Home

Harmonogram akademického roku lfp uk

Harmonogram akademického roku je upraven opatřením rektora, které stanoví především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by (s ohledem na prostupnost studia předmětů napříč fakultami univerzity) měly probíhat zápisy do předmětů Univerzita Karlova pořádá online informační den: 28. 11. na webu Nakarlovku.cz . Srdečně zveme všechny uchazeče i širokou veřejnost k online seznámení s naší fakultou na virtuálním informačním dni Univerzity Karlovy, který se uskuteční pod názvem Na Karlovku online v sobotu 28. listopadu od 9 do 16 hodin na webu nakarlovku.cz Opatření děkana č. 8/2020, o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora č. 8/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření. Publikace termínů na webu modulem Harmonogram. Termíny nastavené pomocí aplikace Parametry v harmonogramu akademického roku je možné zveřejňovat prostřednictvím webového modulu Harmonogram.Tento modul je dostupný pro všechny skupiny uživatelů, tj. učitele, studenty, uchazeče o studium i anonymní uživatele Harmonogram akademického roku 2020/2021 (CIS) - Opatření děkana č. 14/2020 Kalendář studia Termíny událostí z harmonogramu ak. roku 2019/2020 a 2020/2021, vyjma termínů uvedených v článku 2 (Bakalářské a navazující magisterské studium - Státní závěrečné zkoušky), jsou zveřejněny také v Kalendáři studia

Harmonogram akademického roku 2020/2021 Evangelická teologická fakulta UK . K základním datům akademického roku viz opatření rektora č. 8/2020. Termíny společné pro všechny obory Akademický rok: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 (výuka viz níže FSV UK udržuje jednu z nejvyšších mobilit v rámci Univerzity Karlovy. Každý rok sem přijíždí okolo 500 studentů z celého světa na výměnný pobyt. Harmonogram akademického roku 2019/2020 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Harmonogram akademického roku 2020/21 Harmonogram akademického roku 2020/21 Zůstaňme v.

Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2020/2021 1. - 6. 10. 2020 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia do 2. 10. 2020 Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 12. - 23. 10. 2020 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 27. Harmonogram AR 2020/2021; Harmonogram AR 2019/20; Harmonogram AR 2018/19; Harmonogram AR 2017/18; Harmonogram AR 2016/17; Harmonogram AR 2015/16; Harmonogram AR 2014/15; Harmonogramy AR před rokem 2015; Kalendář akademického roku Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora UK č. 6/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 stanovím následující termíny pro magisterský studijní program v akademickém roce 2019/2020: Část první Termíny do konce akademického roku 2018.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 - Univerzita Karlov

 1. Harmonogram akademického roku 2020/2021 Harmonogram akademického roku 2019/2020 (platný od 29. 4. 2020) Harmonogram akademického roku 2019/2020 (platný do 28. 4. 2020) Harmonogram akademického roku 2020/202
 2. Harmonogram akademického roku; Harmonogram akademického roku . Harmonogram ak. roku 2020/2021 naleznete v Opatření děkana č. 4/2020 Harmonogram zápisů ak. roku 2020/2021 naleznete v Opatření děkana č. 8/202
 3. Harmonogram akademického roku 2019/20 (Opatření děkana č. 4/2020)Čl. 1 Úvodní ustanovení. Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen fakulta a univerzita) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a příslušná.
 4. Harmonogram akademického roku 2020/2021. Opatření děkana č. 23/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021. Opatření děkana č. 24/2020 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2020/2021. Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí 2019/2020 - Opatření děkana 15/201
 5. Harmonogram akademického roku 2020/2021. Korona - harmonogram ak.rok. 2019/2020. Harmonogram akademického roku 2019/2020. Harmonogram akademického roku 2018/201
 6. Harmonogram akademického roku Harmonogramy akademických roků jsou vydávány formou opatření děkana a ta jsou dostupná zde . Poznámka: Je-li jich pro daný akademický rok vydáno více, bývá platné to poslední z nich (např. opatření děkana č. 15/2017 zrušilo opatření děkana č. 11/2017)
 7. Konec akademického roku 2019/2020 Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2019/20, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. r. 2020/2021 Průběžná kontrola studia za ak. r. 2019/2020 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2020/202

UK. Informační systémy. Rozcestník systémů Harmonogram akademického roku Harmonogram akademického roku 2020-2021; Harmonogram akademického roku 2019-20; Harmonogram akademického roku 2018-19 . Rychlé odkazy. SIS; Moodle; Karolinka; Život na fakultě. Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data Harmonogram akademického roku PdF OU Pedagogická fakulta OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím. CZ / EN Moodle E-mail Portál OU

Název: Harmonogram akademického roku 2020/2021. K provedení: Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 8/2020 . Účinnost: 3. července 202 HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC (BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM) Vloženie zadaní do akademického informačného systému do 30. 9. 2020 (Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2020/2021) Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme do 31. 10 Harmonogram akademického roku 2018/2019 Děkan fakulty stanovil rozložení výuky a zkouškového období po projednání s rektorem UK v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy takto Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány Opatření děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - rok 2020

Harmonogram akademického roku Právnická fakulta UK

Harmonogram akademického roku. 2020/2021. Čl. 1. Základní termíny. Zahájení akademického roku: 1. 10. 2020. Výuka. zimní semestr: 1. 10. 2020 - 10. 1. 2021 2021 je poslední den, kdy lze konat na Přírodovědecké fakultě UK zkoušky a zápočty za daný akademický rok a zapisovat výsledky do SIS. Tento den bude ve 24:00. Harmonogram akademického roku UK ETF 2019/2020 . K základním datům akademického roku viz . opatření rektora č. 6/2019. Harmonogram upraven 27. 3. 2020 na základě opatření rektora 11/2020, vyhlášené v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru FF UK zveřejnila aktualizovaný harmonogram akademického roku (včetně termínů státních závěrečných zkoušek). Naleznete jej ve formátu .pdf zde: OD 4-2020 Změna opatření děkana č. 11-2019 Harmonogram AR 2019-2020-koronavirus-fi Harmonogram akademického roku pro posluchače se začátkem studia v akademickém roce 2017/2018 Odevzdání formuláře pro zadání závěrečné práce Do konce června 2018. Do sekretariátu KAMV, Myslíkova 7, Praha 1, místnost M 108 Odevzdání potvrzení o pedagogické praxi Do konce října 2018

Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020 V souladu s opatřením rektora č. 11/2020 vyhlašuji změnu harmonogramu akademického roku 2019/2020 na Pedagogické fakultě UK pro prezenční i kombinovanou formu studia (dále PS, KS) stanovenou v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2019/2020 vyhlášený opatřením děkana. V pátek 25. září v 14h začíná zápis předmětů do SISu pro zimní semestr. Rozvrhy většiny kateder FF UK jsou k dispozici zde.. Zápis končí 16. října v 18h. Zde naleznete kompletní harmonogram akademického roku 2020/2021 Celouniverzitní studia - harmonogram pro předměty realizované mimo fakulty (zejména různé kurzy CŽV, stáže zahraničních studentů ap.) Celouniverzitní tělesná výchova Předměty tělesné výchovy obvykle mají vlastní datum zahájení přihlašování do seminářů Aktualizovaný harmonogram stávajícího akademického roku naleznete zde. Hlavní změny oproti původnímu harmonogramu jsou následující: Výuka v LS je prodloužena o jeden týden do 22. 5. 2020. Pro konání SZZK bylo přidáno období 29. 6. - 10. 7. 2020; Zkouškové období je posunuto a prodlouženo do termínu 25. 5. - 31. 7

Předzápis Termín Harmonogram 10. 8. 2020 - 30. 8. 2020 Předzápis pro ZS ak. r. 2020/2021 11. 9. - 13. 9. 2020 Předzápis sportovních aktivit na ZS 2020/2021 a modulární výuky UTB 6. 1. - 21. 1. 2021 Předzápisy pro LS ak. r. 2020/2021 22. 1. - 24. 1. 2021 Předzápis sportovních aktivit na LS [ Opatření děkana č. 33/2020 Harmonogram akademického roku 2020/21 na PedF UK pro prezenční i kombinovanou formu doktorského studia: 1. 10. 2020: 32/2020: Opatření děkana č. 32/2020 Tvorba, kontrola a hodnocení individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech/oborech: 1. 10. 2020: 31/202

Předsednictvo akademického senátu. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., předseda AS Ondřej Hubálek, místopředseda AS doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., člen předsednictva AS (pedagogická komora) Barbora Prýmková, člen předsednictva AS (studentská komora) Členové AS 2. LF UK Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Pedagogické fakultě UK pro prezenční i kombinovanou formu studia (dále PS, KS) Akademický rok 2018/2019 začíná 1. října 2018 a končí 30. září 2019 Zápisy do studia pro akademický rok 2018/2019 Zápis pro přijaté do 1. roku studia - PS i KS 24. 07. 2018 až 27. 07. 201 Harmonogram akademického roku. Akademický rok 2019/2020. Akademický rok 2020/2021. Poslední změna: 5. květen 2020 10:44 PDF TXT. Sdílet na: Kontakty. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Thákurova 3, Praha 6, 160 00 Přihlášení do informačního systému UK.

Presemestrální období akademického roku 2020/2021 (Zkouškové období LS viz výše do 11. 9. 2020) 1. 9. 2020 až 30. 9. 2020 (od 2. 9. do 25. 9. 2020 je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZZk pro studenty, dle SZŘ UK jde o běžný termín IES Pro studenty Praktické informace Harmonogram akademického roku Harmonogram akademického roku 2019/2020 naleznete ZDE. Harmonogram akademického roku 2020/2021 naleznete ZDE

Harmonogram akademického roku - Univerzita Karlov

Harmonogram akademického roku — Přírodovědecká fakulta UK

Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podatelna. Všechny kontakt Harmonogram akademického roku pro posluchače se začátkem studia v akademickém roce 2018/2019 Odevzdání formuláře pro zadání závěrečné práce Do 25. června 2019. Do sekretariátu KAMV, Myslíkova 7, Praha 1, místnost M 108 Odevzdání potvrzení o pedagogické praxi Do 29. října 2019 Harmonogram akademického roku 2009/2010. Akademický rok začíná 29.9. 2009 a končí 28.9. 2010.Zahájení výuky se kryje se za­čát­kem akademického roku. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů Harmonogram akademického roku 2019/2020 Úprava harmonogramu na základě aktuální situace - Rozhodnutí děkana č. 16/2020 Harmonogram akademického roku 2020/202

Video: Harmonogram akademického roku Fakulta sociálních věd UK

Harmonogram akademického roku. Studijní a zkušební řád UK. Pravidla pro organizaci studia. Elektronické publikace a studijní opory. Státní závěrečné zkoušky a metodologie bakalářské a diplomové práce. Promoce. Hodnocení výuky studenty. Potřebuji zařídit: Studentský průkaz Výdejní centra. Lékařská sportovní. Struktura / Další pracoviště / Studijní oddělení / Harmonogram akademického roku RD-2020-4 - o stanovení termínů událostí v akademickém roce 2020/2021 na FPF v Opavě I. změna a doplnění Pokynu děkanky č. 1/2019 Harmonogram akademického roku 2019/202

Studium na ÚPOL UK FF se dělí na tři základní typy: bakalářské, magisterské a doktorské. U bakalářského a magisterského studia je možná pouze jeho denní forma, ÚPOL tedy dálkové studium nenabízí. Bakalářský i magisterský studijní program je pak možné studovat buď v jednooborové či dvouoborové podobě v. Informujte se u Kristýny Pelikánové - tel. 778 464 634, kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK. Místnost: on-line Čas: 17:00 - 19:30 ho

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU - ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020 Semestr začíná 1. 9. 2019 a končí 16. 2. 2020. Pro kombinovanou a distanční formu studia mohou být rozhodnutím děkanů fakult některé termíny upraveny odlišně. Přijímací zkoušky . s počátkem studia od akademického roku 2019/2 Harmonogram akademického roku 2019/2020. Rámcový harmonogram FF UK. Termíny státních zkoušek v ÚTRL naleznete níže. Konkrétní data jednotlivých částí budou před každým termínem zveřejněna v IS. Termíny přihlášek k jednotlivým státním zkouškám včetně harmonogramu kontroly studijních povinností naleznete v. HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU - LETNÍ SEMESTR 2019/2020. Semestr začíná 17. 2. 2020 a končí 31. 8. 2020. Pro kombinovanou a distanční formu studia mohou být rozhodnutím děkanů fakult některé termíny upraveny odlišně Změna harmonogramu akademického roku. Opatřením děkana byl upraven harmonogram akademického roku. Aktuální verzi najdete zde: http://wwwmod.pedf.cuni.cz.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 - MFF UK

Harmonogram akademického roku 2018/2019 Podzimní semestr (1. 9. 2018 - 31. 1 2019) začátek období konec období Žádost o zápis do semestru 21/5/2018 až 24/9/2018 Registrace předmětů 25/6/2018 až 31/8/2018 Zveřejnění rozvrhu 25/6/2018 Zápis do semestru 1/8/2018 až 24/9/201 Harmonogram akademického roku 2008/2009. Akademický rok začíná 1. 10. 2008 a končí 30. 9. 2009. Zahájení výuky se kryje se začátkem akademického roku. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů

Adresa. Centrum jazykové přípravy FSV UK. Smetanovo nábřeží 6. 110 01 Praha 1. V Hollaru nás najdete v pracovně č. 116, v Opletalově 26 v pracovně č. 312, v Nových Butovicích, Pekařská 16 v pracovnách č. 207 a 208, 1.patro. Emai HARMONOGRAM akad. roku 2013/2014 TUL 2013/2014 Informace o fakulté a studiu Harmono ram v 'uk na TUL HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2013/2014 Zaéátek akademického roku Ukon¿eni akademického roku Zá is - uréí dékan fakult v hláškou Poslední termin splnéni povinnosti za akad. rok 2012/201 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Zaéátek akademického roku Ukonëení akademického roku Zá is - uröí dékan fakult v hláškou Poslední termín splnéní povinností za akad. rok 2013/2014 Poslední termín pro podám zadosti o povolení tretího zapsání predmétu Bez v' uk

Harmonogram akademického roku 2019/2020 Uchazeči Teritoriální studia usilují o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických, ekonomických, právních a společenských aspektů vývoje vybraných teritorií Harmonogram akademického roku 2018-2019 27.5. až 7.6. 2.1. až 8.2. 21.1. až 17.2. 11.2. až 27.4. 11.2. až 17.5. Poznámka 2018 2019 Název Úvodní ustanovení Článek 1 V souladu s čl. 5 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně stanovuje děkan fakulty harmonogram akademického roku 2018/2019. Článek pro bakalářské studium od akademického roku 2019/2020, studijní obor B0314A250004 doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. pro bakalářské studium do akademického roku 2018/2019 včetně, studijní obor 6703R (studenti přijati do roku 2018/19 včetně) Celkové studijní povinnosti. Seznam studijních povinností je uveden v Karolince FSV UK Maximální doba studia v doktorském studijním programu činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017 je maximální doba studia standardní doba studia tohoto studijního. 9. 2020 bezkontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21. Toto opatření má předběžnou platnost do 31. 10. 2020. Výuka v detašovaném pracovišti v Děčíně bude zahájena kontaktně dle platného rozvrhu pro zimní semestr akademického roku 2020-21. Nekontaktní výukový proces bude prováděn takto

Harmonogram akademického roku. Harmonogram akademického roku 2019/2020; Harmonogram akademického roku 2020/2021; Modulová a volitelná výuka; Jazyková výuka. Předměty a rozvrhy; Termíny zkoušek; Studijní materiály; Pedagogové a pracovníci; Dokumenty a formuláře; Informace pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce. Harmonogram akademického roku. Harmonogram akademického roku 2020/2021; Harmonogram akademického roku 2019/2020 (schválený 6. dubna 2020) Harmonogram akademického roku 2019/2020; Harmonogram akademického roku 2018/2019; Harmonogram akademického roku 2017/2018; Studijní plány; Jazyková výuka ; Pohybová výuka; Modulová a volitelná. Na koho se obrátit v případě dotazů ohledně studia. Pokud nenajdete, co jste hledali, na této stránce, ani v často kladených dotazech, neváhejte se obrátit na Studijní oddělení nebo Sekretariát programu SHV.. Studijní oddělení můžete kontaktovat v těchto záležitostech:. přijímací řízen Individuální studijní plán a kreditní systém na katedře sociologie FF UK. V souladu s Opatřením děkana č. 20/2010 o doktorském studiu na FF UK a akreditací doktorského studia se na katedře sociologie FF UK od akademického roku 2010/2011 doktorské studium realizuje prostřednictvím Individuálních studijních plánů (dále jako ISP) Změna formy studia. Doktorské studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.Žádosti o přestup z jedné formy studia do jiné děkan fakulty od akademického roku 2017/2018 vyhoví pouze na návrh školitele studenta a zpravidla též oborové rady

Harmonogram akademického roku Filozofická fakulta

Navazující magisterské studium je dvouleté, v prezenční formě studia. Studium je zakončené státní závěrečnou zkouškou. Studium je koncipováno jako navazující na úspěšně ukončené bakalářské studium téhož oboru na HAMU nebo jiných uměleckých školách Video z oslav výročí 60 let od založení VO FTVS UK Rektorský den 13. 5. 2015 - přijďte si zasportovat. Harmonogram roku 2015-2016. On 6.5.2015, in Nezařazené, by admin Harmonogram akademického roku 2015-2016 stahujte zde. Comments are closed. Stránky . Přijímací řízení. FaF UK Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy FZS UPa Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice AR akademický rok ZS zimní semestr LS letní semestr ZKO zkouškové období Harmonogram akademického roku 2017-201 1 B3-15/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-15/1-PR Harmonogram a harmonogram zápisu předmětů Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je ple ustanovení čl. 8 a čl. 14 st. 1 Studijního a zkušebního řádu UP, vnitřního předpisu UP č. A 10/2011, stanoven harmonogram akademického roku 2015/2016 a časový harmonogram a způsob.

http://oldsci.ujep.cz/clanky/novy-web-fakulty-na-nove-adrese.html Vážení návštěvníci webových stránek Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Od.

Harmonogram akademického roku 19/20 Právnická fakulta UK

 • Scorsese taxi.
 • Slohová práce štědrý den.
 • Playstation 4 ufc 2.
 • Tagliatelle s vepřovou panenkou.
 • Růže pro algernon epub.
 • Lilek slovensky.
 • Cigarety zora.
 • Seznam věcí na dovolenou na hory v létě.
 • Japonská stěna ostrava.
 • Sputnik i.
 • Řecká tortilla.
 • Nadměrné velikosti brno.
 • Tajemna mista na zemi.
 • Targaryen rodokmen.
 • Instagram nel.
 • Borovice douglaska.
 • Tvorba brožur program.
 • Retro vypínače abb.
 • Trixie dřevěný kolotoč.
 • Maxi saty zara.
 • Celakovicka dubenka.
 • Válečné hřbitovy.
 • Software pro ambulance.
 • Techniky barvení vlasů.
 • Káně harrisovo prodej.
 • Slané svačiny.
 • Najdrahsi obraz sveta.
 • Podvazkový pás s osmi podvazky.
 • Diclofenac injekce.
 • Pánská koženková bunda.
 • Salát z cizrny s tuňákem.
 • Gobi cashmere.
 • Velkoformátový tisk znojmo.
 • Realisticke panenky miminka.
 • Přeprava dětí na předním sedadle rakousko.
 • Surrealismus a kubismus.
 • Dokonalá partie invitation to a wedding.
 • Vecne ruze cena.
 • Sluchátka malé uši.
 • Tužka na obočí maybelline.
 • Organizer do skříně pepco.