachází 5, 7 chrysin obsažený v pupenech topolu a jádrovém dřevu mnoha borovic 5, 8 primetin barvivo prvosenek 3, 5, 7, 3', 4' kvercetin barvivo slupek cibule, čaje, pylu kukuřice, chmele, aglykon tabákových glykosidů kvercitrinu a rutin St řední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p řísp ěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Maturitní témata z p ředm ětu chemie Obor: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Školní rok 2015/2016 1. Složení a vlastnosti látek - chemické látky, sm ěsi, roztoky, koncentrace roztok ů Č. Sk. Č. v sadě Sada Název sady Název dumu Dum (PDF) Dum (zdroj) 1: 22: 1: 1: Anglický jazyk: Gramatika a slovní zásoba dle úrovní SERRJ: Wordformation: Suffixe

Alkoholy - Wikipedi

Chemie - Jaroslav Najbert, Marta Najbertová 1. Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny • ANOTACE: Materiál je určen jako studijní v předmětu biochemie, který integruje vzdělávací obory biologie a chemie. Je zaměřen na přehled zástupců uvedené skupiny přírodních látek Gymnázium Plasy Biologie 1. uňka - stavba a chemické složení, eukaryotní a prokaryontní buňka, základní funkce buněk - metabolismus ( buněčné dýchání, fotosyntéza) rozmnožování buněk, buněčný cyklu

Hydroxyderiváty, alkoholy - YouTub

A - Žádost o akreditaci - základní evidenční údaje (bakalářské a magisterské SP) Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta st. doba titul Název studijního programu Chemie STUDPROG N1407 2 roky Mgr. Původní název SP Chemie platnost předchozí akred.10. 11. 2012 Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace X. Významní zástupci. Halogenderiváty při znečišťování životního prostředí (DDT, freony, polychlorované bifenyly). Organokovové sloučeniny - charakteristika organokovových sloučenin, názvosloví, metody přípravy a reakce popsat reakce organokovových sloučenin (např. hořčíku s vodou, případně s aldehydy a ketony) V radě pracují dva zástupci pedagogického sboru školy, dva zástupci zřizovatele a dva zástupci rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků školy. Za zřizovatele je delegován do rady školy zastupitel samosprávy města Chotěboř (starosta nebo místostarosta města Chotěboř), tím je podpořena spolupráce školy s městem

Hydroxyderiváty - laboratorní protokol - Seminarky

TÉMA: Ethanol a jeho vlastnosti<br /><br />Co bude vaším úkolem?<br /><br />• zpracovat praktické úlohy<br />• vypracovat protokol z laboratorní práce pro jednotlivé úlohy (vypíšete: pomůcky, chemikálie, obrázek aparatury, zápis probíhající reakce rovnicí a závěr!) Zástupci této kategorie jsou ale vína všeobecně známá po celém světě. Jedná se například o portugalské portské a madeiru, španělské sherry a malagu, či sicilskou marsalu. Dolihovaná vína jsou taková, do kterých je buď před, během, nebo po kvašení přidáván alkohol

ELU

pro gymnaziální vzdělávání. Vzdělávací program: Gymnázium. Kód vzdělávání: 79-41-K/41. Forma vzdělávání: denní a dálkové (vypracovaný podle RVP G Hydroxyderiváty. ALKOHOLY III. výroba, příprava, zástupci. Příprava a výroba alkoholů. 1 ) hydratace alkenů (přímá, nepřímá) R-CH═CH 2 + H 2 O R-CH-CH 3 Markovnikovo pravidlo! OH 2) hydrolýza halogenderivátů ( S N ) R-X + H 2 O ROH + HX Slideshow 6368577 by clinton-fletche

Hydroxidy - zástupci :: 8 chemi

Žlučové kyseliny (kyselina glykocholová a kyselina taurocholová, které jsou hydroxyderiváty kyseliny cholanové) jsou povrchově aktivní látky. Ve žluči jsou vázány na aminokyseliny a v tenkém střevě tvoří s lipidy komplexy (kyseliny choleinové), které umožňují vstřebávání lipidů sliznicí tenkého střeva Hydroxyderiváty. Charakteristika alkoholů a fenolů. Názvosloví a rozdělení alkoholů a fenolů. Příprava, výroba, vlastnosti použití alkoholů a fenolů. Esterifikace. Ethery. Sirné obdoby alkoholů a fenolů. Karbonylové sloučeniny. Charakteristika karbonylových sloučenin. Názvosloví a rozdělení karbonylových sloučenin Obecná charakteristika Názvosloví Rozdělení Příprava a výroba Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti Hlavní zástupci Kyslíkaté deriváty. Jeden nebo více atomů vodíku nahrazeno hydroxylovou skupinou OH HYDROXYDERIVÁTY - . alkoholy. alkoholy. deriváty uhľovodíkov, ktoré majú jeden alebo viac vodíkov nahradených. HYDROXYSLOUČENINY - . r - oh alkoholy ar - oh fenoly r - o - r ethery ar - o - ar podle poČtu hydroxylovÝch skupin Zástupci alkohol.

Nejvýznamnějšími zástupci této skupiny jsou durman neboli panenská okurka, rulík zlomocný a blín černý (solanaceae: Datura stramonium, Atropa belladonna, Hyosciamus niger). (4 - 7%), část je přeměněna na hydroxyderiváty (minim. 15%) a cca 40 - 50% se vylučuje ledvinami v nezměněné formě 2 ± Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků jsou organické sloučeniny odvozené od uhlovodíků náhradou atomů vodíku jiným atomem nebo skupinou atomů. Část molekuly uhlovodíku (bez atomu vodíku) nazýváme uhlovodíkový zbytek. Například uhlovodíkový zbytek od methanu CH 4 je methyl CH 3-, od ethanu CH 3-CH 3 je to ethyl CH 3CH 2- zástupci: hydrochlorthiazid, chlortalidon a další podobné sulfonamidy, indapamid. chlortalidon - účinek prodloužený až na 72 hodin. slabší, ale delší působení než diuretika Henleovy kličky. malý účinek při poruchách funkce ledvin

 • Itunes computer.
 • Pivo lidl.
 • Těhotenské fotky inspirace.
 • Přírodní léčba autoimunitní onemocnění.
 • Káně harrisovo prodej.
 • Nejlepsi plaze gruzie.
 • Horky napoj na bolest v krku.
 • Rozmazlena kocka.
 • Knihcentrum olomouc.
 • Pandora náramek zlatý.
 • Harmonogram akademického roku lfp uk.
 • Windows spotlight setting.
 • Zakletá ella online cz.
 • Blogy o designu.
 • Surrealismus a kubismus.
 • Zemřel libor vojkůvka.
 • Nejhorší nemoci na světě.
 • Sencor svc 8621ti recenze.
 • Rozdělení lesů v čr.
 • Meduza rude more.
 • Valivý odpor v praxi.
 • Folie pro laminování za studena.
 • Litoměřice.
 • Běh ostrava 2019.
 • Z čeho udělat terasu.
 • Dvořákovo nábřeží přístaviště 16.
 • Bílé dřevěné palubky.
 • Drago adventure 2.
 • Nejlepší auto do 1 milionu.
 • Natržený stehenní sval.
 • Mozek psychologie.
 • Bělící zubní pasta.
 • Maitrea dum osobniho rozvoje.
 • Nabíječka iphone alza.
 • Adobe illustrator kniha.
 • Jak skenovat na tiskárně.
 • Beko dpu 7306 xe test.
 • Martina navrátilová sestra.
 • Citáty k zamyšlení.
 • Chraň nás od zlého trailer.
 • Satiry smilovy školy rozbor.