Home

Cz nace eet

Jakou EET pokladnu vybrat? Detailní rozdělení do vln EET. Nenašli jste své povolání v předchozím seznamu? Nevadí. Tady je návod, jak přesně zjistit, do které fáze EET spadáte.. Obory se do fází rozdělují podle CZ-NACE kódů.Svůj kód zjistíte v databázi RES.. Zadejte do databáze své IČ a vyjede vám váš záznam.; Poté klikněte na odkaz, který se skrývá pod. Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství - CZ-NACE skupina 55 a 56 (18 kB). Některé modely stravování či prodeje jídel a nápojů však mohou spadat do 2. fáze EET od 1 Začátek původní 3. a 4. fáze evidence tržeb byl stanoven na 1. 5. 2020 a týká se prakticky všech činností neuvedených v 1. a 2. fázi EET, tzn. např. dopravy, zemědělství, svobodných povolání, řemesel atd. Ve 3. a 4. fázi EET se od 1 NACE kódy. Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE dle Českého statistického úřadu

EET se týká tedy nejen kamenných prodejen či e-shopů, ale hodí se i do stánků, nebo v pohostinství. Obory, pro které platí povinnost EET, jsou rozděleny do jednotlivých fázích podle CZ-NACE kódů. Svůj kód snadno zjistíte v databázi Registru ekonomických subjektů Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Vyhledá činnost v číselníku CZ-NACE. 10000 : ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI: 11000 : PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH: 11100 : PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN A OLEJNATÝCH SEMEN Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci. Vaše postřehy a zkušenosti s EET nám můžete poslat na e-mail eet-info@fs.mfcr.cz

Odklad EET prodloužen až do 31. prosince 2022. Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů), která nabývá účinnosti ke dni 3. listopadu 2020 Nápověda ke stránce Založení provozovny Stránka pro založení nové provozovny v evidenci provozoven poplatníka podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZoET) Podnikající subjekt je povinen elektronicky evidovat tržby spadající pod klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE 56 Stravování a pohostinství tehdy, jde-li o stravovací služby, kde jsou v provozovnách nabízeny jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny apod

Konkrétně první zainteresovaná skupina podnikatelů v ubytování, stravování a pohostinství, jichž se e-tržby (EET) budou týkat nejdříve, nese označení CZ-NACE 55 a 56, maloobchody a velkoobchody, které přijdou na řadu ve druhé vlně zavádění e-tržeb (EET), jsou zase označovány kódem CZ-NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47 EET je rozdělena do čtyř etap. Rozhodující je, do jakého typu podnikání (dle tzv. kódů CZ- NACE) spadáte. které víří vody trhu s EET, což je velmi dobře. Pokud ale vycházíme ze zahraničního trhu, kde mají i několikaleté zkušenosti, je patrné, že většina nových společností do roka své existence zaniká.

Ministerstvo financí připravilo přehlednou stránku věnovanou pouze EET na adrese etrzby.cz. Na tomto místě jsou všechny oficiální a aktuální informace, rady a kontakty. K dispozici je také odkaz na Daňový portál, konkrétně do Webové aplikace EET, která je nezbytná pro registraci a získání autentizačních údajů pro. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - systematická část Vysvětlivky Převodníky (aktualizováno 18.12. 2008) Změny ve struktuře jednotlivých sekcí a oddílů ve srovnání dle OKEČ a CZ-NACE (1.7. 2009) Průřezové statistiky. Cizinci. Značky CZ-NACE neboli Klasifikace ekonomických činností slouží k třídění oborů. Znamená to, že například kadeřníci, výrobci textilií či chovatelé skotu mají pro své podnikání svůj vlastní CZ-NACE kód. Kódy se používají od roku 2008. Kódy CZ-NACE usnadňovaly zařazení podnikatelů do fází EET při jejich.

E-shopy, které nepřešly na HTTPS, mohou mít problémy s měřením u Zboží.cz Prostudovala jsem Zákon o EET, Zákon o živnostenském podnikání a jeho přílohy, číslování NACE, Vyhlášku o přihlášení k EET Přehled fází EET. fáze - 1. 12. 2016, segment Ubytování, Stravování a pohostinství - CZ-NACE skupina 55 a 56. fáze - 1. 3. 2017, segment Maloobchody a velkoobchody - CZ-NACE skupina 45, 46 a 47. a 4. fáze - 1. 5 EET se na vás nevztahuje pouze v případě, že přijímáte veškeré platby od vašich zákazníků formou dobírky nebo platebním příkazem. V opačném případě se EET nevyhnete. Pomocí našeho jednoduchého návodu snadno zjistíte, do které vlny EET spadáte. Se zaváděním e-tržeb se u jednotlivých podnikatelských činností objevily kódy, takzvané CZ-NACE. Každý. Pro EET je rozhodující první dvojčíslí v kódu NACE, ve Vašem případě tedy 46.EET se Vás bude týkat ve druhé vlně, jejíž začátek je plánován na 1.2. 2017.Pro snadnější orientaci viz přiložená podrobná tabulka, týkající se právě skupiny maloobchod-velkoobchod

Poplatník vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou, a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dále jen NACE). Podnikatel může vykonávat jednu nebo více činností popsaných v jednotlivých oddílech klasifikace NACE Podnikatel.cz » Průvodce podnikáním » Elektronická evidence tržeb (EET) » Harmonogram zavádění EET Harmonogram zavádění EET 1. fáze (od prosince 2016) - ubytovací a stravovací služby - kvůli koronaviru přerušeno do 1. ledna 2023 Zda vaše podnikání či živnost spadá do EET si nejrychleji ověříte podle skupin CZ NACE, tedy mezinárodní klasifikace, kterou v Česku obstarává Český statistický úřad. Další vlny EET se týkají těchto skupin NACE: 3. fáze květen 2020: 1-12, 18-20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 45.2, 45.4, 48-94, 97-9 09.11. Vyhledávání v registru Ares †pro uživatele s Windows XP. Pokud vám v účtu 2018 přestalo fungovat vyhledávání v registru Ares, nainstalujte si aktualizaci.Před instalací účto vypněte Elektronická evidence tržeb (EET) se zavádí postupně ve čtyřech fázích. Do které fáze váš obor podnikání spadá rozhoduje rozdělení dle kódů CZ-NACE.. Níže rozepsané fáze zavádění EET jsou převzaty z portálu etrzby.cz.Daný rozpis se může v průběhu zavádění EET ještě změnit

Koho se týká EET - Elektronická evidence tržeb od A do

Od kdy Elektronická evidence tržeb (EET) - eltrzby

Jako ŽKČOO, z.s. jsme již připraveni poskytnout Vám pomoc s narovnáním této evidence. Máme postup opravy evidence CZ-NACE ověřený na dvou ČSÚ a dále fakt, že neuděláte žádnou chybu, když vstoupíte do dvou etap EET - to máme již nezávisle ověřené na dvou finančních úřadech Od 1. prosince budou EET podléhat ubytovací, stravovací a pohostinské služby (CZ -NACE skupina 55 a 56) Evidence tržeb za ubytován v soukromí u typech pronájmu, které zdaňuje poplatník podle §9 zákona o daních z příjmů se evidovat nebudou Jak bude EET zaváděno a odkdy mají firmy povinnost řídit se EET? EET bude v České republice zavedeno celkem ve čtyřech fázích a bude se týkat jednitlivých typů firem a podnikatelů následovně . 1 fáze - od prosince 2016, se týká ubytování, stravování, pohostinství, v CZ-NACE skupiny 55 a 5

Text jsme připravili ve spolupráci s portálem Jaknaetrzby.cz, který podrobně sleduje veškeré dění okolo elektronické evidence tržeb (EET). Co je NACE Nace je Nomenclature génerale des Activitiés économiques dans les Communautés Européennes, česky Klasifikace ekonomických činností v Evroém společenství Dnes se zaměříme na to, koho a kdy se zavedení EET týkalo v první a druhé vlně spuštění elektronické evidence tržeb. Díl 2. Kódy CZ NACE 45.11, 45.19, 45.31, 45.32, 45.40 (vyjma opravy motocyklů) obchod s auty a jinými lehkými motorovými vozidly EET je téma, které se od března příštího roku bude týkat i všech lékařů a ordinací, kteří přijímají platby za hotové nebo prostřednictvím platebních karet. Zatřiďováním činností do klasifikace CZ-NACE se rovněž zabývá řada privátních subjektů, které lze najít na internetu. Jejich stanovisko sice není. Na stránce Historie provozoven je v přehledu vytvořen nový záznam s výpisem hodnot údajů o provozovně před aktualizací (včetně časového intervalu, od kdy do kdy byly tyto údaje platné). Pokud nebyla hodnota žádného z editovatelných údaje změněna, zobrazí se po stisknutí tlačítka Uložit informační hlášení, že žádný z údajů nebyl upraven a záznam nebyl.

Jedná se o činnosti MALOOBCHODU a VELKOOBCHODU (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4 - pokud jde o obchod, 46 a 47). Více informací k EET včetně problematiky certifikátů naleznete na portále etržby provozovaném Finanční správou. publikováno 12.11.201 Čtvrtá vlna EET. se bude týkat těchto obory spadající do skupina CZ-NACE: 13 - 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96. úprava a spřádání textilních vláken a příze, tkaní textilií, konečná úprava textilií, výroba ostatních textilií. výroba kožešinových výrobků, výroba pletených a háčkovaných oděvů EET => PPP Elektronická evidence tržeb => Posílání přijatých plateb • EET je jen o přijímaných platbách, EET nesouvisí s plátcovstvím DPH! - CZ-NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby- (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody,. Kompletní seznam si stáhnete jako excelovský soubor ze stránek Českého statistického úřadu a můžete si tam ověřit, zda právě vaše činnost spadá do aktuální fáze EET (ta nejbližší je k 1.3.2017, maloobchod a velkoobchod, v NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47) EET je rozdělena do čtyř etap. Rozhodující je, do jakého typu podnikání (dle tzv. kódů CZ- NACE) spadáte. Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství (Klasifikace dle kódů CZ-NACE skupina 55 a 56) Od 1. března 2017 se připojí segment Maloobchody a velkoobchody (kódy CZ-NACE skupina 45, 46 a 47) Ve třetí fázi od 1

Kód NACE – do které fáze v rámci EET patříte? – Martina

Elektronická evidence tržeb - EET (31.10.2016) CZ NACE 56 - stravovací služby takové, které představují poskytování jídla a nápojů k okamžité konzumaci na místě (restaurace, hospody,kavárny, kantýny apod.), od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod (CZ NACE 45, 46 a 47) 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi - zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o: NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou, tj. zmrzlina v kornoutu, popkorn v. Klasifikace CZ-NACE; Vysvětlivky k CZ-NACE; Řešení situací při evidování tržeb; Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely EET; Popis položek datové zprávy (verze 3.2

Pro koho Elektronická evidence tržeb (EET) - eltrzby

Jedná se o CZ-NACE skupiny 1-12, 18 - 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 45.4 (vyjma obchod s motocykly a jejich díly), 48-94, 97-99. V této fázi začnou elektronicky evidovat například účetní, veterináři a právníci. Čtvrtá fáze - vybraná řemesla a výroba. Kdy: od ledna 202 V květnu 2020 by měla nastat dříve odložená 3. a 4. vlna EET. Povinnost evidovat tržby tak vznikne nejen podnikatelům poskytujícím služby (např. kadeřníkům, květinářkám či masérům) a stánkařům, nově bude nutné evidovat i při prodeji s sebou či prodeji vlastních výrobků Pro kontrolu, jaký kód CZ-NACE máte, zkuste použít dále uvedený odkaz: https://apl.czso.cz/irsw/ Zde vyplníte IČO, kliknete Hledej a zobrazí se vám stránka firmy. Na této stránce klikněte na vaše IČO a zobrazí se vám základní informace o firmě, včetně klasifikační nomenklatury

CZ-NACE Kód

Klíčové pro určení, v jaké etapě musí podnikatelé začít tržby on-line evidovat, je kód CZ-NACE. Jde o standardní klasifikaci ekonomických činností podle Evroé unie, u nás ji má pod palcem Český statistický úřad. První vlna evidence tržeb platí pro kódové označení CZ-NACE 55 a 56 Podrobný rozpis činností včetně rozdělení podle kódů CZ NACE najdete v EET poradně. EET od roku 2020: klíčovou novinkou je off-line evidence. Kromě zapojení podnikatelů ze 3. a 4. vlny se spousty malých podnikatelů dotkne i nový zvláštní režim EET, známější jako off-line nebo papírová EET EET - Elektronická evidence tržeb z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Telefon: 603 531 128 Email.

Již od 1. prosince 2016 EET podléhají ubytovací služby, které jsou zahrnuty v Klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE 55 ubytování a stravovací služby CZ-NACE 56. V této 1. fázi EET nepodléhá pronájem nemovitostí bez doprovodných služeb (zjednodušeně řečeno dlouhodobý pronájem CZ-NACE 68.2) Ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi - zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o: NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží (tržby, které nejsou stravovací službou, tj. zmrzlina v kornoutu, popcorn v krabici, párek v rohlíku Novinky o 3. a 4. vlně EET, novela zákona o EET. NACE 13-17: Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, papírů a výrobků z papírů a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytk

Školení ZDARMA – EET V PRAXI

EET pro e-shopy a elektronická pokladna zdarma Shoptet

 1. 2018, tedy od 3. fáze (NACE 01.49 Chov ostatních zvířat), nebo třeba při provozování psího salonu, kdy povinnost evidence vzniká taktéž od 1. března 2018 (NACE 96.09 Poskytování ostatních osobních služeb j. n., péče o domácí mazlíčky, jako např. ubytování
 2. Re: Úklidové práce v domácnostech a EET Ano, je to tak. Od 1.8.2018. NACE 81.2. spadá od 1.8.2018. M. Skok na další nový názor
 3. Poplatník však může vystavovat i doklady dva - daňový doklad s DIČ a doklad pro EET bez DIČ. Ústavní soud také zrušil výjimku z evidence tržeb pro těžce zrakově postižené a prodejce ryb. Ti mohou vynětí z EET využít pouze do konce roku 2018, od 1. ledna 2019 se výjimka nařízením vlády ruší

Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE

EET (Elektronická evidence tržeb) CZ-NACE je Klasifikace ekonomických činností zavedená Českým statistickým úřadem 1. ledna 2008, která nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) a je v souladu s celoevroou klasifikací NACE, konkrétně s její druhou revizí (NACE Rev. 2)

Aktuality - Cnc-zakázky

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - Daňový portá

etržby - elektronická evidence tržeb - etrzby

Fáze EET datum zavedení skupiny CZ-NACE; 1. fáze: prosinec 2016: 55, 56: 2. fáze: březen 2017: 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47: 3. fáze: březen 2018: 1-12, 18 - 20. NACE 46: Velkoobchod, kromě motorových vozidel NACE 47: Maloobchod, kromě motorových vozidel (i stánkový prodej, prodej na tržištích, apod.) Všechny potřebné informace, aktuality a komentáře k elektronické evidenci tržeb najdete ve speciální sekci o EET na našem sesterském serveru Podnikatel.cz Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství - CZ-NACE skupina 55 a 56 (18 kB). Od 1. března 2017 segment Maloobchody a velkoobchody - CZ-NACE skupina 45, 46 a 47 (18 kB). (odsunuto) Ve třetí fázi od 1. 3

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme si nechali zaslat Generálním finančním ředitelstvím údaje z přiznání k DPH od roku 2016 rozklíčované dle oborů činností (CZ NACE). Výběr DPH u oborů s EET ve vztahu k celku klesá Koho se týká elektronická evidence tržeb neboli EET? EET se Tě týká, pokud máš příjem/tržby ze své podnikatelské činnosti a zároveň tento příjem dostáváš prostřednictvím hotovosti, platební kartou, směnkou nebo obdobnými platidly. Příjem tržeb na bankovní účet EET nepodléhá. EET Fáze Segment CZ-NACE Od kdy 1. Ubytování, stravování a pohostinství 55, 56. Jak zjistím kód NACE pro EET podle IČO. 11 srpna, 2016 by admin. Obsah je určen pouze pro partnery. Zadejte heslo. Posted in Partneři, Podnikatele | Komentáře nejsou povolen.

Nápověda aplikace EET - Daňový portá

Koho se EET týká? Elektronická evidence tržeb se zavádí ve čtyřech vlnách. První fáze (1. 12. 2016) se týká ubytování, pohostinství a stravování (CZ-NACE skupina 55 a 56).. Ve druhé vlně (1. 3. 2017) se přidají malo a velkoobchody (CZ-NACE skupina 45, 46 a 47).. Následující rok během třetí fáze (1. 3 Vzhledem ke skutečnosti, že firma vykonává podle registru ekonomických subjektů CZ-NACE 620 výhradně Činnost v oblasti informačních technologií (jiné činnosti, spadající do etap 1 a 2 neprovozuje) a prodává výhradně produkty vlastní výroby, spadá dle zákona a metodických pokynů správce daně do 3. etapy EET se zahájením k 1. březnu 2018

E-tržby (EET), elektronická evidence tržeb

EET v příkladech - Portál POHOD

Najděte si vaši firmu či fyzickou osobu, která podniká a po vyhledání se pod IČ zobrazí příslušný CZ-NACE, pod který spadáte. Jak se připravit na EET Obecně řečeno do třetí vlny spadají svobodná povolání, doprava, zemědělství a do čtvrté střední a menší živnostníci. Důležité je si ale uvědomit, že obě. Podrobný přehled jednotlivých fází EET a kódů NACE. www.amsp.cz. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). www.eltrzby.cz. Informační portál k elektronické evidenci tržeb provozovaný AMSP ČR. www.sbirka.cz. Zákon o EET. www.info.mfcr.cz. Seznam živností a jejich NACE kódů. www.nace.cz. NACE. Například ubytovací a stravovací služby, pro které je závazná již první fáze EET, nesou označení CZ-NACE 55 a 56. V druhé fázi (od března 2017) přijde na řadu maloobchod a velkoobchod, tedy skupiny CZ-NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47. Hlavní vs. doplňková činnos Adresu www.nace.cz je možné uvést jako jeden z mnoha volně dostupných informačních zdrojů. Zatřiďováním činností do klasifikace CZ-NACE se rovněž zabývá řada privátních subjektů, které lze najít na internetu. Vaše dotazy k EET můžete směřovat na eet@cgm.com,. Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze - CZ-NACE skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96 (17 kB), příklady jednotlivých činností ke každému CZ-NACE a jejich podrobný popis z materiálu ČSÚ ke stažení ZDE. Takže, né není. Ale díky za názor

Co je to CZ-NACE? - E-tržby (EET), elektronická evidence trže

 1. Přinášíme Vám kompletní řešení pro elektronickou evidenci plateb, která začíná platit od 1.prosice 2016. Naši pracovníci Vám vše ochotně předvedou a vysvětlí všechny důležité informace, které Vás budou zajímat
 2. Katex s.r.o. - to jsou pokladní a EET systémy, kancelářská a výpočetní technika, kamerové a zabezpečovací systémy, televizní a satelitní příjem
 3. Podrobnější seznámení se s právní úpravou zákona o EET je možné na stránkách Sbírky zákonů Finanční správy ČR:. zákon č. 112/2016 Sb., - zákon o evidenci tržeb (v PDF) zákon č. 113/2016 Sb., - zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (v PDF) vyhláška č. 269/2016 Sb., - vyhláška o způsobu tvorby.

Postup zavádění EET pro jednotlivé ekonomické činnosti (definované dle klasifikace NACE) je postupný (viz § 37 ZoET), přičemž evidovat tržby musí: od 1. prosince 2016 provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb (odloženo do 1. ledna 2021) AKTUALIZACE: Povinnost EET je nově odložena do roku 2022. Výjimky z EET. Jak už to bývá, každé pravidlo má samozřejmě svou výjimkou. Jednak se do elektronické evidenci tržeb nemusí zapojit podnikatelé využívající bezhotovostní platby, jednak jsou charakterizovány určité skupiny podnikatelů, kteří nemusí evidovat ani platbu hotovostí, a to 20. 11. 2020 / Od 1. ledna 2021 dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění OSVČ. Minimální záloha na sociální pojištění u hlavní činnosti bude 2 588 Kč, na zdravotní potom 2 393 Kč. Zároveň dojde od roku 2021 také k navýšení limitu pro zaměstnání malého rozsahu, a to na 3 500 Kč

EET, Cnc-zakázky.cz. Kdy se musíme do EET přihlásit? od 01. 12. 2016 to byly všechny stravovací a ubytovací služby; od 01. 03. 2017 veškerý maloobchod a velkoobchod ; NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocykl Za tržby z maloobchodní činnosti (kód CZ-NACE 47 - s povinností EET od 1. 3. 2017) se považují tržby z prodeje vánočních stromků tehdy, jestliže je nakupujete a prodáváte dále 1 VYSVĚTLIVKY (CZ-NACE) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Z: Zahrnuje: ZT: Zahrnuje také: N: Nezahrnuje: j. n. jinde nezařazen UPDATE 1.12.2016: SimpleShop.cz umí EET! UPDATE 1.3.2017: Pokud jste autory online produktů, spadáte pod 3. vlnu (1.3.2017) - KLIKNĚTE ZDE Jak jistě víte, díky panu Babišovi jsou malí a střední podnikatelé zase více bržděni. Nebudu se vyjadřovat k EET ohledně věcí, kterým nerozumím: hospody, hotely, řemeslníci apod. Rád bych technicky vyřešil jeden velký problém. Podniky jsou do typu činností rozdělené dle kódů CZ-NACE. Jedná se o klasifikaci používanou v Evroé unii a převzatou i Českou republikou. Na základě této klasifikace si každý může zjistit, kdo musí mít EET a do které fáze spadá. V přehledu výše nejsou pro zjednodušení a pro lepší pochopení kódy použity

Pro laika nelze vypozorovat nějaký logický klíč mezi zařazením oborů do jednotlivých fází EET, proto je nejlepší se zorientovat podle oficiální klasifikace ekonomických činností. Ta se jmenuje CZ-NACE a je k nalezení například na stránkách Českého statistického úřadu 2) Pokud jste podnikatel a vaše podnikání podle klasifikace CZ NACE nespadá pod živočišnou výrobu (plátci DPH vědí, neplátci si mohou dohledat), pak prodej kůzlat spadá do ostatních příjmů (není to vaše podnikatelská činnost) a EET se na něj také nevztahuje. Zde platí totéž, co v bodě 1 EET - Elektronická evidence tržeb 1. Fáze: 1.12.2016: Ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE 55 a 56) 2. Fáze: 1.3.2017: Maloobchody a velkoobchody (CZ-NACE 45, 46 a 47

Koho se týká EET - Elektronická evidence tržeb od A do Z

info@eet-terminal.cz tel: 730 809 300. Úvod; Terminál EET; z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné. Datum zapojení do EET Popis činností; 1. fáze - 1. prosince 2016: Ubytovací a stravovací služby - Kód NACE 55 a 56: 2. fáze - 1. března 2017: Maloobchod a velkoobchod: 3. fáze - 1. května 2020: Všechny ostatní činnosti které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi: 4. fáze - 1. května 2020: Vybraná řemesla a výrobní činnost Harmonogram zavádění EET. 1. fáze (od prosince 2016) - ubytovací a stravovací služby. NACE 55 Stravování a pohostinství, jde-li o tržby z dodání zboží, např. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici nebo párek v rohlíku (NACE 56). Výjimky, kdy se nejedná o stravovací službu a činnost nepodléhá EET v 1. fázi, ale jde o dodání zboží a tržby z takových činností podléhají EET ve 3. fázi

činností CZ-NACE jde o skupinu 55 a 56). Od 1. března 2017 se povinnost rozšíří na maloobchody a velkoobchody (CZ-NACE skupina 45, 46 a 47). Ve třetí fázi od 1. března 2018 se mají zapojit podnikatelé provozující ostatní činnosti - například svobodná povolání, doprava, zemědělství (s výjimkou oborů, kter EET: Dle přidělené klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) spadá prodejce Mýdlárna na Pálavském vršku až do 4. fáze EET. © Copyright - Mýdlárna na pálavském vršku 2018 Přinášíme vám přírodní produkty ze srdce Pálavy, ručně vyráběné s péčí a radostí

EET pokladny Dotykačka pěstitele ovoce a zeleniny jsou spolehlivé a jednoduše ovladatelné. Evidují prodej každého zboží nebo služby, zákazníky a dodavatele, umí hromadně naskladnit velké množství položek, provádět inventury a mají veškeré příslušenství, které potřebujete jako např Činnosti a kódy CZ-NACE, které zahrnuje původní 4. vlna, viz tabulku č. 5 EET při činnosti spolku je popsáno v článku EET - 4. díl V novele zákona o EET, která prochází schvalovacím řízením, jsou navrhovány výjimky z evidence y) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.2 1) - sociální prevence, z) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.3 1) - sociální rehabilitace, za) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.9 1) - jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. (3) Evidovanou tržbou nejsou. Podíl EET tr žeb na celkový ch tr žbách za CZ NACE 55 (Ubytování) je v průměru za 2017 - 2019 na 57,16 %, vykazuje sestupnou tendenci, což je zř ejmě způsobeno vyšším podílem elektronických plateb přes OTA platformy a fakturací. Jak je zároveň patr né, sezónnost dat ČSÚ i EET v této kategorii kopíruje obdobný průběh

Je mnoho dotazů od osob, které se méně orientují v názvosloví. Pro ně je určen tento výklad pojmů klasifikace CZ-NACE. Datum zahájení EET všech fází a klasifikace služeb CZ-NACE jsou uvedeny v 1. dílu, nyní si vysvětlíme pouze obsahové činnosti, které jednotlivé fáze zahrnují Co je to EET. EET je elektronická evidence tržeb, která se řídí stejnojmenným zákonem 112/2016 Sb. a přináší povinnost zasílat informace o platbě na servery Ministerstva financí. Ministerstvo poté do 2 vteřin přidělí unikátní kód pro danou platbu a ta je pak spolu s dalšími povinnými informacemi přidána na účtenku a nebo fakturu

1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny) NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny NACE 56 (Stravování a pohostinství) zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním, s obsluhou, ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla přes ulici, nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli V této souvislosti je nezbytné upozornit, že zatímco zákon o DPH využívá pro zařazení služeb klasifikaci produkce (CZ-CPA), pro účely EET je využívána klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Pozor! Kategorie CZ-NACE 56-Stravování se člení na: Stravovací služby (zde dojde ke snížení sazby od 1.5.2020 na 10% Metodika neobsahuje pouze novou informaci k EET spolků, nýbrž aktualizuje, upřesňuje a rozšiřuje Metodiku vydanou k EET loni v srpnu. Poplatníkům například poskytuje tabulku NACE s názvy konkrétních činností, jak mají v jednotlivých fázích začít evidovat hotovostní tržby. Je žádoucí, aby si aktualizovanou Metodiku 2.0. Klentnice 206, 692 01 Mikulov na Moravě IČ: 76557057 DIČ: CZ8152095083. Jsme plátci DPH. EET: Dle přidělené klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) spadá prodejce Mýdlárna na Pálavském vršku až do 4. fáze EET

 • Situace v palestině.
 • Vřed na rohovce léčba.
 • Quesadilla s veprovym masem.
 • Monster truck show 2017 praha.
 • Harry potter 5 čtenářský deník.
 • Evropská integrace pracovní list.
 • Samopal vzor 61.
 • Citáty vzpomínky zůstanou.
 • Challenger 1986.
 • Audio technica ath avc500 review.
 • Sicílie zajímavosti.
 • Románová kronika definice.
 • Věž na náměstí svatého marka.
 • Michal gulyáš.
 • Mindok hry na tábor.
 • North american b 25 mitchell.
 • Paracord obojek návod.
 • Šafrán tablety.
 • Koně na prodej.
 • Europa therme bad fussing bad füssing německo.
 • Svět ledu a ohně oficiální dějiny západozemí.
 • It actors.
 • Starověká anglie.
 • Air bank vyber z bankomatu bez karty.
 • Youtube farnost staré město.
 • Edgar allan poe havran počet stran.
 • Dvoukřídlá brána 3m.
 • Zabavitelnost příspěvku na péči.
 • Disney princezna aurora.
 • Tak pravil zarathustra xyz.
 • 10kc 2010.
 • Inmotion plzen.
 • Neil armstrong eric armstrong.
 • Městský úřad frýdlant nad ostravicí podatelna.
 • Velikost rukavic lidl.
 • Drážkovaný spoj.
 • Chlapec v pruhovaném pyžamu online zdarma.
 • Hobit šmakova dračí poušť dabing.
 • Terénní paletový vozík.
 • Potravinová skříň bílá 40 cm.
 • Výměna plynového kotle za kondenzační.